Aktuelnosti

Zaštita jabuke [28.07.2022]

Jabuka

Brojnost leptira jabučnog smotavca (Cydia pomonella) na feromonskim klopkama ne opada. Preporučuje se tretman insekticidom AFFIRM OPTI 2kg/ha ili AFFIRM 2,5kg/ha ili TRITON 3lit/ha (karenca je 7 dana).

Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi prisustvo grinja kao sto su crvena vocna grinja (Panonichus ulmi) ili obican paucinar (Tetranichus urticae) preporucuje se tretman sa VOLIAM TARGO 0,75-1,1lit/ha (karenca je 14 dana), koji ima dve aktivne materije i ima delovanje na grinje i na jabucnog smotavca. Ukoliko se ne utvrdi prisustvo grinja uraditi tretman samo sa nekim od gore navedenih insekticida.