Aktuelnosti

Zaštita jabuke [12.05.2022]

Jabuka

Nestabilno vreme sa padavinam lokalnog karaktera mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis) pa je potrebno uraditi tretman sa preventivnim fungicidima kao što su KARDINAL 0,75lit/ha ili NIVERAL 0,75lit/ha ili NANDO 0,75lit/ha.

Ukoliko pre padavina nije urađen tretman sa navedenim fungicidima potrebno je nakon padavina dodati i sistemični fungicid SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha.

U zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella). Preporučuje se primena nekih  od insekticida ALKAZAR 1,25lit/ha ili LASCAR 1lit/ha ili HARPUN 1lit/ha.

S obzirom na visoke dnevne temperature poželjno je tretmane izvoditi u večernjim časovima!