Aktuelnosti

Pojava crne pegavosti na krompiru [27.06.2021]

Krompir

   Ranije posađeni krompiri su u fazi precvetavanja, a kasnije posađeni krompiri se pripremaju za cvetanje. Uslovi su povoljni za razvoj crne pegavosti koju prouzrokuje Alternaria, pa su prvi simptomi zabeleženi na većini parcela. Preporuka je da se pregledaju usevi krompira.

   Ukoliko nisu prisutni simptomi plamenjače, zaštitu uraditi sa ... Ukoliko su prisutni simptomi plamenjače, zaštitu uraditi sa:...

   Ukoliko nisu prisutni simptomi crne pegavosti, zaštitu uraditi najpre sa ..., a zatim sa... i držati razmak između zaštite 7 - 10 dana. Ukoliko su prisutni simptomi crne pegavosti, narednu zaštitu uraditi nakon 5-6 dana sa...