Aktuelnosti

Breskvin smotavac, vaši i bolesti breskve i nektarine [11.05.2023]

Breskva

   Breskvin smotavac je počeo da polaže jaja a česte kiše pogoduju razvoju bolesti na breskvi. Preporuka je da se uradi suzbijanje breskvinog smotavca sa: ... Ukoliko su pristune lisne vaši preporuka je da se doda: ...

   Radi zaštite od bolesti preporuka je se doda: ...

   Na nektarini radi zaštite od pepelnice dodati: ...