Aktuelnosti

Cvetanje pšenice [12.05.2022]

Pšenica

Zavisno od regiona, pšenice se nalaze u fenofazi cvetanja ili će u tu fazu ući u narednih sedam dana. Uz redovan fungicidni tretman protiv fuzarioze klasa naša preporuka je da se doda neki od navedenih preparata (samo za pretplatnike).

Podsećamo vas da se endosperm sastoji od proteina i da dodavanjem aminokiselina (gotove hrane) pomažemo biljci da lakše i uspšenije završi ovu fazu.