Aktuelnosti

Aktuelna zaštita breskve [10.06.2022]

Breskva

  Radi zaštite breskve od bolesti preporuka je da se nekoliko narednih dana uradi zaštita sa: ... samo za pretplatnike. Kod sorti koje uskoro sazrevaju, zaštitu uraditi sa...

  Protiv smotavca ploda, zaštitu uraditi sa: Coragen 0,2 L/ha ili Voliam targo 0,75 L/ha.