Aktuelnosti

Kukuruzni plamenac [10.06.2022]

Kukuruz

   Brojnost kukuruznog plamenca je ovog proleća jako visoka. U Somboru na svetlosnoj klopci je dva i po puta brojnija od prosečne brojnosti i dostigla je drugu po veličini brojnost od 1983. godine. U Čelarevu je brojnost četiri puta veća od prosečne i najveća je od 2008. godine od kada se tamo vrši praćenje.

    U toku je masovno piljenje jaja, a tokom narednih nedelju dana se očekuje još veća brojnost ispiljenih gusenica, jer je brojnost petnaestak dana bila visoka. Preporuka je da se uradi pregled kukuruza na prisustvo janih legala i gusenica. Ukoliko su larve ili jajna legla prisutna na više od 5% biljaka, preporučuje se suzbijanje sa: Radiant 0,4 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Avaunt 0,35 L/ha