Aktuelnosti

Zaštita jabuke [09.06.2022]

Jabuka

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za još uvek primarne infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Potrebno je uraditi tretman sa kontaktnim i sistemičnim fungicidima kao što su KARDINAL 0,75lit/ha ili NIVERAL 0,75lit/ha ili NANDO 0,75lit/ha + SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha.

Suvo i toplo vreme pogodovalo je razvoju lisnih vašiju koji sisanjem sokova na lišću prouzrokuju deformacije napadnutih biljnih delova. Brzo formiraju kolonije i to najčešće na mladim biljnim delovima. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo potrebno je uraditi tretman sa insekticidom VOLLEY 0,25kg/ha ili ŠIMAN 0,25kg/ha ili KESTREL 0,25lit/ha ili TONUS 0,25kg/ha.

U toku je piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporučuje se insekticid AFFIRM OPTI 2kg/ha ili AFFIRM 2,5kg/ha ili TRITON 3lit/ha.