Aktuelnosti

Zaštita jabuke [05.05.2022]

Jabuka

Jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalaze u različitim fazama, precvetavanje do plodovi nekoliko milimetara. U narednom periodu nas očekuje toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima što može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje primarne infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). U naredna dva do tri dana potrebno je uraditi tretman sa preventivnim fungicidima kao što su...

U slučaju da je pre tretmana bilo padavina potrebno je dodati i neki od sistemičnih fungicida...

S obzirom da se jabuke nalaze u fazi prevetavanja, u fazi kada dolazi do naglog porasta mladara, mlado lisno tkivo naseljavaju lisne vaši koje mogu prouzrokovati štete prilikom prenamnoženja u zasadima. Takođe, u ovoj fazi dolazi do migracije krvave vaši na gornje delove biljke. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i ukoliko utvrde prisustvo vašiju dodaju preparat...

Suvo vreme pogoduje razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leuotricha). Zaraza zavisi od vremenskih prilika i osetljivošću sorti. Na zaraženom lišću gljiva formira belu pepeljastu prevlaku koja postepeno pokriva ceo list. Zaraženi listovi su uži i uvijeni. Ukoliko se zaraze cvetovi oni se ne mogu razviti u plod. Preporuka je da se na osetljivim sortama kao što su Ajdared i Jonagold uradi primena fungicida...