Aktuelnosti

XI kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta [27.08.2021]

Ostale biljne vrste

 Obaveštavamo Vas da će u periodu od 20 do 23. septembra 2021. na Palićkom jezeru biti organizovan kongres i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta. Glavne tematske celine će biti : Biologija i ekologija korova, invazivni korovi, herbicidi i regulatori rasta biljaka, integralno suzbijanje korova, savetovanje o herbicidma i regulatorima rasta. Zajedničko za kongrese o korovima je nastojanje članova Herbološkog društva Srbije i ostalih domaćih i inostranih učesnika da profesionalno predstave najnovije naučne rezultate i razmene iskustva iz oblasti proučavanja i suzbijanja korova, kao i stručne radove o herbicidima i regulatorima rasta. Sve informacije možete naći putem linka : ( http://herboloskodrustvo.rs/xi-kongres-o-korovima/ )

Reč organizatora :

Preduzeli smo sve potrebne mere zaštite u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sve učesnike kongresa blagovremeno ćemo obaveštavati o uvođenju novih zaštitnih mera.

Pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete uspešnijem radu kongresa.

Početak: ponedeljak, 20.09.2021.
Završetak: četvrtak, 23.09.2021.
Mesto: Palić, Eko centar http://palickongresi.rs/venue/eko-centar
Službeni jezici: srpski i engleski

Rezervacija smeštaja u objektima: Garni Hotel Prezident, Hotel Vila Milord Resort, Vila Larus, Hotel Garni Palić Resort. Ecotavel ecotravelsu@gmail.com 066/033-433 024/671-700


Registracija i generisanje računa za kotizaciju preko sajta najkasnije do 17.09.2021. http://herboloskodrustvo.rs/registracija

uz popunjavanje ankete o prisustvu na pratećim događajima https://forms.gle/rEBXGC1pzqniMxLx8

Kotizacija je 13.000 RSD, za studente i penzionere 8.000 RSD, a obuhvata: članarinu za 2021. godinu, reklamni materijal, posluženje u sedam kafe pauza, tri ručka, koktel dobrodošlice, svečanu večeru i ekskurziju.

 

 

Prisustvo predavanjima je moguće i bez plaćanja kotizacije, ali iskjučuje dobijanje reklamnog materijala, kao i prisustvo pratećim događajima koje pokriva kotizacija.

 

Uputstvo za pripremu i dostavu postera, uputstvo za pripremu i dostavu prezentacija, kao i sve druge potrebne informacije možete naći putem linka : http://herboloskodrustvo.rs/xi-kongres-o-korovima

 

 

PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA I SAVETOVANJA : 

PONEDELJAK / MONDAY 20.09.2021.


08:00-10:00 Akreditacija učesnika / Registration of participants
10:00-10:30 Otvaranje Kongresa i pozdravna reč / Opening Ceremony
Predsedavajući: Ljiljana Radivojević, Miloš Rajković, Goran Malidža

10:30-11:00 Siniša Mitrić: Život i delo akademika Vaskrsije Janjića
11:00-11:30 Kafe pauza / Coffee break (Herbološko društvo Srbije)

11:30-13:00 PLENARNI REFERATI / PLENARY LECTURES

Predsedavajući:

11:30-11:50 Ljiljana Radivojević, Katarina Jovanović-Radovanov: Herbicidi: status i perspektive
11:50-12:10 Heinz Müller-Schärer: Perspectives on the future of weed science: a European challenge
12:10-12:30 Mostafa Oveisi: Challenges for weed management with changing climates: what models tell us?

12:30-13:00 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
13:00-15:00 Pauza za ručak / Lunch break

Sekcija: BIOLOGIJA I EKOLOGIJA KOROVA
Session: WEED BIOLOGY AND ECOLOGY

Predsedavajući:

15:00-17:25 Usmeni referati / Oral presentations
15:00-15:20 Sava Vrbničanin, Urban Šilc: Promene korovske flore i vegetacije useva strnih žita
15:20-15:30 Ljiljana Nikolić, Branka Ljevnaić-Mašić, Dejana Džigurski, Srđan Šeremešić: Floristička analiza i indeksi diverziteta korova pšenice u uslovima dugotrajnih plodoreda

15:30-15:40 Lyuben Zagorchev, Anita Tosheva, Denitsa Teofanova: Response of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) to salinity in dependence of the host plants

15:40-15:50 Branka Ljevnaić-Mašić, Ljiljana Nikolić, Dejana Džigurski: Biološke karakteristike korovske flore u organskim usevima lekovitih i aromatičnih biljaka

15:50-16:00 Snežana Jarić, Zorana Mataruga, Marina Mačukanović-Jocić, Dimitrije Sekulić, Olga Kostić, Miroslava Mitrović, Pavle Pavlović: Tradicionalna upotreba korovskih biljaka u lekovite svrhe na području Suve planine

16:00-16:20 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
16:20-16:35 Kafe pauza / Coffee break (Agrimatco d.o.o., Novi Sad)
16:35-16:45 Danijela Pavlović, Ana Anđelković, Zvonko Pacanocki, Dragana Božić, Sava Vrbničanin: Morfološki parametri semena Avena fatua kao parametri razlikovanja među populacijama iz Makedonije

16:45-16:55 Markola Saulić, Mostafa Oveisi, Ivica Đalović, Vladan Jovanović, Dragana Božić, Sava Vrbničanin: Model za simulaciju procene rezerve semena korovskih biljaka u zemljištu
16:55-17:05 Nenad Stavretović, Ana Novaković, Jovana Petrović, Nadežda Stojanović: Struktura travnjaka saobraćajnica u Beogradu

17:05-17:25 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers

17:25-18:00 Promocija knjiga i/ili Okrugli sto / Book promotion and/or Round teble

19:00-22:00 Koktel dobrodošlice / Welcome coctail

UTORAK / TUESDAY, 21.09.2021.
9:00-10:20 PLENARNI REFERATI / PLENARY LECTURES

Predsedavajući:

9:00-9:20 Goran Malidža, Sava Vrbničanin, Miloš Rajković, Dragana Božić, Danijela Pavlović, Bojan Konstantinović, Katarina Jovanović-Radovanov, Nataša Samardžić: Stanje rezistentnosti korova na herbicide i antirezistentna strategija u Srbiji

9:20-9:40 Ilias Travlos, Panagiotis Kanatas, Nikolaos Antonopoulos, Alexandros Tataridas, Anastasia Tsekoura, Eleni Rapti, Ioannis Gazoulis: Glyphosate alternatives for weed management in perennial crops of Greece

9:40-10:00 Stevan Z. Knezević: Soybean response to micro-rates of dicamba and 2,4-D
10:00-10:20 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
10:20-10:35 Kafe pauza / Coffee break (Agroarm d.o.o., Beograd)

Sekcija: Savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta
Session: Symposium on herbicides and plant growth regulators

Predsedavajući:

10:35-13:50 Usmeni referati / Oral presentations
10:35-10:50 Goran Malidža, Miloš Rajković, Jovana Krstić, Siniša Jocić, Vladimir Miklič: Značaj halauksifen-metila za integrisano suzbijanje korova u suncokretu, sa posebnim osvrtom na suzbijanje ambrozije pelenaste rezistentne na ALS inhibitore

10:50-11:05 Mirjana Zorić: Razlike u efikasnosti herbicida primenjenih u usevu suncokreta
11:05-11:20 Miloš Rajković, Goran Malidža, Siniša Jocić, Sandra Cvejić: Reakcija hibrida suncokreta tolerantnih na imidazolinone i tribenuron-metil prema ALS inhibitorima koji se primenjuju u drugim usevima

11:20-11:40 Apostolidis Vassilios: Nova aktivna materija Arylex (Corteva Agriscience SRB d.o.o.)
11:40-12:00 Vladimir Ljubičić: Integralno suzbijanje korova – pristup kompanije Bayer (Bayer d.o.o.)
12:00-12:15 Kafe pauza / Coffee break (Agroglobe d.o.o., Novi Sad)
12:15-12:30 Aleksandar Sedlar, Aleksandra Paroški, Vladimir Višacki, Stanko Kerkez, Dejan Paroški, Rajko Bugarin, Filip Vasić: Varijabilna primena herbicida u zaštiti soje od korova

12:30-12:45 Jelena Perenčević: Efikasnost herbicida u soji u zavisnosti od meteoroloških uslova
12:45-13:05 Milan Mašić: BASF tehnologije u soji, proverena rešenja u borbi protiv rezistencije (BASF Srbija d.o.o.)

13:05-13:20 Jovana Delić, Julijana Ranković, Svetlana Jovičić: Suzbijanje korova u soji i kukuruzu u periodu 2017-2019. godine: demonstracioni ogledi

13:20-13:30 Danijela Stefanović: Agromarket tehnologija zaštite soje od korova (Agromarket d.o.o.)
13:30-13:50 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
13:50-15:00 Pauza za ručak / Lunch break

Sekcija: Sekcija: Savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta
Session: Symposium on herbicides and plant growth regulators
Predsedavajući:

15:00-18:40 Usmeni referati / Oral presentations
15:00-15:15 Zoran Stojanović, Goran Malidža, Miloš Rajković, Jovana Krstić, Filip Franeta, Marko Kostić: Primena herbicida u usevu kukuruza pomoću bespilotne letelice

15:15-15:25 Milan Radović: Coltrane® kao novo rešenje protiv tvrdokornih korova u kukuruzu (Adama SRB d.o.o.)

15:25-15:40 Miloš Pavlović, Maja Sudimac, Branko Tomić: Efikasnost nekih herbicida u usevu šećerne repe

15:40-15:50 Vladimir Vasojević: Uloga herbicida Proman (metobromuron) u antirezistentnoj strategiji u EU (Belchim Crop Protection SRB d.o.o.)

15:50-16:05 Marija Sarić-Krsmanović, Goran Malidža, Dragana Božić, Ljiljana Radivojević, Jelena Gajić Umiljendić, Sava Vrbničanin: Vilina kosica: stari problem traži nova rešenja

16:05-16:25 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
16:25-16:40 Kafe pauza / Coffee break (Biogenesis d.o.o., Beograd)
16:40-16:50 Aleksandar Oštir: Kako se uspešno rešiti divljeg ovsa u strnim žitima (Syngenta Agro d.o.o.)
16:50-17:00 Aleksandar Lazar: XANADU - novi superioran herbicid u žitaricama (UPL)
17:00-17:10 Srđan Stevanović: Kontrola širokolisnih korova u strnim žitima - Futur (Chemical Agrosava d.o.o.)

17:10-17:20 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

17:20-17:35 Filip Vranješ, Dijana Zečević: Registracija proizvoda kompanije Galenika-fitofarmacija u Evropskoj Uniji

17:35-17:50 Milena Popov, Bojan Konstantinović, Nataša Samardžić, Tijana Stojanović: Mogućnost hemijskog suzbijanja korovske vrste Asclepias syriaca

17:50-18:05 Sreta Brkić: Praktična iskustva u suzbijanju korova u lekovitom bilju
18:05-18:20 Ana Dragumilo, Tatjana Marković, Snežana Mrđan, Vladimir Filipović, Dragoja Radanović,
Sava Vrbničanin, Dragana Božić: Uticaj malčeva na suzbijanje korova i prinos pitome nane (Mentha x piperita)

18:20-18:40 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
20:00-24:00 Svečana večera / Gala dinner

SREDA / WEDNESDAY, 22.09.2021.
Sekcija: INVAZIVNI KOROVI
Session: INVASIVE WEEDS

Predsedavajući:

09:00-10:25 Usmeni referati / Oral presentations
09:00-09:15 Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Nikola Šušić: Prilagođena tehnika gajenja šuma za biološku kontrolu širenja invazivnih drvenastih neofita u šumarstvu

09:15-09:30 Ana Anđelković, Dušanka Cvijanović, Dragana Marisavljević, Maja Novković, Slađana Popović, Milica Živković, Danijela Pavlović, Snežana Radulović: Značaj riparijalnih područja Srbije u širenju invazivnih biljnih vrsta

09:30-09:45 Biljana Kelečević, Vladimir Petković, Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić, Sava Vrbničanin: Distribution and invasiveness of Xanthium species in the territory of Bosnia and Herzegovina

09:45-09:55 Panagiotis Kanatas, Ilias Travlos: Contribution of early seed production, germination and allelopathic potencial to the invasiveness of Physalis angulata

09:55-10:05 Viktor József Vojnich, Orsolya Udvardy, Dóra Kajtor-Apatini, Tamás Szigeti, Adrienn Szarvas, László Makra, Donát Magyar: Pollen concentration of invasive tree of heaven (Ailanthus altissima L.) on the Northern Great Plain region (Hungary)


10:05-10:25 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
10:25-10:40 Kafe pauza / Coffee break (Savacoop d.o.o., Novi Sad)

Sekcija: HERBICIDI I REGULATORI RASTA BILJAKA

Predsedavajući:

10:40-13:25 Usmeni referati / Oral presentations
10:40-10:55 Maja Šćepanović, Valentina Šoštarčić, Josip Lakić, Ana Pintar, Klara Barić: Prvo izvješće o
procjeni rezistentnosti ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na ALS herbicide foramsulfuron, prosulfuron, tifensulfuron i imazamoks u Republici Hrvatskoj

10:55-11:10 Husrev Mennan, Mehmet Bozoğlu, Uğur Başer, Ivo Brants, Xavier Belvaux, Emine Kaya- Altop: Impact analysis of potential glyphosate regulatory restrictions in EU on Turkish orchards productions and economy

11:10-11:20 Boban Jakšić, Siniša Mitrić, Biljana Kelečević, Zoran Maličević: Uticaj okvašivača na kvašljivost radne tečnosti herbicida

11:20-11:30 Darko Jovanović, Ivan B. Cuvaca, Jon E. Scott, Stevan Z. Knežević: Uticaj PRE-EM herbicida na kritično vreme suzbijanja korova u soji

11:30-11:40 Maja Meseldžija, Milica Dudić, Todor Marković, Radovan Begović: Ekonomičnost primene herbicida u usevu kukuruza

11:40-12:00 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
12:00-12:15 Kafe pauza / Coffee break (Sotex MS d.o.o., Novi Sad)
12:15-12:25 Dejan Nedeljković, Stevan Z. Knežević, Luka Milošević, Pavle Pavlović, Sava Vrbničanin: Uticaj meteoroloških uslova na kritičan period za suzbijanje korova i prinos useva kukuruza u Srbiji

12:25-12:35 Zvonko Pacanoski, Arben Mehmeti: Frequent and scarce precipitation affects efficacy of PRE-EM herbicides in sunflower (Helianthus annuus L.) grown on different soil types
12:35-12:45 Arben Mehmeti, Zvonko Pacanoski: Weed management with herbicides in climate changing conditions

12:45-12:55 Milan Brankov, Greg Kruger: Izbor rasprskivača smanjuje zanošenje herbicida

12:55-13:05 Ana Marjanović Jeromela, Goran Malidža, Jovana Krstić, Miloš Rajković, Dragana Rajković: Efekti primene regulatora rasta u usevu uljane repice

13:05-13:25 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
13:25-13:55 Diskusija po posterima / DISCUSSION REGARDING THE POSTER SESSION

Moderatori:

13:55-15:00 Pauza za ručak / Lunch break

Sekcija: INTEGRALNO SUZBIJANJE KOROVA
Session: INTEGRATED WEED MANAGEMENT

Predsedavajući:

15:00-16:50 Usmeni referati / Oral presentations
15:00-15:15 Robert Leskovšek, Aleš Kolmanič: Results of the IWMPRAISE project in Slovenia and possibilities of their implementation in the wider region

15:15-15:30 Milena Simić, Milan Brankov, Vesna Dragičević, Željko Dolijanović, Marijenka Tabaković:
Efekti sistema integrisanih mera za suzbijanje korova u agroekološkim uslovima centralne Srbije

15:30-15:45 Biljana Vidović: Eriofidne grinje u funkciji biološke kontrole korova
15:45-16:00 Ahmet Uludağ, Deniz İnci, İlhan Üremiş, Kassim Al-Khatib: The need for integrated approach for fleabanes management

16:00-16:10 Sandra Cvejić, Siniša Jocić, Milan Jocković, Boško Dedić, Aleksandra Radanović, Vladimir Miklič, Dragana Miladinović: Genetic control of broomrape in sunflower

16:10-16:20 Osman Mohammed, Mark Szalai, Mihaly Zalai, Zita Dorner: Assessment of post-dispersal seed predation of Ambrosia artemisiifolia as an ecosystem service contribution to integrated weed management in Hungary

16:20-16:30 Jovan Lazarević, Sava Vrbničanin, Ana Dragumilo, Tatjana Marković, Aleksandra Savić, Dragana Božić: Mogućnosti suzbijanja korova u usevu angelike (Angelica archangelica L.)

16:30-16:50 Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers
16:50-17:20 Zaključivanje rada Kongresa / Closing ceremony
18:30-20:30 Ekskurzija / Excursion

ČETVRTAK / THURSDAY, 23.09.2021.

8:00-10:00 Ispraćanje gostiju / Firewell

POSTER PREZENTACIJE / POSTER PRESENTATIONS