Aktuelnosti

Zaštita šljive i breskve [30.05.2022]

Šljiva, Breskva

    Kiše poslednjih dana su pogodovale razvoju bolesti lista i ploda šljive i breskve. Smotavci koji prouzrokuju crvljivost plodova su nastavili intenzivan let, a u većini voćnjaka je povećana brojnost lisnih vaši. Preporuka je da se voćnjaci pregledaju i uradi zaštita tokom narednih nekoliko dana sa:

Protiv crvljivosti ploda raditi sa: ..

Radi suzbijanja lisnih vaši dodati i: ....