Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [08.07.2021]

Crni luk

   Crni luk je u fazi intenzivnog porasta. U polju su registrovane pojave plemenjače i Stemphilium-a. Preporuka je da se uradi zaštita od plamenjače sa: Infinito 1,5 L/ha ili Acrobat 2,5 kg/ha ili Sphinx 2,5 kg/ha ili Valis M 2,5 kg/ha ili Viloksan 3 kg/ha ili Profilux 2,5 kg/ha ili Curzate M68 3 kg/ha  i od Stemphilium-a sa: quadris top ili Teatar plus 1 L/ha.

    Tripsi naseljavaju lukove, pa je na većini useva potrebno uraditi zaštitu od njih. Preporuka je da se uradi sa: Laser 0,5 L/ha ili Delegate 0,4 kg/ha.

     Preporuka je da se tretmanima dodaju i Fosfivell Ca ili Trafos K 3 L/ha radi povećanje otpornosti prema bolestima.