Aktuelnosti

Aktuelna zaštita leske [02.06.2022]

Leska - lešnik

   Preporuka je da se pregledaju zasadi leske. Protiv bolesti reporuka je da se uradi zaštita sa: ... (samo za pretplatnike).

   Ukoliko su prisutne lisne vaši fungicidima je potrebno dodati...

   U starijim zasadima ukoliko su prisutne grinje, što se lako uočava po zadebljalim pupoljcima preporuka je da se doda i ... Ako su prisutne i vaši i grinje, suzbijanje se može uraditi istovremeno preparatima ... 

   Masovnije  piljenje gusenica dudovca se očekuje narednih nedelju dana, pa treba obratiti pažnju na zapredke ove štetočine. Ukoliko se pojave u malim zasadima najbolje je otkinuti listove sa gusenicama a u većim suzbijanje se može obaviti dodavanjem insekticida:...