Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [22.07.2021]

Vinova loza

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača plamenjače i crne truleži fungicidima: PERGADO F ili ARMETIL 0.3% ili ORVEGO 0.1%.

Visoka relativna vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za razvoj pepelnice vinove loze, pa je preporuka da se uradi tretman sa SERCADIS ili KUSABI ili VIVANDO 0.03% .

Porast bobica i njihovo dodirivanje stvara povrede i ulazna mesta za sivu trulež Botrytis cinerea, pa je preporuka da se uradi tretman u zoni grozda jednim od navedenih fungicida: SWICH ili CANTUS ili TELDOR 0.1%. 

Na lokalitetima gde je brojnost grožđanih moljaca velika odraditi tretman u zoni grozda CORAGEN 0.2%. U vinogradima i lokalitetima gde na feromonskim klopkama nema ulova groždjanih moljaca, insekticid ne raditi.

U vinogradima gde je bilo grada raditi tretman bakarnim preparatima VITRA ILI NORDOX 0.2% ili CUPROCAFFARO 0,3% ili NEORAM 0.4% i ponoviti tretman za 7 dana.