Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [03.05.2022]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sorte i različitosti lokaliteta nalazi u fazi razvijenih nekoliko listova do lastara 20-tak cm. Manje količine padavina koje se najavljuju od petka mogu stvoriti pogodne uslove za razvoj crne pegavosti Phomopsis viticola i pepelnice Uncinula necator. Preporuka je...