Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.07.2021]

Vinova loza

U poslednja 24 sata lokalno je bilo padavina  i uslova za plamenjaču i crnu trulež vinove loze. Preporuka je da se tretman uradi u narednih 48 sati sa jednim od navedenih fungicidom: ARMETIL 0.3%, RIDOMIL MZ 0.3%, ORVEGO 0.1%, PERGADO 0.3% ili EQUATION PRO 0.04%

U vinogradima gde nije bilo padavina, ali zbog pada temperature i jutarnjih rosa, kao i mogućih povoljnih uslova za infekciju plamenjače i crne truleži odraditi tretman sa: MERPAN 80 WG ili CADURAS ili POLYRAM ili FOLPET 0.3%. 

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice, zbog povečane vlažnosti vazduha i njenih povoljnih uslova za razvoj sa jednim od navedenih preparata: KUSABI ILI VIVANDO ILI TALENDO 0.03% ili SERCADIS PLUS 0.1% , dodati i kvaslji sumpor(COSAVET ili KUMULUS ili THIOVIT JET 0.3%).

Zbog prisustva cikada u tretman dodati i jedan od navedenih insekticida:

KARATE ZEON 0.04, POLUX 0.05%, PLURES 0.1%, DECIS EXPERT 0.02% ili VANTEX 0.01%