Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [22.07.2021]

Vinova loza

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača plamenjače i crne truleži fungicidima... Visoka relativna vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za razvoj pepelnice vinove loze, pa je preporuka... Porast bobica i njihovo dodirivanje stvara povrede i ulazna mesta za sivu trulež...Na lokalitetima gde je brojnost grožđanih moljaca velika odraditi tretman sa...

U vinogradima gde je bilo grada raditi tretman bakarnim preparatima.