Aktuelnosti

Aktuelna zaštita leske [03.05.2022]

Leska - lešnik

     Na mnogim zasadima leske boja lista nije intenzivno zelena, što je posledica hladnih noći u predhodnom periodu. Lisna masa se ubrzano razvija pa je preporuka da se uradi pregled zasada na prisustvo pepelnice, lisnih vaši i grinja.

     Do petka 6 maja prepruka je da se uradi zaštita sa: Merpan80 200 g/100 vode ili Metod 3 dL/100 L vode ili Cadurance 3 dL/100L vode u kombinaciji sa Bacilomix original ili Biotic B 0,2%

Ukoliko su prisutne lisne vaši dodati i Teppeki ili Affinto 14 g/100 L vode

Ukoliko su prisutne grinje dodati i Vertimec ili Armada ili Romectin ili Amon ili Invert 0,75%

Radi boljeg zametanja u voćnjacima u rodu dodati i Vellset 0,2% ili Nutrivell 0,2% ili MC set 0,2%