Aktuelnosti

Zaštita leske od braon mramoraste stenice [30.07.2021]

Leska - lešnik

     Braon mramorasta stenica postaje najvažnija štetočina leske. Stenice su sposobne da sisaljkom probuše ljusku ploda sve dok je ona zelena i sisaju sok jezgra. Jezgro nakon ishrane postaje gorko, a nakon pečenja jezgra, gorčina se još više pojača!!!

     Brojnost stenica je poslednjih dana značajno porasla na klopkama, ali i u zasadima. Trešenjem žbunova na pojedinim zasadima vidi se da ima i do 15 braon mramorastih stenica po žbunu! Prema iskustvu od prošle godine, najveće štete pravi ukoliko je zasad leske u blizini njiva sa sojom. 

     Preporuka je da se narednih par dana, u jutarnjim časovima pregledaju zasadi leske, tako šte se pažljivo uhvati grana i zatim jako protrese. Ukoliko je prisutna stenica, preporuka je da se uradi suzbijanje. Obzirom na visoke temperature, suzbijanje treba obaviti u večernjim časovima, posle 19.30 preparatom: Karate zeon 0,2 L/ha ili Kozak u istoj dozi. Može se koristiti i Scatto 0,5 L/ha ili Sumi Alpha 0,3 L/ha. 

     Treba računati sa tim, da navedeni preparati imaju samo kontaktno delovanje na braon mramorastu stenicu, pa je postupak pregleda, i po potrebi suzbijanja, potrebno obaviti svakih pet do sedam dana.  

      Radi suzbijanja truleži i bakterioza, preporuka je da se insekticidu doda i Bacilomix original ili Biotic B u koncentraciji od 0,25%.