O nama

Agroupozorenje su stranice koje ne treba da Vas uplaše, nego da Vas upozore na trenutno stanje štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji u realnom vremenu! Ove stranice su namenjene onima koji direktno žive od poljoprivredne proizvodnje. Cilj nam je da proizvođač dobije pravu informaciju u pravo vreme da bi lakše mogao da donese odluku o tome koje mere će mu dati najbolji efekat za njegovu proizvodnju u tom momentu. Saveti se zasnivaju: na principima dobre poljoprivredne prakse (GlobalGAP) i opštim načelima integralne proizvodnje. To podrazumeva da su svakoj preporuci za upotrebu pesticida predhodile preventivne agrotehničke mere od strane proizvođača. Sama preporuka upotrebe pesticida će biti data ukoliko je brojnost štetnog organizma prešla prag štetnosti ili će na osnovu modela za prognozu, iskustva i predviđenih meteoroloških uslova on to učiniti u narednom periodu.

Sajt je pokrenut od strane privatnih savetodavaca iz oblasti zaštite i ishrane bilja sa severa Bačke. Zadatak sajtaje da stručnjacima na terenu obezbedi dnevno aktuelne infomacije, odnosno trend kretanja nekog štetnogorganizma, koje će im pomoći da za dati problem donesu najbolju odluku. Proizvođačima da da orijentaciju na štatreba da obrate pažnju u datom momentu, kao i koje mere je najcelishodnije primeniti da bi se povećao kvalitet proizvoda, rentabilnost proizvodnje a uključila briga o zaštiti zdravlja čoveka i čovekove okoline.

Pošto se sajt finansira od strane korisnika i reklama, pristup delu strana je ograničen. Stranice koje će bitidostupne svima sadrže informacije o trenutnom stanju štetnih organizama. Deo za koji se plaća pretplata, sadrži imišljenje stručnjaka o daljem kretanju populacije određenog štetnog organizma i preporuke o načinu suzbijanja itačnom vremenu primene pojedinih pesticida u određenom regionu Vojvodine. Ako želite da vidite kako izgleda deo za preplatnike pogledajte prikaz ovde. Za stranice koje Vam se učine intresantne, dobićete probno vreme, anakon isteka prbnog vremena morate platiti pretplatu.