Aktuelnosti

Pred-proreda jabuke [19.04.2023]

Jabuka

U voćnjacima jabuke u kojima je otvoreno 20 % cveta opšta preporuka je da se uradi pred-proreda jabuke sa...

Posebna preporuka zap pred-proredu u sorti Zlatni delišes jeste...

Posebna preporuka za pred-proredu u sortama  Gale, Fudžija i Crvenog delišesa ( i njegovih klonova) jeste... (samo za pretplatnike)