Aktuelnosti

Jabuka

11.08.2022
U zasadima jabuka brojnost jabučnog smotavca (Cydia pomonella) i dalje ne opada, u toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije, da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove preporučuje se primena insekticida... Za zaštitu plodova od skladišnih bolesti preporučuje se primena fungicida... Voditi računa o karencama zbog berbe ranijih sorti, kao što je Gala, karenca za ... je 7 dana a karenca za ... je 14 dana.

Šljiva

10.08.2022
     Šljive su zavisno od sorte u fazi za berbu. Sorte koje će se brati narednih 7 dana ne treba štititi. Sorte koje će se brati nakon više od 7 dana (Stenley) zaštititi sa:...

Jabuka, Kruška, Šljiva, Breskva, Vinova loza, Kukuruz, Paprika, Paradajz, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Leska - lešnik, Malina

05.08.2022
  Brojnost odraslih stenica je veoma visoka poslednjih nekoliko dana. Trenutno je u toku i masovno piljenje. Stenice se hrane na plodovima tako što ih ubadaju i sišu sokove. Ugoženi su zasadi leske, kasnijih sorti jabuka, krušaka, ali i kukuruz šećerac, breskva, dunja, soja, vinova loza.... Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi suzbijanje stenica sa ...     Obzirom na velike vrućine insekticidima se mogu dodati i Vellamin ili Delfam plus ili Wuxal Aminofol 2/ha.

Vinova loza

29.07.2022
Vinova loza je u fazi sazrevanja grozdova. Padavine koje se najavljuju za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj sive truleži (Botrytis cinerea). Preporuka je da se u zoni... U vinogradima gde se na feromonskim klopkama hvata veliki broj leptira grožđanih moljaca odraditi tretman ..., tamo gde je mala brojnost nema potrebe raditi insekticid. 

Leska - lešnik

29.07.2022
     Leska ulazi u fazu kada su plodovi najosetljiviji na oštećenja koja nanosi braon mramorasta stenica. Stenice su sposobne da probodu ljusku i oštete plod unutar nje. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi suzbijanje stenice preparatima: ...    Obzirom na velike vrućine, insekticidu se mogu dodati preparati: Vellamin ili Delfam plus ili Wuxal Aminofol 2L/ha.

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
Stanica F Dimitrovgrad
Stanica F Kikinda
Stanica F Kragujevac
Stanica F Kraljevo
Stanica F Kruševac
Stanica F Loznica
Stanica F Negotin
Stanica F Niš
Stanica F Novi Sad
Stanica F Smederevska Palanka
Stanica F Sremska Mitrovica
Stanica F Subotica Palić
Stanica F Valjevo
Stanica F Veliko Gradište
Stanica F Vranje
Stanica F Vršac
Stanica F Zrenjanin
Stanica F Kuršumlija
Stanica F Požega
Stanica F Zaječar