Aktuelnosti

Zaštita jabuke [04.08.2021]

Jabuka

Zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda.

U toku je let i masovno polaganje jaja treće generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove tretman uradi sa :

AVAUNT 0,5lit/ha, karenca 7 dana, ili

AFFIRM 2,5kg/ha, karenca 7 dana, ili

TRITON 3lit/ha, karenca 7 dana

Ovi insekticidi imaju dobro delovanje na larve, imaju kratku karencu i selektivnost prema korisnim insektima.

Plodove treba zaštititi od skladišnih bolesti kao što su trulež ploda, čađava krastavost ploda, gorka trulež ploda, s toga sa zaštitom treba početi nekoliko nedelja pred berbu. Potrebno je obaviti tretman sa nekim od fungicida:

ZATO 150g/ha, karenca 14 dana, ili

LUNA EXPERIENCE 0,75lit/ha, karenca 14 dana, ili

FLUX 1L/ha, karenca 7 dana ili

BELLIS 0,8kg/ha, karenca 7 dana.

 

 

Veoma je bitna upotreba velike količine vode (1 000 lit/ha) i prskanje u večernjim časovima kako bi se postigla potpuna zaštita plodova.