Aktuelnosti

Zaštita jabuke [08.07.2021]

Jabuka

U zasadima jabuka trenutno se najveća pažnja posvećuje suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije. Preporučuje se tretman sa CORAGEN 0,2lit/ha ili TRITON 3lit/ha ili AFFIRM 3kg/ha.

Zbog izrazito visokih temperatura postoji rizik od prenamnoženja grinja, običnog paučinara (Tetranycus urticae) i crvene voćne grinje (Panonicus ulmi), i rđaste grinje (Aculus schlechtendali), koja pravi karakteristične simptome rđaste boje lista, koji se uvija prema licu i ostaje sitan. Preporučuje se obavezan pregled zasada i ukoliko se utvrdi prisustvo uradili tretman sa SHIRUDO 0,5% ili ACREMITE 1 lit/ha ili KANEMITE 1,5 lit/ha.

Zbog visokih temperatura sprovoditi hemijske tretmane u kasnim večernjim časovima.