Aktuelnosti

Paprike u polju [19.05.2022]

Paprika

    Paprika na otvorenom polju je od kotiledona do dva para listova. Na većini paprika prisutne su lisne vaši. Preporuka je da se uradi zaštita paprike sa: Tonus 0,4 kg/ha ili Voley 0,4 kg/ha ili Šiman 0,4 kg/ha ili Kestrel 0,4 L/ha za zaštitu od bakterioza koristiti Bacilomix original ili Biotic B 2,5 L/ha.