Aktuelnosti

Aktuelna zaštita paprike [16.07.2021]

Paprika

     Brojnost sovica (game i pamukove) su poslednjih dana značajno porasle. Istovremeno, porasla je i brojnost poleženih jaja u poljima paprike. Preporuka je da se paprike pregledaju narednih par dana. Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja ili gusenica na više od 10% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa: Coragen 0,2 L/ha ili Avaunt 0,25 L/ha ili Affirm 2,5 kg/ha ili Triton 2,5 kg/ha 

    Bakterioze su i dalje prisutne u manjem ili većem obimu. Preporuka je da se uradi zaštita sa: Trafos K ili Fosfivell Cu 3 L/ha u kombinaciji sa Bacilomix original ili Biotic B 2,5 L/ha.