Aktuelnosti

Paprika na otvorenom polju [02.06.2022]

Paprika

     Paprika na otvorenom polju je od kotiledona do dva para listova. Lisne vaši i dalje naseljavaju papriku, pa se na naličju listova uočava veliki broj krilatih vaši osnivačica. Preporuka je da se paprika pregleda i ukoliko su prisutne lisne vaši uradi zaštita paprike sa:... za zaštitu od bakterioza koristiti ... (samo za pretplatnike).