Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.07.2021]

Vinova loza

U poslednjih 24 sata lokalno je bilo padavina i uslova za plamenjaču i crnu trulež vinove loze. Preporuka je... U vinogradima gde nije bilo padavina, ali zbog pada temperature i jutarnjih rosa, kao i mogućih povoljnih uslova za infekcije plamenjače i crne truleži, pa je preporuka... Nastaviti zastitu od prouzrokovača pepelnice, zbog povećane vlažnosti vazduha i njenih povoljnih usliva za razvoj sa...Zbog prisustva cikada...