Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [15.05.2022]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi intenzivnog porasta lastara sa jasno izdvojenim cvastima. U utorak se očekuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj najvažnijih patogena vinove loze: plamenjača, crna trulež i pepelnicu. Preporuka je da se...