Aktuelnosti

Zaštita ječma od bolesti i štetočina [26.04.2023]

Ječam

    Česte kiše uslovile su da većina ječmova ima simptome lisnih gljivičnih bolesti. Preporuka je da se pregledaju usevi ječma ovih dana, jer su ječmovi u fazi zastavičara ili sada ulaze u tu fazu.

    Ukoliko su simptomi prisutni na zastavičaru i listu ispod njega preporuka je da se uradi zaštita sa:....

    Ukoliko su simptomi bolesti prisutni samo na nižim listovima, preporuka je da se zaštita uradi sa:....

    Od biostimulatora koji ujedno pomažu i u zaštiti od bolesti preporuka je da se doda preparat Gramino B 2 L/ha.

    Larve žitne pijavice (Lema) za sada je u fazi odraslih insekata i jaja, pa nije potrebno dodavati insekticid.