Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [08.07.2021]

Crni luk

   Crni luk je u fazi intenzivnog porasta. U polju su registrovane pojave plemenjače i Stemphilium-a. Preporuka je da se uradi zaštita od plamenjače sa: ... i od Stemphilium-a sa: ...

    Tripsi naseljavaju lukove, pa je na većini useva potrebno uraditi zaštitu od njih. Preporuka je da se uradi sa: 

     Preporuka je da se tretmanima dodaju i ...