Aktuelnosti

Zaštita crnog luka [30.06.2022]

Crni luk

   Vrućine koje su u toku pogoduju razvoju bolesti kao što su Stemphilium i Fusarium. Tripsi su prisutni u svih usevima lukova. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:

Infinito 1,4 L/ha ili Magnetic 1,4 L/ha u kombinaciji sa

Switch 1 kg/ha ili Atlas 1 L/ha.

Od insekticida dodati: Tonus 0,5 kg/ha ili Volley 0,5 kg/ha.