Aktuelnosti

Pojava kukuruznog plemanca - Ostrinia nubilalis [20.06.2021]

Kukuruz, Paprika

     Od 10. juna brojnost leptira na svetlosnim klopkama je značano porasla. U odnosu na prosečne godine to je 15 dana kasnije! 

     Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana pregledaju usevi kukuruza na prisustvo jajanih legala i ispiljenih gusenica. Prva pojedinačna piljenja očekuju se 21. juna. Masovnija piljenja očekuju se nakon 28. juna. Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja i gusenica kukuruzog plamenca na više od 10% biljaka kukuruza šećerca i semenskih kukuruza, te na više od 20% biljaka merkantilnog kukuruza, preporuka je da se uradi suzbijanje.

    Optimalni rok za primenu preparata... je ... a optimalni rok za primenu preparata ... je... (samo za pretplatnike).

    Usevi paprike za sada nisu interesantni za kukuruznog plamenca.