Aktuelnosti

Aktuelna zaštita crnog luka [27.06.2021]

Crni luk

    Crni luk je u fazi intenzivnog porasta, vrućine su velike, pa se zvalivati mora intenzivno. Preporuka je da se uradi zaštita od plamenjače sa: Armetil M 2,5 kg/ha ili Alijansa 2,5 kg/ha ili Ridomil gold 2,5 kg/ha i od Stemphilium-a sa: Signum 1 kg/ha ili Luna experiance 1 L/ha.

    Tripsi naseljavaju lukove, pa je na većini useva potrebno uraditi zaštitu od njih. Preporuka je da se uradi sa: Dicarzol 1 kg/ha

     Preporuka je da se tretmanima dodaju i Vellamin ili Deltam plus ili Wuxal amino 2 L/ha