Aktuelnosti

Zaštita jabuke [05.05.2022]

Jabuka

Jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalaze u različitim fazama, precvetavanje do plodovi nekoliko milimetara. U narednom periodu nas očekuje toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima što može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje primarne infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). U naredna dva do tri dana potrebno je uraditi tretman sa preventivnim fungicidima kao što su MANFIL 2,5kg/ha ili MANKOGAL80 2kg/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5kg/ha ili MANKOSAV80 2kg/ha. U slučaju da je pre tretmana bilo padavina potrebno je dodati neki od sistemičnih fungicida SCORE 0,3lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha.

S obzirom da se jabuke nalaze u fazi precvetavanja, u fazi kada dolazi do naglog porasta mladara, mlado lisno tkivo naseljavaju lisne vaši koje mogu prouzrokovati štete prilikom prenamnoženja u zasadima. Takođe, u ovoj fazi dolazi do migracije krvave vaši na gornje delove biljke. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i ukoliko utvrde prisustvo vašiju dodaju preparat CLOSER 0,4lit/ha.

 

 Suvo vreme pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Zaraza zavisi od vremenskih prilika i osetljivošću sorti. Na azaraženom lišću gljiva formira belu pepeljastu prevlaku koja postepeno pokriva ceo list. Zaraženi listovi su uži i uvijeni. Ukoliko se zaraze cvetovi oni se ne mogu razviti u plod. Preporuka je da se na osetljivim sortama kao što su Ajdared i Jonagold uradi primena fungicida LUNA EXPERIENCE 0,8lit/ha.