Aktuelnosti

Zaštita šećerene repe od pegavosti [20.06.2021]

Šećerna repa

     Tople noći i velika rosa u usevu šećerne repe pogoduju širenju pegavosti repe. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita preparatima: Gramino B 2,5 L/ha ili Bacilomix original 2,5 L/ha, koji se mogu mešati sa prepratima na bazi bora.

     U zaštiti se mogu koristiti i preparati: Mankogal80 2,5 kg/ha ili Dithane neo tech 2,5 kg/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha ili Manfil 2,5 kg/ha, ali se no ne mogu mešati sa preparatima na bazi bora, pa bor treba koristitit odvojeno.