Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [11.05.2023]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta nalazi u fazi intenzivnog porasta lastara sa jasno izdvojenim cvastima. Česte padavine u proteklom periodu, kao i nove koje se najavljuju za sledeću nedelju stvaraju povoljne uslove za razvoj plamenjače Plasmopare viticole, crne pegavosti Phomopsis viticola, crne truleži Guignardia bidwellii i pepelnice Uncinula necator, pa je preporuka....