Aktuelnosti

Kovdžavost lista breske i štete od zimskih mrazeva [23.02.2017]

Breskva

Trenutno ni u jednom regionu nije konstatovana faza pucanja pupoljaka ("zelene tačke"). Ali u toplijim lokalitetima, gde obično kreće vegetacija prva (Južni Banat, Smederevo i na južnim obroncima Fruške Gore) pojedine sore se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka. Pošto se za petak i subotu (24,25.februar) očekuju padavine, na ovim lokalitetima gde je breskva u fazi bubrenja pupoljaka prepourčljivo je da se što pre uradi tretman nekim bakarnim preparatom u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans). U ostalim reginoma vegetacija još miruje, te se sa prvim tretmanom može još čekati.

Skrećemo pažnju da su niske zimske temperature u januaru ipak ostavile traga u vidu oštećenja cvetnih pupoljaka. Čini se da nije došlo do oštećenja drvenastih delova voćaka. Nivo šteta se kreće od 0-95% oštećenja cvetnih pupoljaka, uzavisnosti od lokaliteta, sorte, položaja zasada... Pošto je situacija jako šarena, za preporuku je da se sa rezidbom sačeka cvetanje, kada će se najtačnije moći proceniti nivo šteta, pa i jačina kao i način rezidbe.