Aktuelnosti

Paprika na otvorenom polju [02.06.2022]

Paprika

     Paprika na otvorenom polju je od kotiledona do dva para listova. Lisne vaši i dalje naseljavaju papriku, pa se na naličju listova uočava veliki broj krilatih vaši osnivačica. Preporuka je da se uradi zaštita paprike sa: Teppeki ili Affinto 0,14 kg/ha za zaštitu od bakterioza koristiti Nordox 2 kg/ha ili Neoram 2 kg/ha ili Champ DP 2 kg/ha ili CuproCaffaro 3 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Cupervall 4 kg/ha ili Bakarni oksihlorid 0,3 kg/ha.