Aktuelnosti

Krompirova zlatica i bolesti krompira [12.05.2012]

Krompir

 

 

Počelo je piljenje larvi krompirove zlatice. Situacija na terenu je različita, na većini parcela se za sada nalaze samo odrasle jedinke i položena jaja. Tokom sledeće nedelje će krenuti masovno piljenje larvi. Takođe treba znati da u ovim početnim fazama krompir bez uticaja na prinos podnosi gubitak do 20% lisne mase.

Pošto je problem rezistentnosti na insekticide kod ove štetočine vrlo izražen, svako haotično i bezciljno prskanje samo doprinosi smanjenju mogućnosti adekvatne zaštite u narednim vegetacijama. Zato mere suzbijanja treba preduzeti u sledećim slučajevima:

- suzbijati imaga ako ima 1 odrasli/biljci krompira (odgovarajući insekticidi su - Actara 70gr/ha, Calypso 0,1lit/ha, Proteus 0,7 lit/ha, Confidor/Kohinor 200 SL 0,3lit/ha, Confidor 70WG 0,1kg/ha, Kestrel 0,3lit/ha, Alverde 0,25lit/ha, Regent 25gr/ha, Coragen 60ml/ha, Laser 80ml/ha, kao i preparate na bazi klotianidina i abamektina)

- suzbijati mlađe uzraste larvi i to samo ako ima 10 ili više larvi/biljci krompira (primeniti iste insekticide kao što je to navedeno kod suzbijanja imaga). Ali preporučuje se sledeći pristup, za prvi tretman protiv larvi, u cilju usporavanja pojave rezistentnosti štetočine na insekticide: ako se nije ispilelo više od 30% jaja primeniti Rimon ili Match 0,3 lit/ha, a samo ako su se sve larve ispilile primeniti gore navedene insekticide.

U slučaju da je potrebno da se radi i drugi tretman nakon 7 dana (ostvaren kritičan broj larvi ili imaga) primeniti insekticide drugog mehanizma delovanja (u ovom tekstu su isti mehanizmi delovanja označeni istom bojom). Obratiti pažnju da često nije potrebno da se radi tretman cele parcele, veća samo njenih delova gde je prisutna štetočina. Više o pravilno pristupu primene insekticida možete pročitati i u delu koji se odnosi na krompirovu zlaticu.

Za sada ni u jednom lokalitetu se nisu stvorili uslovi za tretman protiv oboljenja na krompiru.