Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [15.05.2022]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sotrte i lokaliteta nalazi u fazi intezivnog porasta lastara sa jasno izdvojenim cvastima. U utorak se očekuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj najvažnijih patogena vinove loze: plamenjače, crne truleži i pepelnicu. Preporuka je da se u naredna dva dana, a pre padavina odradi tretman sa:

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih preventivnih fungicida: FOLPET 0.3%, CADURAS 0.3%, MERPAN 0.2%,  CAPTAN 0.2% ili POLYRAN 0,2%.

Za crnu trulež Guignardia bidwellii koja u poslednjih par godina pravi štetu na svim zeljastim biljnim delovima, pa je preporuka sprečiti rane infekcije sa jednim od navedenih fungicida: SCORE, DIFENOCONAZOL, SEKVENCA ili SIGURA 0.03%

Zaštitu pepelnice raditi sa: LUNA MAX 0.1%, SERCADIS 0.025% ILI COLIS 0.05%.