Štetni organizmi

Crni luk

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [22.05.2024]

    Ozimi lukovi završavaju vegetaiju i uglavnom su polegli u manjoj ili većoj meri. Preporuka je da se uradi zaštita sa:... koji nemaju karencu ili ako se vađenje neće vršiti narednih 14 dana sa ...

    Jari lukovi su dostigli uzrast od 4 do 6 listova Lisna masa se sve teže suši, jer nema dobrog provetravanja. U toku je masovno naseljavanje tripsa. Preporuka je da se pregledaju lukovi. Preporuke je da se uradi zaštita sa:...

    Obzirom da je u cilju da se crni luk što bolje ukoreni, preporuka je da se uradi prihrana preko sistam kap po kap preparatom Rooteks 2 kg/ha.

Zaštita crnog luka od bolesti, štetočina i stesa [18.04.2024]

    Ozimi crni luk glaviči, lukovi iz arpadžika su u fazi 4-5 listova a lukovi iz semena su u fazi 1 do 3 lista.

    Na ozimim lukovima se poslednjih dana povećava brojnost tripsa, a uočene su i biljke sa pojavom plamenjače. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ..., a tamo gde su prisutne kolonije tipsi na više od 10% biljaka i sa: ... Tamo gde je prisutna živa plamenjača ponoviti zaštitu nakon 3-4 dana sa: ...

    Na lukovima iz arpadžika preporuka je da se uradi zašita sa: ...

    Lukovi iz semena su intenzivno zalivani tokom vrućina, pa je došlo do isoljavanja hraniva iz zemljišta na površinu. Preporuka je da se na takvim zemljištima preko sistema kap po kap pusti preparat Bactron PGPR u količini od 2 L/ha, koji sadrži veliki broj korisnih zemljišnih bakterija, gljiva i aktinomiceta. 

Niske temperature i biljni stres [18.04.2024]

Voće koje završava sa cvetanjem ili je tek zametnulo plodove se trenutno nalazi u vrlo osetljivoj fenofazi. Pšenice se približavaju periodu cvetanja, a neke sorete (kao na primer Avenue) su u cvetu.

Posle desetak dana nadprosečno toplih dana za ovo doba godine usledio je drastičan pad noćnih i jutarnjih temperatura. Niske temperatu bi mogle prouzrokovati značajne štete. Da bi se ublažili stresni uslovi kojim su izložene sve biljne kulture i ojačao njihov imunitet, preporučujemo folijarni tretman nekim od preparata...

* Kod pšenica (hlebnih sorti) je posebno preporučljivo dodavanje aminokiselina radi poboljšanja kvaliteta zrna.

* Izuzetak su konzumne šljive koje ne treba tretirati biostimulatorima zbog opasnosnosti od fitotoksija i stvaranja krastavosti pokožice.

Ekstremno visoka temperatura početkom aprila [05.04.2024]

Nadprosečno topao početak aprila nas je iznenadio, temperature će u nedelju i ponedeljak u većem delu Srbije dostići 30 C°. Ovo je samo jedna u nizu od posledica klimatskih promena, a treba biti spreman na to da ćemo se ovakvim i sličnim ekstremima u budućnosti sve više suočavati. Jedino što nam ostaje jeste da se prilagođavamo i sa njima borimo. Biljkama u polju nije lako, a pogotovo kada pored temperaturnih bivaju izložene i pesticidnim stresovima. Zato je naša preporuka da se uz svaki pesticidni tretman doda jedan od navedenih biostimulatori radi lakšeg otklanjanja stresa kod svih biljnih kultura : Algavell 1,5 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Phylgreengema 1,5 l/ha, Bioplex 0,4 l/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Megafol 1 l/ha, Isabion 2 l/ha, Vellamin 3 L/ha, Wuxal amino 1 l/ha.

Zaštita crnog luka od štetočina i bolesti [29.03.2024]

     Ozmi crni luk je u fazi početka nalivanja glavica. Jari luk iz arpadžika je u fazi 2- 4lista. Jari luk iz semena je od faze nicanja do prvog lista.

     Bolesti na lukovima nisu za sada zabeležene. Preporuka je da se pregledaju ozimi i lukovi iz arpadžika. Ukoliko nema simptoma plamenjače preporuka je da se zaštita uradi sa: ... Ukoliko ima simptoma plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa: ... Radi povećanja otpornosti prema plamenjači svim navedenim sredstvima dodati: ...

    Pregledom luka zabeležena je pojava lukove muve i povećanje brojnosti tripsa. Ukoliko je pristuna lukova muva zaštitu uraditi sa: ... Tripse suzbijati samo ukoliko je u ovoj fazi naseljeno više od 50% lukova pojedinačnim tripsima ili je prisutno više od 10% lukova sa više od 10 tripsa po biljci.

    Luk ima jaku voštanu prevlaku, pa je potrebno dodati okvašivač Inex 0,1 L na 100 L vode ili Vivolt 0,1L na 100 L vode. Na tržištu se pojavila nova generacija višenamenskog okvašivača pod nazivom Surfare. Osim što smanjuje površinski napon ovo sredstvo smanjuje tvrdoću vode a njime se može regulisati i pH. Dozu SURFARE-a treba prilagoditi svakoj vodi. SURFARE u sebi sadrži indikator u boji, pomoću koga pH vode možete namestiti na 4,5 do 5,0 što je najbolje za očuvanje efikasnosti i usvojivosti aktivnih materija pesticida.

14. Konferencija radne grupe IOBC/WPRS o Integralnoj zaštiti uskladišnih proizvoda [14.02.2024]

   U organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u periodu od 16. do 20. septembra 2024. godine održaće se konferencija radne grupe regiona zapadnog Palearktika Mađunarodne organizacije biološke i integralne kontrole štetočina u Novom Sadu, na temu integralne zaštite uskladištenih proizvoda.

   Uvodni predavači biće: Mirko Đorđević, Filip Vukajlović i Goran Jokić.

   Prijava radova i učesnika je u toku, a više informacija možete pronaći na sajtu konferencije.

XXIII NAUČNO-STRUČNI SKUP "SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA" [02.02.2024]

 

10. februara 2024. u Master centru novosadskog sajma u Novom Sadu će se održati 23. naučno stručni skup o savremenoj proizvodnji povrća, početak je u 9 časova.

PROGRAM 

9:00 Prijava učesnika i preuzimanje materijala

10:00 Svečano otvaranje XXIII Naučno-stručnog skupa «Savremena proizvodnja povrća»

10:30 ŠMEK-KOMERC-Generalni sponzor XXIII Savetovanja povrtara

 

I BLOK PREDAVANJA

10:45 Aleksandar Ćorić, Nenad Milovanović: Primena poljoprivrednih dronova XAG u povrtarstvu

11:05 Ivana Maksimović: Uticaj fitohormona i odgovor povrtarskih vrsta na abiotički stres

11:35 Nebojša Momirović : Primena preparata SERENADE ASO u konceptu napredne integralne i biološke zaštite povrća

11:55 PAUZA

II BLOK PREDAVANJA

12:30 Ivana Stanković : Virusi u paradajzu i paprici

13:00 Ferenc Bagi : Kontrola i suzbijanje plamenjače u crnom luku

13:30 Goran Malidža: Rezistentnost populacije korova u povrtarstvu, kontrola i mere za njihovo suzbijanje

14:00 Žarko Ilin : Značaj povrća i pravci daljeg razvoja

14:30 DISKUSIJA

8:00 – 15:00 – Predstavljanje firmi i izložba povrća u holu na I spratu Master centra Novosadskog sajm

Čuvari zdravlja zamljišta [28.01.2024]

   Zemljište je osnovi resurs za proizvodnju najvećeg dela hrane za Čoveka. Iako po obradivom Zemljištu gazimo i vozimo se traktorima, u pitanju je jedna živa smeša prepuna mikroorganizama. Potreba da se proizvede što više hrane po sve nižoj ceni, nateralo je poljoprivrednike da se trude da iz obradivog Zemljišta dobiju što više. Vreme je pokazalo da obradivo Zemljište nije večni samoobnovljivi resurs. Vremenom, narušavamo zdravlje obradivog Zemljišta.

    Institut BioSens, pokrenuo je projekat Čuvari zdravlja zemljišta. Cilj ovog projekta je angažovati poljoprivrednike i mlade generacije, kao svojevrsnih čuvara održivosti zemljišta, kroz relevantne poljoprivredne organizacije, predškoleske i školske ustanove, da zajedno prate indikatore zdravlja zemljišta na teritoriji Vojvodine tokom 2024-2025 godine. Uz edukativnu podršku naučnih istraživača, građani naučnici će koristeći jednostavne, ekonomične i standardizovane metode za uzorkovanje i merenje odabranih fizičkih, hemijskih i bioloških indikatora zemljišta, generisati podatke o zemljištu i donositi zaključke zasnovane na indikatorima. Nakon validacije i analize, prikupljeni podaci će biti podeljeni sa svim učesnicima radi zajedničkog izvođenja zaključaka i produbljivanje razumevanja zdravlja zemljišta, kao i olakšavanja budućih saradnji i inicijativa između građana kao pojedinaca, lokalnih zajednica, poljoprivrednih organizacija i istraživačkih institucija.

    Ukoliko želite da učestvujete u projektu, prijavite se i budite Čuvar zdravlja zemljišta

Analiza pojave ozime sovice Agrotis segetum 2023. godine i prognoza za 2024. godinu [15.01.2024]

              Ozima sovica je 2023. godine bila manje brojna od proseka. U Čelarevu je to svega par primeraka manje, jer je prosek 192 leptira, a zabeleženo je 188. U Somboru je zabeleženo 84 primerka što je pola od uobičajene brojnosti koja iznosi 159. Iako je prognozirano povećanje brojnosti prve generacije, do nje nije došlo, verovatno zbog izuzetno kišnog proleća, kada ozima sovica završava svoje prezimljavanje.

              Bile su prisutne tri generacije. Prvi leptir u Čelarevu je zabeležen 17. aprila, što je najranije zabeležen primerak u Čelarevu od 2008. godine od kada se leptiri prate. Nakon tog primerka usledila je pauza u pojavi do 06. maja, a pojedinčani leptiri sa kraćim i dužim periodima bez ulova su bili prisutni do 13. juna u Čelarevu, odnosno do 17. juna u Somboru. Zabeleženo je 10 leptira u Somboru i 14 u Čelarevu.

              Druga generacija je bila prisutna od 6. jula pa do 02. septembra u Somboru i 08. septembra u Čelarevu. Zabeleženo je 43 leptira u Somboru sa vrhom u letu 25. avgusta kada je zabeleženo 7 leptira i 79 u Čelarevu sa vrhom u letu 29. avgusta kada je zabeleđeno 17 leptira za noć.

              Treća generacija leptira je bila prisutna od 09. septembra, pa do 28. septembra u Čelarevu a u Somboru su se leptiri lovili na svetlosnu klopku do 14. oktobra. U Čelarevu je zabeleđeno 95 primeraka treće generacije sa vrhom leta 19. septembra kada je zabeleženo 34 leptira za noć. U Somboru je zabeležen 31 primerak bez vrha leta.

              Koeficijent generacije po Mészá­­­ros-u u Somboru je 7,4 a u Čelarevu 12,4. Pošto je veći od 1, prognozira se povećanje brojnosti leptira prve generacije u proleće 2024. godine. Obzirom na brojnost u 2023. godini, ne treba očekivati značajnije štete od gusenica prve generacije ozime sovice i pored pozitivne prognoze.

Sredstva za zaštitu bilja (pesticidi) zabranjena za upotrebu u Srbiji [18.11.2023]

      Evropska unija neprestano dopunjuje podatke o dozvoljenim / zabranjenim pesticidima -  sredstvima za zaštitu bilja. Srbija sa vremena na vreme usklađuje svoju listu dozvoljenih aktivnih materija. Veći broj aktivnih materija je zabranjen u Srbiji pre nekog vremena, ali do novembra 2023. godine su zalihe morale biti potrošene.

      Svaka dalja upotreba na bilju u Srbiji od ove godine zabranjena je za

     Insekticide:

Alfa cipermetrin koga sadrže: Faskord , Esperoi Fastak

Diflubenzuron koga sadrže: Dimilin i Shlem

Etoksazol koga sadrže: Borneo i Uranus

Fenoksikarb koga sadrži Insegar

Fosmet koga sadrži Imidan

Imidakloprid koga sadrže: Confidor, Kohinor, Coup, Kondor, Macho, Lobo Espero

Indoksakarb koga sadrže: Avaunt, Avatar, Indoxatop, Indy

    Fungicide:

Ciprokonazol koga sadrže: Arcon esxtra, Census, Amistar extra, Comrade, Granada, Ison, Seguris extra, Cerox, Sphere, Venere.

Famoxadon koga sadrži Equation pro, Elbrus i Espada

Fenbukonazol koga sadrži Indar

Flutriafol koga sadrži Cerpakt top, Fluoco, Slupact, Impact, Imperium, Priora, Vintage

Mankozeb koga sadrže: Dithane Candeza, Manfil, Mankogal, Mankosav, Nota, Penncozeb, Pinozeb, Titular, Prevent, Fantic M, Cuprofix 30MZ, Cimozate M, Curzate M68, Cymoclean 714WP, Fuerza, Profilux, Vokal, Adut, Fylal double, Notimil MZ, Alijansa, Ridomil gold MZ, Silueta, Akord plus, Valis M, Electis 75WG

Miklobutanil koga sadrže: Foton, Miclo i Systane

Prohloraz koga sadrže: Azimut, Faxer, Mirage, Spartak 45EC, Mystic pro 500EC, Zamir, Kinto duo

Tiofanat metil koga sadrže: Duofen, Funomil, Galofungin T, Privado, Prunus, Topsin Duofen plus, Sekvenca plus, Postulat dou, Antre plus, Sanus

    Herbicide:

Haloksifop P metil koga sadrže Gallant super, Halogeniks i Malibu

XVII Simpozijum o zaštiti bilja Srbije [11.11.2023]

   U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije u periodu od 27. do 30. novembra 2023 godine, biće održan XVII Simpozijum o zaštiti bilja Srbije. prijava i registracija učesnika može se izvršiti putem do 25 novembra na stranici https://plantprs.org.rs/xvii-simpozijum-o-zastiti-bilja/ ili na tokom simpozijuma. 

    Tokom prepodneva biće održavana stručna predavanja, a popodne su prezentacije spoznora.

Analiza meteoroloških prilika tokom 2023. godine [31.10.2023]

Meteorološke prilike direktno utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Vremenske prilike izmerene 2023. godine u Somboru uporedili smo sa periodom od 1948. do 2022. godine.

            U odnosu na višegodišnji prosek, temperatura tokom prvih devet meseci 2023. godine bila je mnogo viša. U januaru je to bilo za čak 5,3OC  više od proseka, u februaru za 2,6 OC, u martu za 3,1 OC; u maju za 0,4 OC , u junu za 0,9 OC; u julu i avgustu za 2,6 OC  i u septembru za 4,6 OC. Samo tokom aprila je izmerena srednja temperatura niža od proseka i to za 0,6OC. Prvih devet meseci su u proseku bili topliji za 2,4 OC!

            U odnosu na prosečnu visinu padavina: januar, februar, april i avgust su imali više padavina, a mart, maj, jun, jul i septembar manje padavina. Kada se saberu visine padavina, u proseku padne 456.3mm padavina, a tokom 2023. godine je palo svega 373mm. Znači ukupno je palo 83mm padavina niže od proseka. Najniže padavine su zabeležene tokom juna svega 13mm (65mm manje od proseka), marta 18mm (16mm manje od proseka) i tokom jula 29mm (38mm manje od proseka).

           Kiše tokom aprila i maja su stvorile pogodne uslove za prouzrokovače gljivičnih bolesti. Plamenjača se pojavila intenzivno na usevima krompira, vinove loze, paradajza, luka… Pegavosti, rđe, plesnivosti klasa na strnim žitima. Krastavosti na jabukama i kruškama.

            Leto je bilo izuzetno toplo pa su promene vremena često bile praćene lokalnim vremenskim neprilikama. Više nego ikad do sada osetila se snaga letnjih oluja koje su stvarale jezera od njiva, čupale protivgrade mreže u voćarstvu, a grad je lokalno bio tako intenzivan da se posle njega nije moglo prepoznati koji usev ja pre oluje bio na njivi.

            Svaki čovek bi morao da se zapita šta može da uradi da bi se klimatske promene zaustavile

XIV Simpozijum entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem [10.09.2023]

     U Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu od 13. do 16. septembra biće održan XIV Simpozijum entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem u organizaciji Entomološkog društva Srbije. 

     Prvog dana Simpozijuma, biće prezentovani radovi o prirodnim neprijateljima stenica (Halyomorpha halys), štitastih vaši te novim saznanjima o biologiji i suzbijanju vrsta koje su značajne za biljnu proizvodnju, ali i druge teme.

Otvaranje je zakazano u 10. časova, a program 13. septembra 2023. godine je sledeći: 

10:15-10:35 Francesco Tortorici, Luciana Tavella: CLASSICAL BIOLOGICAL CONTROL OF HALYOMORPHA HALYS AND DROSOPHILA SUZUKII: RESULTS OF NATIONAL ACTIONS AND SITUATION IN ITALY ž

10:35-10:50 Marina Dervišević, Aleksandar Stojanović, Draga Graora: DIVERZITET PARAZITOIDA ŠTITASTIH VAŠI (HEMIPTERA: COCCIDAE) U SRBIJI

10:50-11:05 Korana Kocić, Anđeljko Petrović, Alf Tore Mjǿs, Željko Tomanović: FAUNA PARAZITOIDNIH OSA NORVEŠKE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: APHIDIINAE): NOVE VRSTE ZA NORVEŠKU I POTENCIJALNO NOVE VRSTE ZA NAUKU

11:05-11:20 Marija Milošević, Aleksandar Stojanović, Draga Graora: DIVERZITET ENTOMOFAGA PULVINARIA VITIS (L.) (HEMIPTERA: COCCIDAE) U VINOGRADU SA I BEZ PRIMENE INSEKTICIDA

11:20-11:35 Aleksandra Konjević, Sandra Senji, Francesco Tortorici, Luciana Tavella: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE PRIRODNIH NEPRIJATELJA STENICA U SRBIJI

11:35-11:50 Maja Lazarević, Aleksandra Trajković, Saša S. Stanković, Marijana Ilić Milošević, Darija Milenković, Vladimir Žikić: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE ROD MICROGASTER LATREILLE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: MICROGASTRINAE) U SRBIJI

12:30-12:45 Ankica Sarajlić, Ivana Majić, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević: PREGLED STANJA VRSTE SCAPHOIDEUS TITANUS NA PODRUČJU VINOGORJA SRIJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

12:45-13:00 Jelena Jović, Oliver Krstić, Tatjana Cvrković, Miljana Jakovljević, Slavica Marinković, Milana Mitrović, Ivo Toševski: INVAZIVNE VRSTE CIKADA (HEMIPTERA: AUCHENORRHYNCHA) U SRBIJI I VEKTORSKI ZNAČAJ U PRENOŠENJU FITOPLAZMI

13:00-13:15 Aleksandra Ignjatović Ćupina, Mihaela Kavran, Dušan Petrić, Jeremy Bouyer, Arianna Puggioli, Romeo Bellini, Wadaka Mamai, Sara Opačić, Sara Šiljegović, Nemanja Avrić, Miloš Petrović, Zoran Francuski, Dragan Dondur, Uroš Vlajkov, Dragana Radulović, Stefan Stefanović: TEHNIKA STERILNIH INSEKATA U SUZBIJANJU AZIJSKOG TIGRASTOG KOMARCA U SRBIJI: PRVA ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

13:15-13:30 Ivan Fijat, Nikola Laćarac, Aleksandra Ignjatović Ćupina, Dušan Petrić, Mihaela Kavran: GONOTROFIČKI CIKLUS I FEKUNDITET AZIJSKOG TIGRASTOG KOMARCA, AEDES ALBOPICTUS U SRBIJI (DIPTERA: CULICIDAE)

13:30-13:45 Željko Milovac, Snežana Pešić, Filip Franeta: PROMENA VREMENA POJAVE MALE I VELIKE REPIČINE PIPE U USEVU ULJANE REPICE

15:30-15:45 Ádám Egri, Ádám Mészáros, György Kriska, József Fail: DEVELOPING MANAGEMENT METHODS OF THE BROWN MARMORATED STINK BUG (BMSB), HALYOMORPHA HALYS

15:45-16:00 Jovan Dobrosavljević, Čedomir Marković: VERTIKALNA DISTRIBUCIJA LISNIH MINERA LIŠĆARSKIH DRVENASTIH VRSTA SRBIJE

16:00-16:15 Aleksandra Đorđević, Marija Miličić, Tamara Tot, Laura Likov, Ana Stefanović Grković, Sonja-Mudri Stojnić, Snežana Radenković: EFIKASNOST RAZLIČITIH METODA U MONITORINGU OSOLIKIH MUVA (DIPTERA: SYRPHIDAE) SRBIJE

16:15-16:30 Ivana Lalićević, Svjetlana Janković Šoja, Anđa Radonjić: UTICAJ RAZLIČITIH SORTI PŠENICE I NJIHOVIH MEŠAVINA NA RAZVIĆE RHOPALOSIPUM PADI (HEMIPTERA: APHIDIDAE

17:15-17:30 Jovana Raičević, Jovana Bila Dubaić, Aleksandar Ćetković, Milan Plećaš: EFEKAT POLUPRIRODNE IVICE POLJA NA BROJNOST OPRAŠIVAČA I PRINOS ULJANE REPICE

17:30-17:45 Aleksandra Trajković, Saša S. Stanković, Marijana Ilić Milošević, Maja Lazarević, Darija Milenković, Iva Stojanović, Vladimir Žikić: POVRATAK SVILENE BUBE: PERSPEKTIVE U OPTIMIZACIJI LABORATORIJSKOG UZGOJA

17:45-18:00 Nenad Zarić, Robert Brodschneider, Ljubiša Stanisavljević, Walter Goessler: IZBEGAVANJE APSORPCIJE TOKSIČNIH METALA KOD RADILICA MEDONOSNE PČELE (APIS MELLIFERA)

18:00-18:15 Aleksandra Trajković, Đurađ Milošević, Iva Stojanović, Vladimir Žikić: PRIMENA FUZZY LOGIKE U MATRICAMA MORFOLOŠKO-FUNKCIONALNIH ATRIBUTA VISOKO KRIPTIČNIH EGZOFITOFAGNIH GUSENICA

Kotizacija za Simpozijum je 4000 dinara, a kontakt za uplate je entomolosko@gmail.com

Crni luk bolesti [19.05.2023]

     Ozimi crni luk je u fazi nalivanja lukovica i sada je najosetljiviji na pojavu bolesti. Na mnogim lukovima su zapaženi simptomi plamenjače. Preporuka je da se uradi zaštita sa: Infinito 1,6 L/ha ili Magnetic 1,6 L/ha. Zaštitu ponoviti za 4-5 dana sa: Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Armetil M ili Alijansa 2,5 kg/ha.

    Za zaštitu od truleži preporučuje se upotreba: Atlas 0,8 kg/ha ili Switch 0,8 kg/ha ili Morezmo 0,8 kg/ha ili Celus top 0,8 kg/ha u kombinaciji sa Botrix B 2 L/ha ili Serenade aso 5 L/ha ili Serifel 0,6 kg/ha

   Jari lukovi su u fazi dva do četiri lista. Preporuka je da se uradi zaštita sa: Nordox 1 kg/ha ili Curenox 2 kg/ha.

    Trenutni vremenski uslovi ne pogoduju razvoju lukove muve i tripsa, pa su svuda brojnosti jako male.

XXII naučno stručni skup "SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA" [09.02.2023]

11. februara 2023. u Master centru novosadskog sajma u Novom Sadu će se održati 22. naučno stručni skup o savremenoj proizvodnji povrća, početak je u 9 časova.

PROGRAM 

9:00 Prijava učesnika i preuzimanje materijala

10:00 Svečano otvaranje XXII Naučno-stručnog skupa «Savremena proizvodnja povrća»

10:30 ŠMEK-KOMERC-Generalni sponzor XXII Savetovanja povrtara

 

I BLOK PREDAVANJA

10:45 Žarko Ilin: Stanje u proizvodnji povrća u Srbiji i pravci daljeg razvoja

11:15 Bojan Miletaski: Nove tehnologije u navodnjavanju sa RDI

11:35 Maja Sudimac, Miroslav Ivanović: Koncept održive proizvodnje povrća u svetlu ukidanja brojnih aktivnih materija u EU i Srbiji

12:00 PAUZA

II BLOK PREDAVANJA

12:30 Slobodan Vlajić, Maja Ignjatović: Fitoplazme i povrće - da li ima rešenja?

13:00 Tatjana Veselinović: Mere kontrole lisnih vaši u povrću

13:30 Boško Jezerkić: Kontrola i suzbijanje moljaca u kupusnjačama i krompiru

14:00 DISKUSIJA

8:00 – 15:00 – Predstavljanje firmi i izložba povrća u holu na I spratu Master centra Novosadskog sajma

Analiza meteoroloških uslova tokom 2022. godine [04.11.2022]

Meteorološke prilike tokom 2022. godine su se po mnogo čemu razlikovale od prosečnih godina. Da bi videli razlike, vremenske podatke za Sombor iz 2022. godine uporedili smo sa podacima za Sombor za period od 1948. do 2021. godine.

 Tokom prvih devet meseci 2022. godine, samo mart i april su bili hladniji od preseka i to za 0,4OC i 0,7OC. Svi ostali meseci su bili topliji. Januar je bio topliji za 2,5 OC, februar za čak 4,3 OC (!!!), maj za 2,4 OC, jun za 3 OC, jul i avgust za 3.2 OC i septembar za 0,9 OC. Period januar – septembar je bio u proseku topliji za 2 OC od prosečnih vrednosti.

Od 1948. godine, ovo je prva godina, da je tokom svakog od prvih osam meseci, mesečna visina padavina bila manja od proseka. Tokom januara je palo svega 9 mm, a prosek je 36mm. U februaru je palo 18mm a prosek je 35mm. Tokom marta svega 4 mm a prosek je 34mm.  Znači da tokom prosečne godine u prva tri meseca visina padavina bude 105 mm, a tokom 2022. godine je bila svega 31mm! Ipak ozimi usevi su bili dobro obezbeđeni vlagom, zahvaljujući činjenici da je u periodu oktobar, novembar, decembar 2021. godine visina padavina bila 210 mm a što je za 67 mm više od proseka koji za taj period iznosi 143mm.

April, maj i jun su bili sa visinom padavina 38, 56,8 i 67 mm što je za 21 mm niže od proseka. Suša je već počela da se oseti, a onda su usledili jul i avgust sa visinom padavina nižom za 47 i 15 mm od proseka. Kao posledica nižih padavina i nadprosečno visokih temperatura, jare biljke su na pojedinim poljima doslovce osušile. One biljke koje su preživele, doživele su strahoviti šok, od koga se nisu oporavile do kraja vegetacije.

Kišni septembar sa 112 mm padavina – 65 mm više od prosečnih, je spasio useve šećerne repe, ali suncokretu, kukuruzu i soji nije mnogo pomogao. Kod soje bi se moglo reći da je čak odmogao, jer se deo soja zazalenio i ponovo cvetao. Krajem oktobra trećina mahuna soje je istrulo, trećina mahuna je zrelo i počinje da se osipa, a trećina je zelena i čak ni uz desikaciju, niko ne može da prognozira kada će se zrna u njima osušiti. U voćarstvu i povrtarstvu, bez zalivanja proizvodnja je bila bez uspeha.

Zaštita crnog luka [30.06.2022]

   Vrućine koje su u toku pogoduju razvoju bolesti kao što su Stemphilium i Fusarium. Tripsi su prisutni u svih usevima lukova. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:

Infinito 1,4 L/ha ili Magnetic 1,4 L/ha u kombinaciji sa

Switch 1 kg/ha ili Atlas 1 L/ha.

Od insekticida dodati: Tonus 0,5 kg/ha ili Volley 0,5 kg/ha.

Crni luk bolesti i štetočine [03.06.2022]

     Ozimi crni luk ulazi u završnu fazu proizvodnje. Na pojedinim usevima zapažena je pojava plamenjače. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka i uradi zaštita. Ukoliko ste predhodni put koristili Infinito 1,4 L/ha sada je preporuka da uradite zaštitu sa Armetil M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha ili Alijansa 2 kg/ha ili Leonida 0,6 L/ha i obrnuto. Protiv truleži ploda preporuka je da se uradi zaštita sa Bacilomix original ili Biotic B 3 L/ha.

     Proletnji crni luk je u fazi 4-5 listova. Preporuka je da se uradi pregled i počne sa zaštitom. Ukoliko je prisutna plamenjača, zaštitu uraditi sa: Infinito 1,4 L/ha ili Armetil M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha ili Alijansa 2 kg/ha ili Leonida 0,6 L/ha. Ukoliko plamenjača nije prisutna zaštitu uraditi sa: Nordox 2 kg/ha ili Cuprozin 4 kg/ha ili Neoram 2 kg/ha ili Everest 4 L/ha ili Champ 2 L/ha ili Vitra 2 kg/ha. Ukoliko je prisutno više od 3 tripsa po biljci u proseku, preporuka je da se uradi zaštita sa: Movento, Furioso ili Dirigent 1,5 L/ha. Ukoliko ima manje od 3 tripsa po biljci u proseku, zaštitu treba uraditi sa: Thivit jet ili Cosavet ili Wetsul ili Kumulus 5 kg/ha. 

Ozimi crni luk [12.05.2022]

   Ozimi crni luk je u fazi intenzivnog porasta. Preporuka je da se crni lukovi pregledaju narednih par dana. Preporuka je da se uradi zaštita fungicidima.

Ukoliko ste predhodni put koristili Infinito 1,4 L/ha ovaj put koristiti Armetil M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha ili Alijansa 2 kg/ha ili Leonida 0,6 L/ha.

Ukoliko ste pre3dhodni put koristili Armetil M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha ili Alijansa 2 kg/ha ili Leonida 0,6 L/ha ovaj put koristiti Infinito 1,4 L/ha kako bi se usporio proces razvoja rezistencije.

protiv truleži dodati: Atlas 1 kg/ha ili Switch 1 kg/ha ili Aserija 1 kg/ha.

a ukoliko su prisutni tripsi u brojnosti većoj od 5 tripsa po biljci u proseku uradi zaštita sa: Delegate 0,4 kg/ha.

Ozimi crni luk [22.04.2022]

   Ozimi crni luk, nalazi se u fazi intenzivnog porasta. Preporuka je da se usevi luka pregledaju na prisustvo bolesti, lukove muve i tripsa.

   Ukoliko se primeti prisustvo plamenjače luka zaštitu uraditi sa: 

Armetil M 2,5 kg/ha ili Infinito 1,4 L/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha ili Alijansa 2 kg/ha ili Leonida 0,6 L/ha

Ukoliko plamenjača nije prisutna zaštitu uraditi sa Nordox 1 kg/ha.

    Ukoliko se primeti prisustvo lukove muve i više od 2 tripsa u proseku po biljci, preporuka je da se fungicidu dodaj i:

Dicarzol 1 kg/ha

    Radi poboljšanja opšte kondicije useva i zaštite od truleži dodati i: Bacilomix original 2 L/ha.

Analiza pojave usklične sovice Agrotis exclamationis 2021. i prognoza za 2022. godinu [28.12.2021]

Tokom 2021. godine na svetlosnoj klopci ulovljeno je 274 leptira u Somboru i 292 u Čelarevu. U odnosu na prosečnu brojnost to je 1,5 put više u Somboru i 2 puta više u Čelarevu.

Vrsta je bila pristuna u tri generacija. Leptiri prve generacije su leteli od 10. maja u Somboru i 11. maja u Čelarevu do 21. juna u Čelarevu i 26. juna u Somboru. Tokom leta zabeleženo je 153 leptira u Somboru i 67 leptira u Čelarevu. Maksimum leta je zabeležen 27. maja na oba mesta. Prilikom maksimuma je zabeleženo 14 leptira u Somboru i 7 leptira u Čelarevu. Osim maksimuma u letu zabeležen je po jedan vrh u letu i to 07. juna – 11 leptira u Somboru i 06. juna – pet leptira u Čelarevu.

Druga generacija je bila prisutna od 30. juna u Somboru i 15. jula u Čelarevu pa do 03. septembra na oba lokaliteta. U Somboru je zabeleženo 239, a u Čelarevu 210 primeraka. Treba spomenuti da je u Čelarevu zabeleženo i pet pojedinačnih primeraka u periodu od 28. juna do 05. jula, za koje je teško odrediti da li pripadaju prvoj ili drugoj generaciji. Maksimumi leta druge generacije zabeleženi su 08. avgusta – 21 primerak u Čelarevu i 09. avgusta – 20 primeraka u Somboru. Tokom pojave druge genracije u Somboru zabeleženo je još dva vrha u letu: 20. jula – 9 primeraka i 02. avgusta – 14 primeraka.

Leptiri treće generacije bili su prisutni od 07. septembra u Somboru i 10. septembra u Čelarevu do 01. oktobra na oba mesta. U Čelarevu je zabeleženo 10 pojedinačnih primeraka a u Somboru 17 primeraka. U letu treće generacije u Somboru zabeležen je i maksimum leta 29. avgusta sa pet leptira za noć.

Brojnost prve generacije u 2021. godini počela je da raste kasnije u odnosu na prosečnu pojavu. Maksimum leta je zabeležen u Čelarevu 15 dana u odnosu na prosek. U Somboru je maksimum zabeležen pet dana kasnije u odnosu na prosek, ali je najveći deo leptira zabeležen 15 dana kasnije nego što je to uobičajeno. Ovo kašnjenje možemo objasniti hladnim vremenom tokom aprila i maja.  Brojnost druge generacije je takođe počela da raste deset do petnaest dana kasnije u odnosu na prosečno vreme, ali je u Somboru maksimum leta bio u isto vreme kad je to uobičajeno. To se može objasniti veoma toplim junom i julom. U Čelarevu je maksimum brojnosti druge generacije kasnio 15 dana u odnosu na prosek, za čega nema objašnjenja. Treća generacija se javila tokom septembra i oktobra, što postaje uobičajeno vreme kao posledica globalnog zagrevanja.

Koeficijent generacije po Mészá­­­ros-u u Somboru je 1,5 a u Čelarevu 3,1. Na osnovu vrednosti koeficijenta saopštava se pozitivna dugoročna prognoza. To znači da možemo očekivati veću brojnost leptira prve generacije u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Na osnovu prikupljenih i obrađenih podatka za 2022. godinu upozoravamo na moguće štete od gusenica prve generacije na usevima kukuruza koji se kasnije seju (na primer pojedine linije semenskih kukuruza), paradajza, paprike, kupusa, duvana i lubenica koji se proizvode na otvorenom iz rasade.

Analiza vremenskih prilika 2021. godine [29.11.2021]

Za nama je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to videli, vremenske podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima za period od 1948. do 2020. godine.

Januar i februar 2021. godine su bili mnogo topliji i to za 3,4 i 3.6 OC u odnosu na prosečne vrednosti. Usledio je mart, koji je bio hladniji za samo 0,1 OC, pa april hladniji za čak 1.7 OC od proseka i maj koji je po temperaturi bio potpuno isti višegodišnjoj srednjoj vrednosti za maj. Jun a posebno jul su bili topliji od proseka i to za 2.1 i čak 2.9 OC od proseka. Nakon jula 2012. godine kada je izmerena prosečna temperatura od 25,1OC, jul 2021. godine sa prosečnom temperaturom od 24,5OC je drugi najtopliji jul od 1948 godine, od kada imamo podatke o temepraturama u Somboru. I avgust i septembar su bili topliji i to za 0,8 OC i 1.3 OC. Usledio je oktobar koji je bio 0.6 OC hladniji od proseka.

Mesečna količina padavina je tokom januara i februara bila viša od proseka za 40 odnosno 8 mm. Usledili su mart, april, maj i jun sa malo nižim padavinama u odnosu na prosek i to za 7, 9, 7 i 4 mm. Usledio je jul sa 58 mm i avgust sa 13mm višim padavinama od proseka. Zatim je tokom septembra bilo čak 38 mm padavina niže od proseka i na kraju imamo oktobar sa 38mm padavina više od proseka.

Znači da je vegetacija krenula sa dosta povoljnim uslovima vlage u zemljištu, koja se polako trošila u aprilu, maju i junu mesecu. U junu se nedostatak vlage počeo značajno osetiti. Ječam je sa prinosima bio zato dobar, a pšenica je već počela da pati usled suše i prinosi su pali ispod očekivanih u kratkom roku pred žetvu. Jari usevi posejani na vreme i u dobroj kondiciji su uspeli da dobro podnesu visoke temperature u junu mesecu. Oni su sačekali kiše u julu u dobroj kondiciji, dok su kasniji rokovi setve značajnije počeli da zaostaju u porastu.

 Značajnija količina kiša u julu je spasila useve, pa su biljke dobro podnele veoma toplo vreme tokom jula i kasnije avgusta koji je imao dobru količinu padavina. Septembar je bio veoma suv i topao, pa se to odrazilo na setvu uljane repice za narednu sezonu. Valjalo bi napomenuti i veoma vlažan oktobar koji je pomerio setvu većeg dela pšenice u kraj oktobra. Koliko će se to odraziti na narednu godinu zavisiće od vremena tokom zimskih meseci.

Vegetacioni period 2021. godine je bio za 0,7OC topliji od proseka i sa 51mm padavina više od proseka. Najvažnije je da je ekstremno topao jul bio praćen visokim padavinama, pa većina useva je manje više uspela normalno da završi vegetaciju. Lokalno gde nije palo ovoliko padavina i na kasnije posejanim njivama, podbačaj prinosa je bio katastrofalan. Prinosi na kasnije posejanim njivama, na kojima nije pala navedena količina padavina, čak ni uz povećane cene poljoprivrednih proizvoda nisu mogle da donesu finansijsku dobit velikom broju proizvođača.

SmAgTech Expo [14.11.2021]

  16. i 17. novembra 2021. godine biće održan virtuelni sajam SmAgTech Expo (Smart Agricultur Technology). Na sajmu će biti reči o upotrebi informacionih, pamtnih tehnologija u poljoprivredi. Ukoliko želite da prisustvujete prijavite sa na: SmAgTechExpo.viralerasmus.org

Pogledajte detalje na instagramu https://www.instagram.com/smagtech_expo 

Panel: Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo [05.11.2021]

     U organizaciji Privredne komore Srbije i Fondacije Ana i Vlade Divac, održaće se panel: Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo 9. novembra 2021. godine sa početkom u 11 časova.

   Na panelu će dr Goran Malidža izneti rezultate istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji.

   Moderator panela je: Dejan Jovanović, urednik portala Agromedia

 Uvodna obraćanja će održati: 

Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (TBC)

Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju, Privredna komora Srbije i

Ana Košel, direktorka, Fondacija Ana i Vlade Divac

  

Učestvovanje i diskusija učesnika panela- postavljanje pitanja uživo i online idu preko Zoom platforme. Prijava događaja se vrši na adresi https://bit.ly/3pY8riY 

Pitanja za sekciju diskusije možete poslati na email adresu intern1@divac.com , ili postaviti direktno u chat-u tokom trajanja prezentacije

Aktuelna zaštita crnog luka [06.08.2021]

   Crni lukovi polako završavaju vegetaciju. Deo lisne mase ja polegao, ali je još uvek zelen, a deo se još uvek drži. Kako bi se zaštitili od truleži u polju i delimično u skladištima, preporuka je da se uradi zaštita narednih par dana sa: Atlas 1 kg/ha ili Signum 1 kg/ha.

   Uz njih je obavezno dodavanje okvašivača: Inex 1 dL na 100 L vode ili Alteox wet 0,5L na 100 L vode ili Dash 0,5 L na 100 L vode, a još je bolje dodati Bacilomix original ili Gramino B 2,5 L/ha koji će uz poboljšano kvašenje pružiti dodatnu zaštitu od truleži.

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [08.07.2021]

   Crni luk je u fazi intenzivnog porasta. U polju su registrovane pojave plemenjače i Stemphilium-a. Preporuka je da se uradi zaštita od plamenjače sa: Infinito 1,5 L/ha ili Acrobat 2,5 kg/ha ili Sphinx 2,5 kg/ha ili Valis M 2,5 kg/ha ili Viloksan 3 kg/ha ili Profilux 2,5 kg/ha ili Curzate M68 3 kg/ha  i od Stemphilium-a sa: quadris top ili Teatar plus 1 L/ha.

    Tripsi naseljavaju lukove, pa je na većini useva potrebno uraditi zaštitu od njih. Preporuka je da se uradi sa: Laser 0,5 L/ha ili Delegate 0,4 kg/ha.

     Preporuka je da se tretmanima dodaju i Fosfivell Ca ili Trafos K 3 L/ha radi povećanje otpornosti prema bolestima.

Aktuelna zaštita crnog luka [27.06.2021]

    Crni luk je u fazi intenzivnog porasta, vrućine su velike, pa se zvalivati mora intenzivno. Preporuka je da se uradi zaštita od plamenjače sa: Armetil M 2,5 kg/ha ili Alijansa 2,5 kg/ha ili Ridomil gold 2,5 kg/ha i od Stemphilium-a sa: Signum 1 kg/ha ili Luna experiance 1 L/ha.

    Tripsi naseljavaju lukove, pa je na većini useva potrebno uraditi zaštitu od njih. Preporuka je da se uradi sa: Dicarzol 1 kg/ha

     Preporuka je da se tretmanima dodaju i Vellamin ili Deltam plus ili Wuxal amino 2 L/ha

Crni luk zaštita [13.06.2021]

     Crni lukovi sejani proletos dostigli su uzrast od 5-6 listova. Preporuka je da se narednih tri do četiri dana usev zaštiti od plamenjače sa: Nordox ili Champ ili Everest ili Cuprozin ili CuproCaffaro ili Neoram 2 - 4 kg/ha.

     Tripsi polako naseljavaju crni luk, pa je potrebno uraditi pregled luka. Ukoliko su pojedinačni tripsi prisutni na više od 5% biljaka, preporuka je da se doda Thiovit jet ili Cosavet ili Kumulus  5 kg/ha.

Magen Kać - agencija za savete u poljoprivredi [02.06.2021]

   Nedavno je u Kaću proradio Magen Kać. U pitanju je preduzetnica, agencija za davanje saveta u poljoprivredi. 

   Primenom savremenih laboratorijskih metoda i izlascima na teren, vrši se savetovanje tokom proizvodnje i skladištenja koje omogućava smanjivanje troškova proizvodnje i smanjenje gubitaka prilikom skladištenja. Obavlja se utvrđivanje bolesti, štetočina i korova u biljnoj proizvodnji i daju smernice za njihovo suzbijanje. Saveti se daju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, kako bi se biljke zaštitile sa što manjim uticajem na životnu sredinu i ugrožavanje zdravlja ljudi.

   Informacije možete dobiti na telefon 066 - 51 36 878 ili na poljomagen@gmail.com 

Lukova muva i tripsi na crnom luku [15.04.2021]

     Crni luk koji se gaji kao ozima biljna vrsta i jari luk koji se proizvode iz arpadžika imaju tri do pet listova. Javlja se duži period sa padavinama, pa se preporučuje primena fungicida: Dithane Neo tech 2,5 kg/ha ili Mankogal 80 2,5 kg/ha ili Manfil 2,5 kg/ha ili Polyram 2 kg/ha ili Mankogal 2,5 kg/ha.

     Što se tiče štetočina, preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana pregledaju usevi luka na prisustvo lukove muve i tripsa. Ukoliko se uoče simptomi prisustva lukove muve na više od 5% biljaka (bele pege na listovima, koje možete videti na slikama) treba vršiti suzbijanje muve. Takođe ukoliko se uoči prisustvo tripsa na više od 10% biljaka potrebno je vršiti njihovo suzbijanje. Od insekticida za lukovu muvu preporučuje se upotreba preparata Tonus ili Volley u dozi od 0,25 kg/ha a za tripse doza od 0,5 kg/ha.

     Zaštitu gore navedenim preparatima na luku koji će biti prodavan kao mlad luk ne treba sprovoditi, jer su karence navedenih preparata preko 20 dana!!! Protiv bolesti može se na mladom luku upotrebiti jedino Bacilomix original ili Biotic B 2 L/ha.

XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije [14.02.2021]

  XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije biće održano u hotelu Palisad od 22-25. februara 2021. godine. Prijava i program Savetovanje mogu se naći na sajtu Društva https://plantprs.org.rs/rs.

    Predviđeno je strogo pridržavanje epidemioloških mera protiv CoVid-19 tokom održavanja savetovanja.

Naručivanje feromonskih klopki za 2021. godinu [13.01.2021]

 

    Svi koji žele da obezbede potrebne količine feromona i klopki za 2021. godinu, potrebno je da pošalju potrebe do 5. februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili se jave na telefon 063326772 Dragan

    Mamci za koje postoji mogućnost nabavke su sledeći:

Rod                  Vrsta              narodno ime                           preporučeni model klopke

Tuta                  absoluta         paradajzov moljac                   feromon            RAG

Meligetes          aeneus            repičin sjajnik                         feromon            VARb3z+

Clysia               ambiguella      grožđani moljac                       feromon            RAG

Helicoverpa      armigera          pamukova sovica                    feromon             VARL+

Ceutorhynchus  assimilis          rilaš kupusne mahune             mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus quadridens       mali kupusov rilaš – pipa         mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus napi                 veliki repičin rilaš - pipa           mirisni mamak   KLP+

Lithocolletis     blancardella      miner mramornih mina            feromon             RAG

Lobesia             botrana          grožđani moljac                      feromon              RAG

Mamestra         brassicae         kupusna sovica                      feromon              VARL+

Rhagoletis        cerasi, cingululata  muva višnje i trešnje        mirisni mamak     PALz

Sitotroga           cerealella        žitni moljac                           feromon              VARL+

Rhagoletis completa       NOVO       orahova muva                 mirisni mamak      PALz

Lithocolletis     corylifoliella       miner belih mina                   feromon               RAG

Cossus              cossus             drvotočac                             feromon               VARb3

Xyleborus         dispar PALX      voćni sipac - potkornjak         lepljiva klopka       PALX

Grapholita        funebrana         šljivin smotavac                    feromon               RAG

Halyomorpha      halys  NOVO   braon mramorasta stenica      komplet                Trécé

Pandemis          heparana         smotavac lisnih pupova           feromon              RAG

Epicometis       hirta                 rutava buba                           mirisni mamak     VARb3k

Plodia              interpunctella    bakrenasti moljac                   feromon              VAR

Anagasta          kuehniella        brašneni moljac                      feromon              VARL

Anarsia             lineatella         breskvin moljac                      feromon              RAG

Plutella             maculipennis NOVO       kupusni moljac         feromon               RAG

Hoplocampa     minuta, flava     šljivine ose                           lepljiva ploča        PALf

Grapholita        molesta            breskvin smotavac                 feromon              RAG

Synanthedon     myopaeformis  jabukov staklokrilac               feromon               RAG

Ostrinia            nubilalis           kukurzni plamenac                mirisni mamak      VARL+

Agriotes           obscurus/ lineatus skočibube (žičari)              feromon               Yf

Cameraria         ohridella          miner kestena                       feromon               VARL+

Phthorimaea     operculella       krompirov moljac                   feromon               RAG

Adoxophyes     orana               smotavac pokožice ploda         feromon              RAG

Cydalima          perspectalis     šimširov moljac                      feromon               VARL

Archips            podana            mrki smotavac                        feromon               RAG

Cydia               pomonella       jabučni smotavac                    feromon               RAG

Bothinoderes    punctiventris   repina pipa                             feromon                TAL

Zeuzera            pyrina             granotočac                             feromon               VARb3

Cydia                pyrivora          kruškin smotavac                   feromon                RAG

Delia                radicum  NOVO kupusna muva                       mirisni mamak      KLP+

Agriotes           rufipalpis NOVO skočibuba (žičar)                   feromon                Yf

Leucoptera       scitella             miner okruglih mina                feromon                RAG

Agriotes           sputator   NOVO      skočibuba                        feromon                Yf

Synatedon        tipuliformis NOVO      staklokrilac                   feromon                RAG i VARs+

Agriotes           ustulatus    NOVO       skočibuba (žičar)    feromonski i mirisni mamak  VARb3

Synantedon       vespiformis      staklokrilac                           feromon                RAG i VARs+

Diabrotica        virgifera            kukuruzna zlatica                  feromon                 PAL

    Više o feromonima pročitajte ovde.

Pojava usklične sovice - Agrotis exclamationis tokom 2020. i prognoza za 2021. godinu [08.01.2021]

     Usklična sovica bila je brojna. U Somboru je brojnost bila skoro četiri puta veća od prosečne brojnosti, a u Čelarevu 15% veća od prosečne brojnosti. Leptiri su bili prisutni u dve generacije, sa tim da su  u Somboru zabeležena i dva pojedinačna leptira treće generacije 14. i 16. septembra.

   Prva generacija bila je pristuna od 19. aprila do 24. juna. Maksimum leta u Čelarevu je zabeležen 14. maja – 6 leptira za noć, a  u Somboru 29. maja – 24 leptira za noć. U Somboru je osim njega zabeležen još jedan vrh u letu i to 16. maja – 17 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 349 leptira prve generacije u Somboru i 60 u Čelarevu.

   Druga generacija bila je prisutna od 02. jula do 31. avgusta. Maksimum leta u Čelarevu zabeležen je 21. jula – 10, i pik 14. avgusta – 7 leptira za noć. U Somboru je raspored najvećeg broja leptira bio obrnut, prvo je zabeležen pik u letu 17. avgusta – 27 leptira za noć, a tek potom maksimum leta 06. avgusta – 62 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 517 leptira druge generacije  u Somboru i 114 leptira u Čelarevu.

   Gusenice usklične sovice su krajem maja pravile štete i morale da se suzbijaju u kasnije rasađivanim paprikama. Gusenice druge generacije su morale da se suzbijaju u usevima krompira i mrkve.

   Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 1,5, a u Čelarevu 1,9. Na osnovu koeficijenta saopštava se pozitivna dugoročna prognoza za uskličnu sovicu. Obzirom na brojnost mogu se očekivati lokalno štete od gusenica prve generacije na kasnije posejanim kukuruzima, te na bostanu, paprici, kupusu i paradajzu koji se proizvode iz rasade, a sade se krajem maja  i početkom juna. Kratkoročna prognoza i signali za optimalno vreme suzbijanja biće saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

Pojava ozime sovice - Agrotis segetum tokom 2020. i prognoza za 2021. godinu [31.12.2020]

   Zabeležene su tri generacije 2020. godine. U Čelarevu je prva bila prisutna od 20. aprila do 16. juna, a u Somboru veoma kratko od 15. maja do 06. juna. U Somboru je zabeležen i jedan primerak 16. juna. Maksimumi leta zabeleženi su u Somboru 18. maja 5 primaraka za noć, a u Čelarevu 06. juna 8 primeraka za noć. Zabeleženo je 29 leptira u Somboru i 49 leptira u Čelarevu. To je za Sombor na nivou proseka za poslednjih 11 godina, a u Čelarevu dva i po puta više od proseka.

   Druga generacija bila je pristuna od 26. juna do 23. avgusta. Maksimum leta u Čelarevu je zabeležen 24. jula – 35 primeraka za noć, a u Somboru je zabeležen 06. avgusta 11 primeraka. Ukupno je zabeleženo 167 primeraka u Čelarevu i 97 u Somboru. U Čelarevu je to skoro dvostruko više u odnosu na prosečne vrednosti, a u Somboru na nivou 11 godišnjeg proseka.

   Treća generacija leptira bila je pristuna od 28. avgusta do 7. oktobra. U Čelarevu su hvatani pojedinačni primerci, njih 13, a u Somboru su leptri bili brojniji, pa je zabeleženo i 4 primerka za noć 23. septembra. Ukupno njih 30. U Čelarevu je zabeleženo dva puta manje leptira u odnosu na prosek, a u Somboru je brojnost bila na nivou višegodišnjeg proseka.

   Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 4,4, au Čelarevu 3,7. Na osnovu koeficijenta se saopštava pozitivna dugoročna prognoza za ozimu sovicu. Obzirom na brojnost mogu se očekivati lokalno manje štete od gusenica ozime sovice na kasnije posejanim kukuruzima, te na bostanu, paprici, kupusu i paradajzu koji se proizvode iz rasade, a sade se krajem maja  i početkom juna. Kratkoročna prognoza i signali za optimalno vreme suzbijanja biće saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

Meteorološke prilike tokom vegetacije 2020. godine [18.10.2020]

Za nema je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to prikazali, podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima od 1948. do 2019. godine.

Prva četiri meseca: januar, februar, mart i april bili su topliji od proseka. Posebno se tu istakao februar koji je bio čak za 5.3OC topliji od proseka. Samo je februar 2016. godine bio topliji od februara ove godine! Nakon toga je usledio maj koji je za 0,4OC bio hladniji od prosečnih vrednosti. Ovakav mesečni podatak ne pokazuje dovoljno jasnu sliku temperature u maju. Međutim ako se prisetimo ovog maja, setićemo se da smo morali paliti grejanje po kućama sve do kraja maja. To je zato jer je poslednja dekada u maju bila za 2,5OC hladnija od prosečnih vrednosti za maj!

Za jun možemo reći da je bio oko prosečnih temperaturnih vrednosti, jer bio toliji za svega 0,5OC od proseka. Jul, avgust i septembar su bili značajno topliji od proseka: jul za 1.3 OC, avgust za 2.9 OC a septembar za 2.7 OC, a to se jasno vidi i na grafikonu u prilogu.

Period april – avgust je bio topliji za 1,2OC od prosečnih vrednosti.

Što se tiče padavina, januar je počeo sa 17mm padavina niže od prosečnih vrednosti. Zatim su usledili februar i mart sa +8 odnosno +5 mm više od proseka. Na osnovu ovog za period januar mart se može zaključiti da su vrednosti vlage bile uobičajene. Usledio je april sa 35mm padavina niže od proseka a onda i maj sa 26mm padavina niže od proseka. Tokom juna visina padavina je bila 114 mm odnosno 37mm padavina više od proseka. To nije u potpunosti nadoknadilo manjak vlage, ali biljke su bile u dobroj kondiciji. U julu je visina padavina bila 61mm odnosno samo 6 mm niže od proseka pa se dobra kondicija biljaka nastavila. Avgust je imao visinu padavina od 82 mm što je za 28mm više od prosečnih vrednosti. Biljke su se držale dobro sve do kraja avgusta kada je tri – četiri dana temperatura prešla 34OC i prekinula normalno otpuštanje vlage iz zrna kukuruza i soje.

Period april – avgust je imao 2,7mm niže padavine od prosečnih vrednosti.

Ako se u obzir uzme da je isti period bio topliji za 1,2OC i da je raspored padavina bio neujednačen, 2020. godina može se oceniti kao blago nepovoljna za razvoj gajenih biljaka.

Pronađena plamenjača crnog luka [25.05.2020]

     Na pojedinim parcelama ozimog luka pronađena je plamenjača crnog luka. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka. Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Armetil M ili Folio gold 3 kg/ha a onda za 3-4 dana sa Infinito 1,6 L/ha ili Orvego 0,8 L/ha ili Viloksan 3 kg/ha.

   Tamo gde su prisutni tripsi u broju većem od 10 po biljci, preporuka je da se doda: Vertimec ili Amon ili Romectin ili Invert 1,5 L/ha.

Zaštita crnog luka od tripsa [14.04.2020]

     Poslednjih nekoliko dana, povećana je brojnost tripsa u crnom ozimom luku. Preporuka je da se luk pregleda i ukoliko se nađe više od 2 tripsa po biljci uradi zaštita sa: Dicarzol 1 L/ha. Pošto je suša u toku, zalivanje treba da je redovno, pa je preporuka da se uradi zaštita preparatima: Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha a mogu se koristiti i Dithane neo tech 2,5 kg/ha ili Manfil 2,5 kg/ha pošto plamenjača za sada nije zapažena ni na jednom lokalitetu.

Pijaca elektronska Srbije [11.04.2020]

     Svi poljoprivredni proizvođači u Srbiji koji žele da prodaju svoje proizvode, mogu da koriste elektronski servis

https://pijaca.minpolj.gov.rs/

    U Somboru postoji elektronska zelena pijaca na Facebooku kao grupa Somborska zelena pijaca  pomoću koje možete naručiti povrće, cveće, orahe i ono Vam stiće kući u roku od apr dana.

Za rad u toku policijskog časa potrebno je podneti zahtev Upravi za zaštitu bilja 48 sati pre izvođenja operacije. Zahtev se podnosi elektronski na adresi https://agromere.registar-uzb.rs/

Telefoni za dodatne informacije su podeljeni po okruzima:

Окрузи: Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобанатски, Севернобанатски, Севернобачки, Западнобачки и Сремски – контакт телефон 064/88-18-449

Окрузи: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски – контакт телефон 064/88-18-486

Окрузи: Мачвански, Моравички , Kолубарски, Златиборски, Шумадијски, Расински и Рашки – контакт телефон 064/88–18–412.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2020 godine u prodaji [02.03.2020]

     Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2020. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2020. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2019. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 120 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

  

    Obim knjige je 373 strane, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 300) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Spodoptera exigua – sovice šećerne repe pojava tokom 2019. godine [03.02.2020]

Leptiri su tokom 2019. godine bili malobrojni. U Čelarevu je zabeleženo samo četiri primerka: 11. maja, 18. juna, 22. avgusta i 5. septembra. U Somboru samo tri leptira: 12., 24. i 25. maja. Leptiri zabeleženi 11. i 12. maja su ujedno i najranije zabeleženi leptiri do sada!

U pitanju je selica, a ne postoje ni metode za izradu dugoročne prognoze za sovicu šećerne repe. Podaci o kretanju brojnosti i potrebama suzbijanja će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

Ipsilon sovica – Agrotis ipsilon pojava tokom 2019. godine [28.01.2020]

Leptiri ispilon sovice bili su tokom 2019. godine značajno manje brojni u odnosu na prosečnu brojnost. U Čelarevu je zabeleženo 23 primerka u periodu od 21. maja do 28. septembra. U Somboru je zabeleženo 10 leptira u periodu od 24. juna do 20. septembra. Za noć je hvatan jedan do tri leptira i maksimum leta se ne uočava.

Na gejenim biljkama nisu zabeležene ekonomski značajne štete i nije bilo potrebe za suzbijanjem ipsilon sovice. Dugoročna prognoza se ne saopštava, jer je u pitanju selica, pa se povećane brojnosti pojavljuju iznenada. Kratkoročna prognoza i signali za suzbijanje će biti saopštavani na Agroupozoren!u.

Usklična sovica - Agrotis exclamationis pojava 2019. godine i prognoza za 2020. godinu [27.01.2020]

Leptiri usklične sovice tokom 2019. godin bili su prisutni u tri generacije.

Najpre su zabeležena dva pojedinačna primerka u Somboru 15. i 21. aprila, a redovan let je trajao od 25. aprila do 12. juna. Kada to uporedimo sa ranijim godinama, zaključuje se da je let počeo malo ranije nego što je to uobičajeno. Maksimum leta je zabeležen 23. maja u Čelarevu (6 leptira za noć) i u Somboru 28. maja (19 leptira za noć). Ukupno je zabeleženo 58 leptira u Čelarevu i 175 u Somboru. To je skoro dvostruko veća brojnost od prosečnih vrednosti za prvu generaciju!

Druga generacija leptira je trajala od 6. jula do 19. avgusta u Čelarevu i 27. avgusta u Somboru. Znači da je let počeo malo ranije nego što je to uobičajeno. Maksmimum leta u Somboru je jasan i zabeležen je 24. jula – 13 leptira za noć. U Čelarevu je tokom tri noći zabeleženo po sedam leptira: 23. i 31. jula i 5. avgusta. Kao maksimum leta smatramo 31. jul, jer je tada u par okolnih dana zabeležen najveći broj leptira. Ukupno je zabeleženo 174 leptira u Somboru i 94 leptira u Čelarevu. Što je malo više od višegodišnjeg proseka.

Tokom leta treće generacije hvatalo se po jedan do tri primerka za noć. Let je trajao od 28. avgusta do 26. septembra. Zabeleženo je 14 leptira u Somboru i 11 u Čelarevu.

Gusenice usklične sovice nisu pravile ekonomski značajne štete tokom 2019. godine.

Koeficijent generacije po Meszáros-u za Sombor je 1,1 a za Čelarevo 1,8. Saopštava se pozitivna prognoza. Obzirom na brojnost koja je ušla u prezimljavanje, ekonomski značajne štete mogu se očekivati lokalno na na kasno posejanim kukuruzima, u rasadnicima, kao i na paprici, bostanu, paradajzu i kupusu, koji se kasnije rasađuju na otvorenom polju.

Ozima sovica - Agrotis segetum pojava 2019. godine i prognoza za 2020. godinu [18.01.2020]

Zabeležene su tri generacije leptira na svetlosnim klopkama. Brojnost je bila dva do tri puta manja od prosečne. U usevima kasnije posejanih kukuruza, su se lokalno javljale pojedinačne gusenice, ali nije bilo potrebe za suzbijanjem prve generacije. U usevima mrkve, krompira u uljane repice nije bilo potrebe za suzbijanjem gusenica druge generacije.

Tokom 2019. godine najpre su zabeležena dva pojedinačna leptira 25. i 26. aprila u Čelarevu. Redovniji ulov je trajao od 8. maja do 7. juna. U Somboru je zabeleženo osam, a u Čelarevu devet leptira prve genracije. Hvatan je jedan do dva primerka za noć, pa se maksimum leta ne uočava.

Druga generacija je bila prisutna od 4. jula do 16. avgusta. Zabeleženo je 50 leptira u Somboru i 31 u Čelarevu. Maksimum leta je registrovan samo u Somboru 29. jula (6 leptira za noć). U Čelarevu su hvatani po jedan do tri leptira za noć.

Treća generacija leptira hvatana je od 23. avgusta do 6. oktobra. Hvatani su po jedan do tri leptira za noć, u Somboru 25 ukupno, a u Čelarevu 29.

Početak leta leptira prve generacije registrovan je kasnije od uobičajenog, zbog maja koji je bio 1,7OC hladniji od proseka, ali i zbog niske brojnosti. Početak leta druge generacije je bio u uobičajeno vreme, a početak leta treće generacije malo ranije nego što je to uobičajeno.

Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 9,4 a u Čelarevu 6,7. Pošto je koeficijent veći od 1, saopštava se pozitivna prognoza. To znači da će broj leptira prve generacije 2020. godine biti veći nego broj leptira tokom 2019. godine. Obzirom na relativno malu brojnost tokom 2019. godine, štete se mogu očekivati lokalno u područjima gde je vrsta pravila štete ranijih godina i to u slučaju da nicanje i prijem ugroženih gajenih biljaka bude spor usled nižih temepratura u maju i junu.

Meteorološke prilike 2019. godine [29.12.2019]

            Vremenske prilike tokom svake pojedinačne godine su priča za sebe. Poljoprivredna proizvodnja u Vojvodini u najvećoj meri odvija se na otvorenom polju, bez navodnjavanja i zato jako zavisi od vremenskih uslova.  Brzo prilagođavanje proizvođača postojećim uslovima neophodno je da bi proizvodnja bila uspešna. Podaci za 2019. godinu u Somboru upoređeni su sa podacima za period od 1955. do 2018. godine.

            Na grafikonu temperatura i padavina vidi se da je godina počela kao sušna. Od januara do juna, tokom svih meseci je visina padavina bila niža od proseka. Tokom prvih pet meseci palo je 82 litre kiše po kvadratnom metru manje nego što je to uobičajeno! U istom periodu temperature tokom svih meseci su bile više u odnosu na prosek i to od 0,8OC u januaru do čak 3,9OC u martu. Nije čudno što je ovo posle marta 2018. godine, natopliji mart od kada imamo podatke.

            Nastavak godine je doneo topliji april (za 2,2OC) a zatim maj koji je bio hladniji za 1,7OC u odnosu na prosek. Da se potsetimo, bio je ovo maj tokom kog je grejanje kuća radilo punom parom. Svi naredni meseci su bili topliji od proseka: jul za 0,8OC, jun za 1,8 OC, avgust za čak 2.8 OC i septembar za 1.9OC. Sve navedene temperature praćene su padavinama manjim od proseka osim u junu, tokom koga je palo čak 56 mm padavina više od proseka i u septembru tokom kog je palo 10mm padavina više od proseka.

            Poslednjih godina su povećane temperature bile praćene povećanom visinom padavina. Ove godine od januara do sepembra palo je 26mm padavina niže od proseka. Pri tome temperauta je bila viša za 1,8OC ! Tako da bi se moglo reći da su biljke bile u stalnom stresu.

          Najveći uticaj vreme u ovoj vegetaciji je imalo na strnine i uljanu repicu, koje su jako patile od nedostatka vlage tokom zime. Pšenice u martu su izgledale kao što prosečnih godina izgledaju u decembru! Bokorenje kasnije posejanih strnina je skoro potpuno izostalo. Obzirom da se sada gaje sorte koje da bi dale visok prinos traže dobro bokorenje, očekivanje da će prinosi biti umanjeni se i ostvarilo. Hektolitri zrna su bili uglavnom loši, pa je na mnogim njivama pšenica izgledala kao urodica a uljana repica kao mak. Soja i kukuruz su se dugo dobro držali, ali je nedostatak vlage uslovio da zrna prinudno sazre, pa su prinosi u proseku na kraju ipak bili značajno umanjeni. Lokalno dobre prinose donela su područja koja su imala sreću da dobiju jedan ili dva pljuska više, jer je to značilo da su dobili 50 do 80 mm padavina više od okoline.

Zaštita crnog luka [18.06.2019]

    Crni luk nalazi se u fazi od 5 do 6 listova. Na njivama gde je tokom dugih kišnih perioda bilo vodoleža pojavila se plamenjača crnog luka. Preporuka je da se uradi pregled crnog luka narednih par dana. Na mestima gde su prisutni simptomi plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa Folio gold 2,5-3 L/ha ili Armetil M 2,5 kg/ha. Zaštitu ponoviti u roku od 4-5 dana sa Infinito 1,8 L/ha ili Orvego 0.8 L/ha uz dodatak preparata Mankosav 2,5 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha. Na mestima gde nema simptoma plamenjče, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Mankosav 2,5 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha.

     Pred name je i period u kome se očekuje povećanje broja tripsa u luku. Preporuka je da se pregleda crni luk. Ukoliko se konstatuje naseljenost do 30% lukova sa brojnošću u proseku manjom od 5 tripsa po luku treba uz naveden fungicide dodati i Thiovit jet ili Kumulus 3 kg/ha ili Wetsul 3 kg/ha. Ukoliko je naseljenost veća od 30% i brojnost veća od 5 tripsa preporuka je da se uz navedene fungicide doda i Dicarzol 2 kg/ha ili Lannate90 0,5 kg/ha.

    Protiv truleži zaštita se može obaviti preparatom Bacilomix aurum 3 L/ha.

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine [15.03.2019]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2019. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2018. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 40 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 40tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 90 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

   Knjiga je posvećena dr Marku Injcu, doajenu zaštite bilja.

 

    Obim knjige je 380 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 250) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Spodoptera exigua – sovica šećerne repe: pojava 2018. godine [01.02.2019]

            Sovica šećerne repe je selica. Primerci koji se dosele ostavljaju potomstvo, koje se dalje razmnožava do zime. U Mediteranu predstavlja značajnu štetočinu, pa njenu brojnost takođe pratimo pomoću svetlosnih klopki, jer ako dođe do masovnog doletanja može da napravi velike štete za svega desetak dana.

            U Somboru je tokom 2018. godine zabeleženo 10 primeraka, što je značajano manje od proseka koji iznosi 30 primeraka. Zabeleženi su pojedinačni primerci: 25. i 28. maja, 27. juna, 03. i 06. jula, 05. i 26. avgusta, 09., 10. i 22. septembra.

            U Čelarevu je zabeleženo 60 primeraka, što je nešto više od proseka koji iznosi 52. Sakupljeni leptiri bi se mogli grupisati u tri perioda. Prvi period je trajao od 20. juna do 23. jula. Tokom ovog perioda je zabeleženo 23 primerka. Najviše je zabeleženo 4 leptira za noć 06. jula. Drugi period je trajao od 14. avgusta do 08. septembra. Zabeleženo je 22 leptira. Maksimum leta se ne može uočiti jer je za noć uhvaćeno najviše 3 leptira. Tokom prvog i drugog perioda je ulov leptira bio skoro svakodnevan. Nakon ova dva perioda hvatani su leptiri u par grupisanih dana: 14. i 15. septembra (2 i 4 primerka za noć), 22. i 23. septembra (2 i 4 primerka za noć) te 06., 08. i 09. septembra po jedan.

            U usevima šećerne repe nije zapažena značajnija pojava gusenica ove vrsta, kao ni u lucerki, soji, duvanu i povrću na kojima se takođe razvija.

            Ne postoje metode za izradu dugoročne prognoze za sovicu šećerne repe. Podaci o kretanju brojnosti i potrebama suzbijanja će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

XX naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća [28.01.2019]

U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara, SANU i Kongresnog centra Master Novosadskog sajma, 09. februara 2019 godine održaće se XX Naučno - stručni skup Savremena proizvodnja povrća u Kongresnom centru Novosadskog sajma sa sledećim programom:

9.00 Prijava učesnika

9.30 Svečano otvaranje i predavanje Vuk Radojević i Mladen Petković: Mere agrarne politike Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2019. godini

10.30 Branislav Vlahović: Spoljnotrgovinska rezmena povrća Republike Srbije

11.00 Žarko Ilin: Proizvodnja, berba, čuvanje i prerada povrća

11.30 pauza

12.00 Ivana Vico i Nataša Duduk: Gljive prouzrokovači propadanja povrća posle berbe i mere zaštite

12.30 Milena Marčić: Rezultati praćenja i mogućnosti predviđanja pojave najvažnijih štetnih organizama u povrtarstvu

13.00 Tatjana Veselinović i Milena Marčić: Štetočine u proizvodnji kupusnjača i model zaštite

13.30 Žarko Ilin i Slobodan Vlajić: Kontrola bakterioza na ekonomski značajnim vrstama povrća

14.00 Diskusija

Istog dana u holu na I spratu Master centra Novosadskog sajma biće održano predstavljanje firmi koje nude semena, đubriva, pesticide i usluge vezane za povrtarsku proizvodnju u periodu od 8.00 do 15.00.

Ulaz je slobodan

Usklična sovica - Agrotis exclamationis pojava 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [13.12.2018]

            Pojava leptira usklične sovice značajno se razlikovala od prosečnih vrednosti. Leptiri su bili prisutni u tri generacije.

            Let leptira prve generacije se može podeliti u dva dela. U prvom delu leptiri na svetlosnoj klopci, bili su prisustni skoro svakodnevno od 27. aprila do 28. maja. Nakon toga su do 26. juna hvatani pojedinačni primerci. U Somboru je maksimum leta zabeležen 11. maja (12 leptira) što je najranije zabeležen maksimum do sada, od kada se vrši praćenje vrste u Somboru (od 1980. godine). U Čelarevu je maksimum leta zabeležen 22. maja (pet leptira za noć) ali je zabeležen i pik u letu 9. maja  sa četiri leptira za noć. Taj pik u letu je najranije zabeležen pik do sada. U Somboru je zabeleženo 118 leptira prve generacije što je 25% više od proseka, a u Čelarevu je zabeležen 61 leptir, što je 60% više od proseka.

            Leptiri druge generacije su bili prisutni skoro svakodnevno od 02. jula do 08. avgusta. Nakon toga su pojedinačni leptiri bili prisutni do 19. avgusta. Maksimum leta u Somboru je zabeležen 18. jula (14 primeraka), a u Čelarevu 19. jula (30 primeraka). U Somboru je maksimum leta zabeležen ranije samo 2017. godine, a u Čelarevu je to najraniji maksimum leta do sada. Ukupno je zabeleženo 211 leptira druge generacije u Somboru i 235 leptira u Čelarevu. Za Sombor je to skoro dvostuko više od proseka, a u Čelarevu je to više nego dvostruko više od proseka!

            Pojava treće generacije usklične sovice poslednjih nekoliko godina postaje redovna pojava. Tokom 2018. godine, leptiri treće generacije su bili pristuni od 23. avgusta do 22. septembra. Za noć je hvatano skoro svakodnevno jedan do tri leptira i u Somboru i u Čelarevu. Ukupno je zabeleženo po 38 leptira. Ovo je velika razlika u odnosu na ranije kada su u ovom periodu beleženi samo pojedinačni usamljeni leptiri.

            Ako se dinamika leta leptira 2018. godine uporedi sa prosečnim dinamikama, može se zaključiti da je brojnost prve generacije, nakon pojave prvih leptira veoma brzo porasla, a najveća brojnost zabeležena je čak 15 do 20 dana ranije nego što je to uobičajeno! Najveći broj leptira je bio grupisan u mnogo kraćem periodu nego što je to uobičajeno, a onda su nakon toga registrovani samo pojedinačni leptiri. I brojnost leptira druge generacije je nakon pojave prvih leptira brzo porasla, pa su i tu najveće brojnosti zabeležene 15 do 20 dana ranije nego što je to uobičajeno. Ovakva ranija pojava je najverovatnije u vezi sa činjenicom da je april bio za 5,1OC a maj za 3,7OC topliji od prosečnih vrednosti temperatura.

            I pored toga što je brojnost leptira u Somboru bila za 1,6 puta viša, a u Čelarevu za 26% viša od proseka, značajnijih šteta od gusenica na terenu nije bilo. Znači da su za ekonomski značajne štete potrebne još veće brojnosti leptira na svetlosnim klopkama.

            Koeficijent generacije po Meszáros-u za Sombor je 1,8 a za Čelarevo 3,8. Pošto su koeficijenti veći od 1, saopštava se pozitivna dugoročna prognoza. To znači da se predviđa povećanje brojnosti leptira prve generacije u 2019. godini. U prezimljavanje je ušla povećana brojnost gusenica. No i kada je bila veća brojnost ove vrste, gusenice prve generacije nisu pravile značajnije štete.  Stoga nema potrebe da se preduzimaju mere zaštite protiv gusenica usklične sovice na kasno posejanim kukuruzima, te u paprici, bostanu, paradajzu i kupusu, koji se proizvode iz rasade na otvorenom polju.

Ozima sovica - Agrotis segetum pojava 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [03.12.2018]

            Ozima sovica je tokom 2018. godine bila prisutna u tri generacije. Leptiri prve generacije su bili prisutni od 01. maja do 01. juna. Leptiri su hvatani sa kraćim pauzama u letu, najčešće po jedan do dva primerka za noć. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 11. maja, kada je zabeleženo pet leptira za noć. Nakon ovog perioda zabeležena su još dva leptira 13. juna i jedan 19. juna u Čelarevu. Tokom leta prve generacije je zabeleženo 37 leptira u Somboru i 23 u Čelarevu. To je oko 20% veća brojnost u odnosu na predhodni desetogodišnji period.

            Druga generacija je bila prisutna od 03. jula do 20. avgusta. Hvatano je po jedan do tri primerka za noć, sa kraćim i dužim pauzama u letu, pa se maksimum leta ne može uočiti. U Somboru je zabeleženo 18, a u Čelarevu 28 leptira.

            Treća generacija je bila prisutna od 26. avgusta do 19. oktobra. Za noć je hvatano uvek po jedan do dva primerka, a let je na oba lokaliteta imao kraće i duže pauze u letu. U Somboru je zabeleženo 13 a u Čelarevu 20 leptira treće generacije.

            Pojava leptira prve generacije je bila u uobičajeno vreme. Međutim brojnost je porasla brže nego što je to uobičajeno. Druga generacija je počela sa letom pet do 10 dana ranije nego što je to uobičajeno. Brojnost druge generacije je bila veoma mala, pa se dinamika leta u Somboru gotovo ne uočava. U Čelarevu leptiri su bili brojniji, a najveća brojnost je zabeležena približno u uobičajeno vreme. Treća generacija je bila prisutna u uobičajeno vreme i bila je malobrojnija u odnosu na sada već uobičajenu brojnost leptira u ovom periodu godine.

            Tokom 2018. godine, nisu registrovane ekonomski značajne štete od gusenica ozime sovice u ratarstvu i povrtarstvu.

            Koeficijent generacije po Meszarosu u Somboru je manji od 1, a u Čelarevu veći od 1. Na osnovu koeficijenta generacije u Somboru i okolini očekuje se smanjenje brojnosti leptira prve generacije 2019. godine, a u okolini Čelareva povećanje brojnosti. Brojnost leptira u Somboru je četvorostruko manja u odnosu na prosečnu, a u Čelarevu dvostruko manja u odnosu na prosečnu. Zato smatramo da nije potrebno preduzimati mere zaštite kasno posejanih kukuruza, kao ni rasade paprike, paradajza, bostana i kupusa na kojima se gusenice prve generacije ozime sovice razvijaju.

Metlica - Loxostege sticticalis tokom 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [08.11.2018]

            Leptiri su bili malobrojni. I u Čelarevu i u Somboru je zabeleženo svega po četiri pojedinačna leptira. U Čelarevu su zabeleženi: 19. juna, 16. i 18. jula i 03. septembra. U Somboru su zabeleženi 08. i 13. maja, 08. jula i 07. septembra. Ako se pogledaju podaci od 1980. godine, od kada postoje podaci sa svetlosne klopke u Somboru, jedino je 2003. godine ranije zabeležen leptir metlice i to 01. maja.

            Gusenice, tokom 2018. godine, nisu zapažene na gajenim biljkama niti je postojala potreba za suzbijanjem.

            Dugoročna prognoza se ne saopštava, jer ne postoji pouzdana metoda dugoročne prognoze na osnovu leta leptira na svetlosnoj klopci. Kratkoročna prognoza i signali za suzbijanje će biti saopštavani na www.agroupozorenje.rs.

Meteorološke prilike 2018. godine [08.10.2018]

     Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955. do 2018. godine, pa se dalja analiza odnosi na merno mesto u Somboru. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini.

     Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature za raniji period i tokom vegetacije 2018. godine. Vidi se da je su svi meseci bili značajno topliji u odnosu na višegodišnje vrednosti. April je bio topliji za čak 5.1OC; maj za čak 3,7OC, jun za 1,9OC, jul za 1,2OC, avgust za čak 3,6OC i septembar za čak 2,2 OC. U proseku ceo period je bio topliji za čak 2,9OC u odnosu na prosek. Ove cifre se možda čine male, ali ako se uzme u obzir da je višegodišnja prosečna temperatura u aprilu 11,5OC a da je tokom 2018. godine bila 16,6OC to je povećanje od preko 30%!!! Za maj je to povećanje iznosilo skoro 20%!!! Ceo vegetacioni period je bio topliji za više od 15%!

     Ove izuzetno visoke temperature pratio je veoma loš raspored padavina. U aprilu i maju zabeleženo je čak 46mm padavina manje u odnosu na prosek. Zahvaljujući dobroj zalihi padavina iz zime, tokom aprila ozime gajene biljke nisu patile od suše, ali je krajem maja suša značajno počela da utiče na prinose ovih biljaka. U junu, julu i avgustu je zabeležena mnogo veća visina padavina u odnosu na prosek za 57mm u junu, i 27mm u julu i agustu. Tokom septembra je zabeleženo 4 mm padavina manje u odnosu na prosečnu vrednost. Kada se u obzir uzme ceo period od aprila do septembra, vidi se da je palo 60,7mm više padavina od proseka. Posle veoma sušnog aprila i maja, jari usevi su imali dosta padavina u ključnom periodu za formiranje dobrih prinosa.

     Najveća razlika je nastala u ranijem sazrevanju soje, kruške, kukuruza, lešnika, sunokreta, pa čak i većine sorti jabuka u odnosu na prosečne vrednosti. Krompir je u periodu kada zahteva niže temperature bio izložen visokim temperaturama, pa su prinosi značajno niži. Od štetočina dominirale su toploljubive vrste kao što je pamukova (kukurzna) sovica. Kod većine vrsta leptira, koje mogu biti štetne je zabeležena treća generacija, iako je uobičajeno da imaju dve generacije godišnje.

Zaštita crnog luka protiv bolesti i štetošina [21.06.2018]

     Plamenjača luka nije za sada uočena. Brojnost tripsa je na većini lukova je i dalje visoka. 

     Preporuka je da se pregledaju lukovi narednih dana. Ukoliko nije prisutna plamenjača, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Antracol 2 kg/ha ili Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha u kombinaciji sa Trafos K ili NutriFos K ili Fosfivell Ca 3 L/ha. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače upotrebiti Curzate M 3 kg/ha pa za 4 do 5 dana Quadris 1 L/ha ili Teatar 1 L/ha.

    Za tripse se preporučuje upotreba preparata Kohinor 1 L/ha ili Confidor 1 L/ha ili Gestikal 0,4 L/ha uz upotrebu okvašivača.

    Na mestima gde se javlja vodolež preporuka je da se doda Switch 0,8 kg/ha ili Bacilomix specijal 3 L/ha protiv truleži.

Zaštita crnog luka od bolesti i tripsa [14.06.2018]

     Plamenjača luka nije za sada uočena. Brojnost tripsa je na većini lukova visoka. 

     Preporuka je da se pregledaju lukovi narednih dana. Ukoliko nije prisutna plamenjača, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Nordox 2 kg/ha ili Neoram 2 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Vitra 2 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha u kombinaciji sa Trafos K ili NutriFos K ili Fosfivell Ca 3 L/ha. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače upotrebiti Folio gold 2,5 L/ha ili Ridomil gold 2,5 L/ha pa za 4 do 5 dana Ortiva opti 2,5 L/ha ili Consento 2 L/ha.

    Za tripse se preporučuje upotreba preparata Dicarzol 1 kg/ha uz upotrebu okvašivača.

    Na mestima gde se javlja vodolež preporuka je da se doda Signum 0,8 kg/ha ili Bacilomix specijal 3 L/ha protiv truleži.

Sakupljanje prazne ambalaže od pesticida [07.06.2018]

      Udruženje proizvođača SECPA na području Sombora, Apatina i Odžaka će uskoro vršiti prikupljanje ambalaže od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja.

11. juna Kupusina 8-9.30, Prigravica 10 - 11, Svilojevo 11.30-13.00 i Sonta 13.30-16.00 časova

12. juna Bački Breg 8-9.30, Bezdan 10-11, Sombor 11.30-14.00 i Stapar 14.30 - 16.00 časova

13. juna Riđica 8-9.00, Svetozar Miletić 9.30-11.00, Aleksa Šantić 13.30-14.30 i Kljajićevo 15-16 časova

14. juna Doroslovo 8-10.30, Srpski Miletić 11-12, Karavukovo 12.30-13.30, Deronje 14-15 časova

15. juna Bački Brestovac 8-9, Bački Gračac 9.30-11, Odžaci 11.30-12.30, Lalić 13-14, Ratkovo 15-16 časova.

          Ambalaža treba da je tri puta isprana odmah nakon pražnjenja da bi bila preuzeta i uništena tako da ne šteti okolini. 

     Pridružite se akciji kako bi živeli u bezbednom okruženju, bez opasnog otpada!

Više iinformacija možete dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Somboru ili na sajtu SECPA

Aktuelna zaštita crnog luka [07.06.2018]

     Plamenjača luka nije za sada uočena. Brojnost tripsa je na većini lukova visoka. 

     Preporuka je da se pregledaju lukovi narednih dana. Ukoliko nije prisutna plamenjača, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Antracol 2 kg/ha ili Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače upotrebiti Folio gold 2,5 L/ha ili Ridomil gold 2,5 L/ha pa za 4 do 5 dana Acrobat 2,5 kg/ha ili Sphinx 2,5 kg/ha.

    Za tripse se preporučuje upotreba preparata Movento 1 L/ha uz upotrebu okvašivača.

    Na mestima gde se javlja vodolež preporuka je da se doda i Bacilomix specijal 3 L/ha protiv truleži.

Crni luk bolesti i štetočine [31.05.2018]

      Crni luk iz arpadžika je u fazi intenzivnog porasta, a luk iz semena, zbog kasne setve u fazi tri do četiri lista. Plamenjača za sada nije nigde zapažena, ali je potrebno početi sa zaštitiom od bolesti. Tripsi su počeli sa naseljavanjem crnog luka, pa je potrebno početi sa njihovim suzbijanjem

      Preporuka je da se crni luk pregleda narednih par dana. Ukoliko je prisutno u proseku 1 do 2 tripsa na 10 biljaka u preporuka je da se uradi zaštita sa: Thiovit jet 3 kg/ha + Dithane 3 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Polyram 2 kg/ha il Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2 L/ha.

       Ukoliko je prisutno više od 2 tripsa na 10 biljaka, preporuka je da se na navedene preparate doda i Vertimec 1,5 L/ha ili Amon 1,5 L/ha ili Invert 1,5 L/ha.

Crni luk i lukova muva [21.04.2018]

     Na usevima crnog ali i belog luka počela je ishrana i polaganje jaja lukove muve. Prisustvo je zabeleženo na oko 50% pregledanih parcela. Preporuka je da se tokom narednih par dana pregledaju lukovi na prisustvo lukove muve. Ukoliko se uoče simptomi prisustva lukovu muvu treba suzbijati sa: Kohinor 0,5 L/ha ili Confidor 0,5 L/ha.

     Radi zaštite od bolesti lista preporučuje se upotreba preparata Antracol 2 kg/ha ili Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha. Radi zaštite od truleži lukovica, preporučuje se upotreba preparata Bacilomix specijal 3 L/ha ili na mestima gde se javlja vodolež usled zalivanja Signum 1 kg/ha.

     NA MLADOM LUKU koji će se koristiti narednih mesec dana NE SME SE RADITI NIKAKVA ZAŠTITA.

Pojava usklične sovice Agrotis exclamationis u 2017. i prognoza za 2018. godinu [16.03.2018]

            Tokom 2017. godine, usklična sovica je bila prisutna u tri generacije, što nije uobičajeno. Prva generacija je bila prisutna u Somboru od 15. aprila do 20 juna. Od 15. aprila do 1. maja su leptiri bili pojedinačni, a onda sledi svakodnevan ulov uz porast brojnosti da bi maksimum leta bio registrovan 18. maja - 15 leptira. Ukupno je zabeleženo 198 leptira prve generacije. U Čelarevu let leptira počeo je 1. maja i odmah je ulov bio svakodnevan. Brojnost je počela da raste, ali je onda, u vreme kada je u Somboru porasla na maksimum, stagnirala 20tak dana. Zabeležena su dva pika 12. i 22. maja sa 5 leptira za noć i maksimum leta 30. maja sa 7 leptira za noć. Leptiri prve generacije su prestali sa letom 11. juna. Zabeleženo je 73 leptira prve generacije.

            Druge generacija u Somboru je počela sa letom 01. jula, a u Čelarevu 03. jula. Od 11. jula je na oba mesta počeo svakodnevni ulov. U Somboru je brojnost brzo porasla i dostigla svoj maksimum 17. jula - 16. leptira za noć. U Čelarevu je brojnost rasla malo sporije, pik u letu je zabeležen 21. jula - 9 leptira za noć, a maksimum leta 11. avgusta 10 leptira za noć. Na oba lokaliteta je došlo do malog smanjenja brojnosti prvih dana avgusta. Druga generacija je prestala da leti 18. avgusta u Somboru i 20. avgusta u Čelarevu. Zabeleženo je 169 leptira druge generacije u Somboru i 160 leptira u Čelarevu.

            Treća generacija je bila prisutna sa svega 4 pojedinačna primerka u Somboru u periodu od 31. avgusta do 19. septembra. U Čelarevu je od 30. avgusta do 19. septembra zabeleženo devet pojedinačnih primeraka treće generacije.

            Dinamika leta leptira u Somboru tokom 2017. godine se od prosečne razlikovala po nekoliko osobina: početak leta prve generacije je bio raniji nego što je to uobičajeno; porast brojnosti leptira druge generacije je bio veoma brz, pa je maksimum leta zabeležen 15tak dana ranije nego što je to uobičajeno; po padu brojnosti početkom avgusta i po pojavi leptira treće generacije.

            Dinamika leta leptira u Čelarevu tokom 2017. godine se od prosečne razlikovala po padu brojnosti početkom avgusta i po pojavi leptira teće generacije.

            Koeficijent generacije po Meszáros-u u Somboru je 0,87, što znači da se saopštava negativna dugoročna prognoza. Ipak, obzirom na najveću brojnost leptira usklične sovice od 2000. godine, moguće su štete od gusenica u proleće 2018. godine od ove vrste na kasno posejanom kukuruzu, te na proizvodnji paprike, paradajza, kupusa iz rasade. U Čelarevu je koeficijent generacije 2,31. Za ovaj region se saopštava pozitivna dugoročna prognoza. Ovde je zabeležena skoro dvostruko veća brojnost u odnosu na prosečnu! To je najveća brojnost usklične sovice od 2008. godine od kada se prati na ovom lokalitetu. Stoga i ovde postoji realna opasnost od gusenica ove vrste!

            Kratkoročna prognoza i signali za tretiranje na osnovu leta leptira će biti saopšteni na Agroupozoren!u.

Pojava ozime sovice (Agrotis segetum) 2017. godine i prognoza za 2018. godinu [15.03.2018]

            Let leptira je počeo 01. maja u Čelarevu i 17. maja u Somboru. Tokom leta leptira prve generacije je hvatan 1 do 3 primerka za noć. U Čelarevu je let prestao 24. maja, a u Somboru 02. juna. U Čelarevu je zabeleženo ukupno 10 leptira a u Somboru 16 i na oba mesta je to manje u odnosu na prosečnu brojnost.

            Druga generacije je počela da leti 02. jula u Čelarevu i 03. jula u Somboru. U Čelarevu je brojnost brže rasla pa je maksimum leta zabeležen već 11. jula - 19 leptira za noć, a u Somboru 20. jula - 8 leptira za noć. U Čelarevu je velika brojnost trajala duže i zabeležen je još jedan pik u letu 03. avgusta - 10 leptira za noć. Leptiri druge generacije su bili prisutni do 14. avgusta u Somboru i to 17. avgusta u Čelarevu. Tokom leta leptira druge generacije u Čelarevu je zabeleženo 153 leptira, a u Somboru 81 leptir. U Čelarevu je to veća brojnost od proseka, a u Somboru manja od proseka.

            Treća generacije je počela da leti prvo u Čelarevu, 26. avgusta, a zatim u Somboru 31. avgusta. Leptiri su bili prisutni do 11. oktobra u Somboru i 15. oktobra u Čelarevu. Maksimumi leta su zabeležni u Čelarevu 07. septembra - 9 leptira za noć, a u Somboru 19. septembra - 12 leptira za noć. Zabeleženo je 90 primeraka treće generacije u Čelarevu i 74 u Somboru. Brojnost treće generacije je mnogostruko veća u odnosu na višegodišnji prosek.

            Tokom cele 2017. godine je zabeleženo ukupno 253 leptira u Čelarevu i 171 u Somboru. Za Čelarevo je to skoro dvostruko veća brojnost u odnosu na prosek, a u Somboru je to oko 75% prosečne brojnosti.

            Dinamika leta se značajno razlikuje od prosečne. Prva generacija je počela da leti znatno kasnije i prestala je da leti znatno ranije u odnosu na višegodišnji prosek. Druga generacija je počela da leti u uobičajeno vreme. Na oba lokaliteta je brojnost brzo porasla iznad prosečne. U Somboru je nadprosečna brojnost trajala relativno kratko, a u Čelarevu, je trajala više od 35 dana! Treća generacija se javila u vreme koje postaje uobičajeno kod ove vrste. Ipak treća generacija je bila mnogobrojna sa jasnim maksimumom leta, koji je u Somboru bio nedelju dana ranije nego što je to uobičajeno, a u Čelarevu nedelju dana kasnije nego što je to uobičajeno.

            Koeficijent generacije po Meszarosu je veći od 1 (u Somboru 9,7, a u Čelarevu 24,3) pa se očekuje porast brojnosti prve generacije ozime sovice tokom 2018. godine. Obzirom na  brojnost krajem 2017. godine, lokalno su moguće štete od gusenica ove vrste na kasno posejanom kukuruzu, te na proizvodnji paprike, paradajza, kupusa iz rasade. 

            Kratkoročna prognoza i signali za tretiranje na osnovu leta leptira će biti saopšteni na Agroupoyoren!u.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine [09.03.2018]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agrorpotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 900 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2018. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2017. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 60 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. Takođe nisu uneti podaci ni za oko 200 preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

    Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

    Knjiga je posvećena dr Živici Radin, doajenu entomologije i insekticida koja je živela i radila u Somboru do jeseni prošle godine.

 

    Obim knjige je 370 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara (sa PDVom) + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Pretplata na Agroupozorenje za 2018. godinu [27.02.2018]

     Sajtu Agroupozoren!e može da se pristupi kao običan korisnik i kao pretplatnik.

     Običan korisnik vidi deo vesti, to jest najavu događaja, a pretplatnik osim vesti vidi i konkretnu preporuku odnosno signal za tretiranja ili agrotehničku meru. Ipak najveća razlika je u dostupnosti podataka.

     Podatke prikupljene sa feromonskih i svetlosnih klopki te rezultate matematičkih modela o razvoju bolesti i štetočina običan korisnik vidi za mnogo kraći period u nazad i samo tekući dan u napred. Pretplatnik vidi podatke za duži vremenski interval u nazad, ali ono što je još važnije, vidi podatke matematičkih modela za tri dana unapred. Kada počne vegetacija podatke o brzini razvoja bolesti i štetočina ili o tome da li će doći do ispunjenja uslova za infekciju ili ne, pretplatnici vide za naredna tri dana. Prognozirani podaci se daje na osnovu vremenske prognoze i tačni su onoliko koliko je tačna vremenska prognoza. Svima nama u poljoprivredi i zaštiti bilja uopšte je poznato da se vremenske prognoze često ne ostvare, pa zato te podatke moramo uzmati sa velikom rezervom. Ipak oni nam daju pravac u kome treba da planiramo svoje poslove.

     Pretplata za 2018. godinu iznosi 3000 dinara (2500 din + 20% PDV) i važi od momenta uplate do 31. decembra ove godine. Ukoliko ste zainteresovani da postanete pretplatnik, javite se na vajgandd@sbb.rs ili na 063 326 772. Najpre će Vam biti poslan korisnički Ugovor na uvid i ukoliko se slažete sa njim, biće Vam poslani Ugovor i uplatnica za plaćenje pretplate.

62 seminar biljne zaštite u Hrvatskoj [03.02.2018]

   U periodu od 6. do 9. februara 2018., u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, održaće se 62. seminar biljne zaštite. 

    Više podataka o seminaru možete pronaći na sajtu Hrvatskog društva biljne zaštite.

XIX Savetovanje Savremena proizvodnja povrća 10 februar 2018 [03.02.2018]

     U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara, Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i Kongresnog centra Master Novosadskog sajma 10. februara 2018. biće održano XIX Savetovanje Savremena proizvodnja povrća.

     Prisustvovanje svim aktivnostima je besplatno.

     U periodu od 8 do 15 časova u holu na prvom spratu Master centra predstaviće se firme, dobavljači repromaterijala za povrtarsku proizvodnju.

      Otvaranje je predviđeno za 9.30 časova. Nakon otvaranja slede predavanja

10.30 Mitar Jovanović i Aleksandar Ćorić: Trimble sistemi za preciznu poljoprivredu

10.50 Ivana Maksimović: Ishrana povrća u uslovima abiotičkog stresa

11.10 Dejan Đoković: PRP tehnologije, biološki aktivator zemljišta i fiziološki stimulator biljaka

11.30 Vladimir Sabadoš, Danijela Dorotić i Žarko Ilin: Efekti nastiranja zemljišta i mere za prevazilaženje problema koji nastaju u uslovima ekstremno visokih temperatura

11.50 pauza

12.20 Dragica Janković: Virusi u proizvodnji paprike i mere njihovog suzbijanja

12.40 Jovanka Petrović: Zaštita krompira

13.00 Jelena Perenčević: Suzbijanje tripsa u proizvodnji crnog luka

13.20 Žarko Ilin i Slobodan Vlajić: Bolesti crnog luka izazvane zemljišnim patogenima

13.40 Žarko Ilin: Monitoring zdravstvene bezbednosti povrća u skladu sa klimatskim promenama

14.00 Diskusija

 

XIV savetovanje o zastiti bilja Srbije [11.11.2017]

     U periodu od 27. novembra do 01. decembra u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije na Zlatiboru će se održati XIV savetovanje o zaštiti bilja Srbije. Program savetovanje i druge informacije možete pronaći ako odete na sajt Društva

Meteorološke prilike vegetacije 2017 godine [08.11.2017]

            Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955.  do 2017. godine, pa se dalja analiza odnosi na Sombor. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini. Deo podataka iz prošlosti je dobijen od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i na tome im se zahvaljujem.

         Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature tokom 2017. godine. Vidi se da je samo april bio na nivou višegodišnjih vrednosti. Svi ostali meseci su bili toplijii od proseka i to: maj za 0.9OC, jun za 2,6OC, jul za 1,5OC, avgust za čak 4,4OC i septembar za 0,8 OC. U proseku ceo period je bio topliji za 1,7OC u odnosu na prosek. Kod temperatura bio je značajan mraz 27. marta koji je značajno smanjio rod jabuke i drugog voća posebno u nekim regionima.

            Avgust je temperaturno bio najekstremniji. Tokom avgusta je izmerena srednja temperatura od 25.3OC, što je najviša srednja mesečna temperatura ikad zabeležena. (Do sada je mesečni rekord izmeren u julu 2012. godine i iznosio je 25.1OC). Na grafikonu srednjih mesečnih temperatura za avgust se vidi jedna kriva i jedna prava linija. Kriva predstavlja mesečne temperature po godinama i vidi se da su temperature u avgustu sve više i više. Od 2007. godine, svi avgusti su bili topliji od višegodišnjeg proseka koji za avgust iznosi 20.9 OC! Prava linija predstavlja trend - pravac povećanja srednje mesečne temperature u avgustu. Od 1955. godine do sada, srednja mesečna temperatura je porasla sa 19,3 OC na 22.7OC ili za 3,4 OC odnosno za 15%!

            Visoke temperature u 2017. godini pratio je neravnomeran raspored padavina. Visina padavima tokom 2017. godine je u aprilu bila veća za 1 mm i u septembru za 22mm. Tokom ostalih meseci u 2017. godini visina padavina je bila niža u odnosu na srednje vrednosti i to u maju za 6mm, junu za 24mm, julu za 11mm i avgustu za 29mm. Niže padavine u odnosu na višegodišnji prosek nisu očekivane, jer više temperature obično prate i više padavine. Tokom vegetacionog perioda je palo za 48 mm padavina manje nego što je to prosek. Ukoliko iz računanja izuzmeno septembar, kada su kukuruz, soja i suncokret već završili vegetaciju onda je manjak padavina iznosio 70mm!!!

            Iza nas je vegetacija koja je bila toplija za 1,7OC u odnosu na prosek i sa 48 mm (70 mm bez septembra) nižim padavinama nego što je to uobičajeno!!! Promena klime ide u pravcu da će deficit vlage tokom proleća i leta biti sve veći što već dovodi da u regionima sa peskovitijim zemljištem ozime kulture pšenica, ječam i uljana repica zauzimaju sve veći udeo u setvenoj strukturi, jer one obezbeđuju stabilnije prihode nego jare gajene biljke.

Zaštita crnog luka iz semena [16.07.2017]

 Crni luk iz semena ulazi u zavšnu fazu porasta lukovice. Ipak na nekim usevima je i dalje prisutan veliki broj tripsa. Preporuka je da se crni luk pregleda i ukoliko je prisutno više od 10 tripsa po biljci uradi suzbijanje sa: Confidor 0,7 L/ha ili Kohinor 0,7 L/ha ili FeSil 0,15% ili Gestikal 0,25 L/ha. Ako je brojnost tripsa manja preporučuje se upotreba Thiovit jet 3 kg/ha ili Kumulus 3 kg/ha.

    Radi sprečavanja razvoja bolesti u skladištu preporučuje se zaštita sa: Switch 0,8 kg/ha ili Signum 1 kg/ha ili Teldor 1 L/ha ili Bacillomix specijal 3 L/ha. 

Tripsi na crnom luku [16.06.2017]

    U toku je masovno naseljavanje crnog luka tripsima. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi pregled crnog luka na tripse. Ukoliko se ustanovi brojnost tripsa manja od 2 po biljci, preporuka je da se uradi zaštita samo sa  Kumulus ili Thiovit jet ili Wetsul 3 kg/ha. Ukoliko se ustanovi veća brojnost preporuka je da se uradi suzbijanje preparatom Exirel 0,75L/ha.

   Plamenjača za sada nije ustanovljena ni na jedom usevu. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Polyram 2 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha ili Ranman top 0,5 L/ha ili Odeon 2 L/ha ili Nordox 2 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha uz dodatak preparata Nutri Fos K ili Trafos K 3 L/ha.

   Za one koji žele ekološki prihvatljivije metode preporuka je da se luk od bolseti zaštiti kombinacijom preparata Bacilomix specijal 3 L/ha sa Nutrifos K 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha.

 

Crni luk i pojava bolesti [03.06.2017]

    Crni luk posejan ili posađen proletos je dostigao uzrast kada je pojava plamenjače moguća, a na zabeležena je i pojava pojedinačnih tripsa na nekim usevima. Preporuka je da se usevi luka pregledaju narednih par dana i uradi zaštita.

     Na mestima gde se intenzivno zaliva preporučuje se zaštita od bolesti sa:

Cymbal 0,25 kg/ha + Ranman top 0,5 L/ha ili

Curzate R 2,5 kg/ha ili

Folio gold 2,5 L/ha ili

Consento 2 L/ha ili

Leutar 2 kg/ha + Mankosav 2,5 kg/ha.

     Na mestima gde se zalivanje nije intenzivno preporučuje se zaštita od bolesti sa: Antracol 2 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha ili Odeon 2 L/ha ili Nordox 2 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha ili Polyram 2 kg/ha

     Za one koji žele ekološki prihvatljivija rešenja preporučuje se zaštita od bolesti sa: Bacilomix specijal 3 L/ha u kombinaciji sa Nutrifos K 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha.

     Ukoliko je zabeležena mala brojnost tripsa preporuka je da se upotrebe: Kumulus ili THiovit jet ili Wetsul 3 kg/ha.

      Ukoliko je brojnost veća tripsa veća od 2 tripsa po biljci u proseku preporučuje se upotreba preparata: Invert 1 L/ha ili Vertimec 1 L/ha ili Amon 1 L/ha ili Romectin 1 L/ha.

Pojava lukove muve [08.04.2017]

     Na ozimim lukovima i proletnjim lukovima iz arpadžika počelo je polaganje jaja lukove muve. Tokom narednih nekoliko dana preporučuje se pregled luka na prisustvo muve. Ukoliko se uoče simptomi na luku u brojnosti većoj od jedne po metru kvadratnom preporučuje se suzbijanje sa: Kohinor 03 L/ha ili Exirel 0,75 L/ha. Fungicidi se preporučuju samo u uslovima intenzivnog navodnjavanja: Antracol 2 kg/ha ili Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha Curzate R 2,5 kg/ha ili Nordox 2 kg/ha.

U luku za svežu upotrebu, upotreba insekticida nije dozvoljena! Listove sa simptomima muve je najbolje odkinuti i baciti!

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2017. godine [06.03.2017]

     U prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitbu bilja u Srbiji 2017. godine, autora Dragana Vajganda i Nemanje Raića. O svakom sredstvu u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, nazivu i količini aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i pregled proizvođača i zastupnika sredstava, uticaj herbicida na plodored, pregled preparata prema biljnim vrstama i nameni, kao i pregled preparata po aktivnim materijama.

    Obim knjige je 390 strana, a izgled svih poglavlja može se videti ako kliknete ovde.

    Cena knjige je 2200 dinara + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 0631183800. 

Ozima sovica Agrotis segetum u 2016. godini i prognoza za 2017. godinu [18.11.2016]

Tokom najvećeg broja godina brojnija je od vrste A. exclamationis, ali je 2016. godine bilo obrnuto. U Somboru je zabeleženo ukupno 65 leptira, dok je prosek 304. U Čelarevu je zabeleženo 107 leptira, a prosek je 134. Dinamika leta je bila slična prosečnoj dinamici.

Prva generacija je letala od 04. maja do 07. juna u Čelarevu i od 12. maja do 05. juna u Somboru. Zabeleženo je 26 leptira u Čelarevu i 18 leptira u Somboru. U Somboru se ne uočava maksimum leta, a leptiri su bili najbrojniji od 27. do 31 maja. U Čelarevu je maksimum leta prve generacije zabeležen 19. maja - osam leptira za noć.

Druga generacija je bila prisutna u Čelarevu od 05. jula do 19. avgusta i od 07. jula do 09. avgusta u Somboru. U Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 20. jula - sedam leptira. Brojnost letpira je bila manja u odnosu na prosek, posebno u Somboru gde je prosečna brojnost 205, a 2016. godine je zabeleženo svega 38 leptira a to je ujeno i najmanja brojnost druge generacije od kada se vrši njeno praćenje.

Treća generacija u Čelarevu je bila prisutna od 01. septembra do 14 oktobra, a u Somboru od 13. septembra do 12. oktobra. Hvatano je po jedan do dva leptira za noć i maksimum leta nije uočljiv.

Koeficijent generacije po Mészáros-u iznosi 2,6 za Sombor i 3 za Čelarevo. Saopštava se pozitivna prognoza za 2017. godinu. Obzirom na brojnost, ova vrsta neće moći da pravi samostalne štete. Obzirom da se gusenice A. segetum A. exclamationis uvek javljaju zajedno, a vrsta A. exclamationis ima značajnu brojnost, njenim suzbijanjem će se vršiti kontrola i vrste A. segetum.

Pojava usklične sovice (Agrotis exclamationis) 2016. godine i prognoza za 2017. godinu [17.11.2016]

     Usklična sovica - je tokom 2016. godine bila brojnija u odnosu na višegodišnji prosek. U Somboru je zabeležen 296, a u Čelarevu 131 leptir. Proseci su 220 i 111 leptira. Štete je vrsta pravila lokalno na krompiru, kukuruzu i mrkvi, pa je u ovim usevima i suzbijana.

      Prisutne su bile tri generacije, stim da je tokom leta treće generacije uhvaćeno svega par leptira. Prva generacija je u Somboru bila prisutna od 01. maja do 24 juna a u Čelarevu od 07. maja do 3. juna. Jedan pojedinačan leptir je zabeležen u Somboru 13. aprila. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 27. maja - 7 primeraka. U Somboru je zabeleženo 77 leptira prve generacije a u Čelarevu 25, što izosi oko 80% prosečne brojnosti. Dinamika leta je bila slična prosečnoj.

Druga geneacija je bila prisutna od 03. jula do 28. avgusta u Somboru i od 05. jula do 22. avgusta u Čelarevu. Maksimum leta na oba mesta je zabeležen 28. jula. U Somboru je pri maksimumu zabeleženo 11 a u Čelarevu 10 leptira. Zabeleženo je ukupno 210 leptira u Somboru i 100 u Čelarevu, što je značajno više u odnosu na višegodišnji prosek. Let leptira druge generacije je počeo 10 do 14 dana ranije nego što je to uobičajeno.

   Treća generacije je bila prisutna od 30. avgusta u Čelarevu i 31. avgusta u Somboru, pa do 09. septembra u Čelarevu i 19. septembra u Somboru. Zabeleženo je 9 leptira u Somboru i 6 u Čelarevu.

     Koeficijent generacije po Mészáros-u za Sombor iznosi 2,9 a za Čelarevo 4,2. Na osnovu njega saopštava se pozitivna dugoročna prognoza. Obzirom na brojnost koja ulazi u prezimljavanje, mogu se očekivati ekonomski značajne štete na kasno posejanim kukuruzima, na lubenicama, kupusnjačama, paradajzu i paprici koji se na otvorenom polju seju ili rasađuju u drugoj polovini maja i prvoj polovini juna.

Pojava ipsilon sovice Agrotis ipsilon u 2016. godini [13.11.2016]

   Brojnost Agrotis ipsilon - ipsilon sovica tokom 2015. godine je bila dvostuko manja od prosečne brojnosti i u Somboru i u Čelarevu. Na oba mesta je zabeleženo po 19 leptira, a proseci su 39. Štete od ove vrste na gajenom bilju nisu zabeležene.

   U Čelarevu je prvi leptir zabeležen 12. aprila, zatim je 17 leptira zabeleženo od 29. maja do 07. septembra i još jedan leptir je zabeležen 01. oktobra. U Somboru su leptiri bili prisutni od 04. juna do 06. septembra. Tokom navedenih perioda, između uhvaćenih leptira su zabeležene manje i veće pauze u letu. Uvek su hvatani po jedan do dva primerka za noć.

  Prognoza za 2017. godinu se ne saopštava jer je u pitanju selica. Upozorenja na pojavu ove vrste i signali za tretiranje će biti saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH [08.11.2016]

U organizaciji Društva za zaštitu bilja BiH u Tesliću će se u periodu od 15-17. 11.2016. održati XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi http://www.dzbbih.org/aktivnosti.html 

AgroNews - dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede [12.10.2016]

       Od 7. maja 2008. godine kada je objavljen prvi broj, redakcija agronews -a svakog radnog jutra svim zainteresovanima distribuira dnevni pregled aktuelnih, proverenih i najvažnijih vesti iz oblasti domaće i svetske poljoprivrede.

      U vreme kada smo izloženi ”bombardovanju” raznim informacijama, ističe se neophodnost da u toj masi izdvojimo ono što je za nas najbitnije, ono što predstavlja suštinu našeg interesa. U sferi poljoprivrede, agronews nudi upravo takav pregled. Za desetak minuta, koliko je dovoljno da se informiše čitajući ovaj dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede, čitaoc saznaje sve o najvažnijim dešavanjima u ovoj oblasti.

Prijava za bilten vesti iz poljoprivrede moguća je na web portalu www.agronews.rs 

Prve pege plamenjače luka iz semena [28.06.2016]

    Pregledom polja su konstatovane prve pege plamenjače crnog luka na luku iz semena. Obzirom na padavine proteklih par dana i najavu padavina narednih dana, preporučuje se pregled biljaka crnog luka. Zaštitu obaviti što pre preparatima Folio gold 2,5 L/ha ili Curzate R WG 3 kg/ha. Ukoliko se pregledom konstatuju pege plamenjače naredni tretman uraditi već za tri do pet dana sa Ortiva opti 2,5  L/ha ili Verita 2,5 kg/ha ili Consento 2 L/ha. 

    Pojava tripsa je veoma lokalna. Na njivama gde je prisutno više od pet tripsa po biljci preporučuje se upotreba Lasera 0,3 do 0,5 L/ha uz dodatak Kolosula 3 kg/ha, a gde je prisutno manje od pet tripsa po biljci se preporučuje upotreba samo Kolosula 3 kg/ha.

      Na njivama gde je bilo vodoleža dodati i Bacilomix specijal 3 L/ha.

Crni lukovi bolesti i štetočine [12.06.2016]

     Crni luk iz semena je dostigao uzrast kada je potrebno početi sa zaštitom od bolesti. Preporuka je da se pregleda luk. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače, za šta je trenutno veoma mala verovatnoća, preporučuje se upotreba preparata Folio gold 2,5 L/ha ili Curzate R WG 3 kg/ha. Ukoliko nema pristunih simptoma plamenjače preporučuju se Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Antracol 2 kg/ha. Na pojedinim njivama je počelo značajno povećanje broja tripsa pa se preporučuje upotreba preparata Dicarzol 1 kg/ha uz dodatak Kolosula 3 kg/ha.

Ozimi crni luk [16.05.2016]

    Ozimi crni luk je u fazi porasta lukovica. Velike količine padavina su pogodne za razvoj bolesti pa se u narednih nekoliko dana preporučuje pregled useva pod crnim lukom.

     U slučaju da se konstatuju simptomi plamenjače preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Consento 2 L/ha.

     U slučaju da nema simptoma plamenjače preporuka je da se uradi zaštita preparatima Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Antracol 2 kg/ha.

      Takođe protiv truleži se preporučuje upotreba praprata Signum 1 kg/ha.

     Na svim parcelama se može dodati i Bacillomix specijal 3 L/ha protiv većeg broja bolesti luka.

      Za sada je populacija tripsa veoma mala, pa se upotreba insekticida ne preporučuje.

Lukova muva u luku iz arpadžika [06.04.2016]

     Zabeleženo je polaganje jaja minirajuce lukove muve. Trenutno su simptomi napada zabeleženi samo na crnom luku iz arpadžika. Luk iz semena je uglavnom u fazi nicanja, tako da on trenutno nije atraktivan za polaganje jaja. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka iz arpadžika i ukoliko je lukova muva prisutna uradi zaštita preparatima Kestrel 0,25 kg/ha ili Confidor 0,3 L/ha ili Kohinor 0,3 L/ha uz dodatak okvašivača Trend 0,1% ili Etalfix pro 0,03%. Obzirom na najavljene kiše preporuka je da se dodaju i preparati protiv plamenjače na primer Antracol 2,5 kg/ha ili Bravo 2 L/ha ili Odeon 1,8 kg/ha.

Pojava usklične sovice - Agrotis exclamationis u 2015 i prognoza pojave za 2016. godinu [14.11.2015]

Brojnost leptira na svetlosnoj klopci tokom 2015. godine bila je za oko 50% veća od prosečne. Prosečna brojnost leptira u Čelarevu je 105, a u Somboru 215. U Čelarevu je zabeleženo 160 primeraka, čime je izjednačena do sada najveća brojnost iz 2012. godine. U Somboru je zabeleženo 303 primerka što je najveća brojnost leptira u poslednjih 14 godina!

            Prva generacija leptira u Somoboru je bila prisutna od 23. aprila do 09. juna. Zabeleženo je 83 leptira i dva vrha u letu. Prvi vrh je zabeležen 19. maja - 10 leptira za noć, a drugi 04. juna - 15 leptira za noć i to je ujedno i maksimum leta. U Čelarevu, prva generacija je bila prisutna od 06. maja do 06. juna. Zabeleženo je 37 leptira i jedan vrh u letu. On je registrovan 18. maja - šest primeraka za noć. Na oba lokaliteta najveći broj primeraka je zabeležen u periodu od 17. do 21. maja. Najveći broj leptira je zabeležen nešto ranije nego što je to uobičajeno, no da tokom maja nisu padale velike kiše, možda bi dinamika leta bila sličnija prosečnoj.

            Druga generacija leptira u Somboru  je bila prisutna od 08. jula do 29. avgusta. Nakon toga su zabeležena još dva primerka 13. septembra. Tokom leta druge generacije je zabeleženo ukupno 220 leptira. Maksimum leta je zabeležen 29. jula i on je iznosio 26 leptira za noć. Osim ovog zabeležen je još jedan vrh u letu i to 21. jula, 17 leptira za noć.

            Druga generacija u Čelarevu je bila prisutna od 12. jula do 25. avgusta. Nakon ovog perioda su zabeležena dva pojedinačna primerka 06. septembra i 01. oktobra. Maksimum leta je zabeležen 29. jula - 12 primeraka za noć. Ukupno je zabeleženo 123 primerka druge generacije.

            Na osnovu krive dinamike leta se može zaključiti da se povećanje brojnosti leptira druge generacije desilo veoma brzo nakon početka leta, što nije uobičajeno. Najveća brojnost na oba lokaliteta se desila skoro istovremeno, desetak dana ranije nego što je to uobičajeno.

            Ovako velika brojnost uslovila je pojavu šteta pred vađenje na krompiru i mrkvi na kojima nije urađena zaštita. Štete su iznosile i do 20% ili po sadašnjim cenama do 200.000 dinara po hektaru! Koeficijent generacije po Mészáros-u za Čelarevo iznosi 3,3 a za Sombor 2,7. Na osnovu ovoga saopštava se pozitivna dugoročna prognoza za uskličnu sovicu tokom proleća 2016. godine. Obzirom na veliku brojnost sa kojom ulazi u proleće, gusenice bi mogle praviti značajne ekonomske štete na šećernoj repi, kukuruzu koji se kasno seje, lucerki, paprici, paradajzu, kupusnjačama koji se gaje iz rasade.

Pojava Agrotis ipsilon - ipsilon sovice tokom 2015. godine [13.11.2015]

            Tokom 2015. godine i u Somboru i u Čelarevu je zabeležena dvostruko manja brojnost od prosečne. U Somboru je zabeleženo 20 leptira (prosek je 40), a u Čelarevu 22 leptira (prosek je 42).

            Hvatani su pojedinačni leptiri u periodu od 23. aprila do 05. oktobra u Somboru i od 31. maja do 05. oktobra u Čelarevu. Tokom leta je zabeleženo više kraćih i dužih perioda u letu. Redovniji ulov je zabeležen jedino u periodu od 25. do 29. avgusta u Somboru, a tada je zabeleženo i četiri primerka za noć, što je najveći ulov za jednu noć.

            Tokom ove godine nisu zabeležene štete ove vrste. Dugoročna prognoza se ne saopštava jer je u pitanju selica. Upozorenja na pojavu ove vrste i signali za tretiranje će biti saopštavani na sajtu Agroupozoren!e.

Pojava sovice Spodoptera exigua u 2015. godini [06.11.2015]

            Brojnost leptira tokom 2015. godine bila je mnogostruko veća od višegodišnjeg proseka. U Čelarevu je zabeleženo 256 leptira, a 30 je prosek. To je najveća brojnost od 2008. godine od kada se brojnost prati i ona je dvostruko veća od do sada najveće brojnosti zabeležene 2012. godine (116 primeraka). U Somboru je zabeležen 141 primerak, a prosek je 26. Ovo je druga najveća brojnost nakon 2003. godine kada je zabeleženo 309 leptira. I pored velike brojnosti značajnije štete od ove vrste nisu zabeležene na šećernoj repi i lucerki na kojima bi vrsta mogla biti štetna.

            Prvi leptiri su zabeleženi 13. juna u Čelarevu i 19. juna u Somboru. Pojedinačni leptiri u Somboru su hvatani do 29. juna, a zatim brojnost je rasla do 07. avgusta, kada je za noć ulovljeno 10 primeraka za noć. Nakon toga su opet hvatani pojedinačni leptiri. U Čelarevu je mala brojnost leptira trajala sve do 04. septembra, a onda je porasla i u Somboru i Čelarevu. Vrh u letu leptira zabeležen je u Somboru 05. septembra (10 leptira za noć) a u Čelarevu 11. septembra, 23 leptira za noć. Pojedinačni leptiri su bili prisutni u Somboru do 30. septembra, a u Čelarevu do 12. oktobra.

            Vrsta je selica. Na osnovu brojnosti sa svetlosnih klopki, ne može se zaključiti da je došlo do masovnije migracije tokom 2015. godine. Dugoročna prognoza za 2016. godinu se ne saopštava, a podaci o letu i upozorenja će se i dalje saopštavati na Agroupozoren!u.

Meteorološki podaci tokom vegetacije u 2015. godini [23.10.2015]

Vegetacioni period 2015. godine sigurno moramo pamtiti po ekstremno visokim temperaturama i lokalnim ali veoma obimnim padavima.

            Na grafikonu meteoroloških prilika za Sombor, koji je napravljen na osnovu meteoroloških podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, može se videti da je ceo period april - avgust bio topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Svi meseci su bili topliji od višegodišnjih prosečnih vrednosti  i to april za 0,6 OC, maj za 0,9 OC, jun za 0,7 OC, avgust za čak 2,5 OC i septembar za čak 2,8 OC.

            Padavine su bile niže 50 mm tokom  pet meseci vegetacije u odnosu  navišegodišnji prosek. To je samo oko 10% niža visina padavina od višegodišnjeg proseka. Ono što je posebno  bilo loše to je raspored padavina. Na grafikonu se vidi da su padavine u aprilu, junu i julu bile niže za 29, 49 i 40 mm u odnosu na prosečne vrednosti. Takođe se vidi da je tokom maja izmereno više od dvostruke uobičajene visine padavina a u avgustu skoro dvostruka visina padavina!

            Ovakvi meteorološki uslovi su uticali ina masovnu pojavu subtrospkih i tropskih vrsta štetočina, a bolesti su imale takođe veoma povoljne uslove za razvoj.

Truleži i bolesti skladištenja u luku [22.07.2015]

   Prolećni crni lukovi su počeli da padaju, a na nekima se uočavaju i simptomi fuzarioznog uvenuća. Preporuka je da se narednih dana uradi zaštita preparatom Signum 1 kg/ha u kombinaciji sa Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha i Kumulus 3 kg/ha ili Thiovit jet 3 kg/ha

Tripsi u crnom luku [06.07.2015]

     Brojnost tripsa u crnom luku u poslednjih 10tak dana počela se mnogostruko povećavati. Mera koje doprinosi smenjenju brojnosti tripsa je redovno i često zalivanje, pogotovo upotrebom tifona sa topom.

    Preporučuje se pregled lukova na prisustvo tripsa sa svih strana polja, jer naseljavanje vrše frontalno, pa se često dešava da je sa jedne strane polja jako velika brojnost a sa druge veoma mala brojnost. Ukoliko se konstatuje više od 5 tripsa po biljci, obavezno obaviti suzbijanje.

     Od hemijskim mera se preporučuje upotreba nekoliko vezanih tretmana insekticida, na 3 do 5 dana uz obaveznu smenu preparata po mehanizmu delovanja, jer tripsi brzo razvijaju odpornost, a nije poznato na koji mehanizam delovanja tripsi u nekom području su već odporni:

- prvu grupu po mehanizmu delovanja bi činio preparat Laser 0,5 L/ha

- drugu grupu po mehanizmu delovanja bi činili preparati: Decis 0,8 L/ha, Fastak 0,4 L/ha, Karate zeon 4 L/ha, BIfenicus 0,7 L/ha, Ladex 0,4 L/ha...

- treću grupu po mehanizmu delovanja čine preparati: Kohinor 0,7 L/ha, Confidor 0,7 L/ha, Kestrel 0,7 kg/ha, Actara 0,5 kg/ha...

- četvrtu grupu preparata po mehanizmu delovanja čine preparati: Vertimec 1,5 L/ha, Kraft 1,5 L/ha, Vertigo 1,5 L/ha

- petu grupu preparata po mehanizmu delovanja čine preparati: Perfekthion 3 L/ha, Etiol tečni 3 L/ha, Pyrinex 3 L/ha, Lannate 90 0,7 g/ha, Dicarzol 1,5 L/ha.

     Zbog skrivenog načina života tripsa, ni jedan preparat ne postiže efikasnost veću od 50%. Da bi se efikasnost podigla do 70%, preporučuje se dodavanje preparata Kumulus ili Thiovit jet 3 kg/ha u svako tretiranje.

     Lukove koji će se vaditi za 15 dana ne tretirati, bez obzira na brojnost tripsa.

     Plamenjača nije pronalažena u polju u poslednje vreme, pa se preporučuje upotreba preparata Antracol 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha. Ukoliko se dodaju Kumulus ili Thiovit jet, ne treba koristiti okvašivače.

 

Bolesti i štetočine crnog luka [16.06.2015]

    Zabeleženo je značajno povećanje brojnosti tripsa u usevu crvnog luka. Preporuka je da se pregledaju i lukovi koji se proizvode iz arpadžika i lukovi koji se proizvode iz semena. Ukoliko se zabeleži prisustvo više od 5 tripsa u proseku po luku iz arpažika i 3 tripsa po luku iz semena preporučuje se suzbijanje preparatima Lannate 90 600 g/ha ili Dicarzol 1,5 L/ha uz dodatak preparata Thiovit jet 3 kg/ha ili Kumulus 3 kg/ha. Takođe treba primenuti i fungicide. Preporučuju se upotreba preparata Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha.

Zaštita crnog luka [26.05.2015]

     Trenutno su u prisutne tri vrste proizvodnje luka: ozimi crni luk, prolećni crni luk iz arpadžika i prolećni crni luk iz semena.

     Na ozimom crnom luku uočeni su simptomi plamenjače luka. Preporuka je da se ozimi crni luk pregleda. Ukoliko su prisutni simptomi plamenjače treba uraditi zaštitu sa: Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Folio gold 2,5 kg/ha ili Infinito 2 kg/ha ili Profilux 2 kg/ha ili Curzate M 2,5 kg/ha što pre. Nakon 3 do 4 dana zaštitu ponoviti sa Consento 2 L/ha ili Equation pro 0,4 kg/ha ili Signum 1 kg/ha ili Teatar 1 L/ha ili Quadris 1 L/ha a ukoliko simptomi nisu prisutni sa preventivnim preparatima: Odeon 2 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Dithane 2,5 kg/ha.

     Crni luk iz arpadžika posađen u proleće takođe treba pregledati. SImptomi plamenjače za sada nisu uočeni a preporučuje se upotreba preparata Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Folio gold 2,5 kg/ha ili Infinito 2 kg/ha ili Profilux 2 kg/ha ili Curzate M 2,5 kg/ha uz dodatak pola doze preventivnih preparata: Odeon 1 kg/ha ili Antracol 1 kg/ha...

      Crni luk iz semena posađen u proleće treba pregledati samo ako je u blizini starijih lukova. Ako nema starijih lukova u blizini uraditi zaštitu sa: Odeon 2 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Dithane 2,5 kg/ha.

    Uz sve navedene preparate treba koristiti okvašivače!

Pojava lukove muve [20.04.2015]

     Zabeležena je pojava lukove muve u ozimim lukovima i lukovima iz arpadžika. Preporuka je da se u narednih 5 do 7 dana pregledaju ovi lukovi. Ukoliko su prisutni simptomi na luku kao na slici u prilogu, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Confidor 0,5 L/ha ili Kohinor 0,5 L/ha ili Actara 300 g/ha ili Kestrel 0,5 L/ha. Brojnost tripsa je još uvek mala, i nepreporučuje se njihovo suzbijanje. Obzirom na značajnu pojavu plamenjače crnog luka tokom 2014. godine u navedenim lukovima preporučuje se i zaštita od bolesti. Na parcelama gde je u blizini samonikli luk od prošle godine ili ima simptoma plamenječe, zaštitu obaviti preparatima: Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Folio gold 2,5 L/ha ili Valis M 2,5. Na ostalim parcelama preporučuje se upotreba preparata: Dithane 2,5 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Odeon 2 L/ha ili Bravo 2,5 L/ha. Uz sve navedene preparate koristiti okvašivače Hasten ili Dash ili Trend 0,1%.

Pojava u 2014 godini i prognoza pojave za 2015 godinu usklične sovice Agrotis exclamationis [20.01.2015]

Najveći broj primeraka je zabeležen u Somboru, 167 i to je na nivou višegodišnjeg proseka koji iznosi 178. U Čelarevu je zabeleženo samo 46 leptira što je trostruko manje od višegodišnjeg proseka koji iznosi 129. U V. Radincima je zabeleženo 39 leptira a u Bajmoku 49.

Tokom leta zabeležene su dve generacije leptira. Prva je počela da leti 20. aprila u V. Radincima i to je do sada najranija pojava ove vrste! U Somboru je let počeo 29. aprila, samo jedan dan posle do sada najranije zabeleženog leptira 2002. godine (vidi sliku). Maksimum leta je zabeležen u Čelarevu 22. maja - pet leptira za noć, Somboru 24. maja - 17 leptira i u Bajmoku 28. maja - šest leptira. Prva generacija je prestala sa letom, u zavisnosti od lokaliteta u periodu od 09. do 17. juna. Druga generacija je počela let 13. jula a završila 25. avgusta. Brojnost je brzo počela da raste, ali je to trajalo svega 10tak dana, nakon čega su klopkom hvatani samo pojedinačni primerci. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 29. jula - pet leptira za noć. Po jedan primerak je zabeležen 12. septembra u Čelarevu i 24. septembra u Somboru.

Koeficijent generacije u Somboru iznosi 0,33, u V. Radincima 0,22 i Bajmoku 0,4. Samo je u Čelarevu koeficijent generacije veći od jedan i to 1,09. Na osnovu ovog se saopštava negativna prognoza brojnosti prve generacije. Na osnovu koeficijenta generacije u Čelarevu bi mogla da se saopšti i pozitivna prognoza, ali je brojnost bila veoma mala, pa čak i ako broj poraste u 2015. godini, gusenice neće moći da prave ekonomski značajne štete.

 

Pojava ozime sovice Agrotis segetum u 2014. godini i prognoza za 2015. godinu [18.01.2015]

Vrsta je bila prisutna u tri generacije tokom 2014. godine. Let leptira prve generacije je počeo između 19 i 23 aprila. U Velikim Radincima je trajao samo do 11. maja i nakon toga cele godine nije zabeležen ni jedan leptir što do sada nikad nije zabeleženo na drugim lokalitetima. Na drugim mestima je let prve generacije prestao od 05. do 16. juna. Maksimumi leta su zabeležni: u Somboru 24. maja (osam leptira za noć), 28. maja u Bajmoku (17 leptira za noć). Druga generacija je počela sa letom između 29. juna (u Bajmoku) i 08. jula (u Čelarevu). Bila je prisutna do 08. avgusta u Somboru i 23. avgusta u Čelarevu. Jasna granica između druge i treće generacije u Bajmoku nije jasna, jer su se pojedinačni leptiri hvatali bez većih pauza sve do 1. oktobra. Tokom leta druge generacije nije bio jasno izražen maksimum leta ni na jednom lokalitetu. Najveći broj leptira je zabeležen svuda oko 25. jula. U Somboru je zabeleženo 70 leptira, u Čelarevu 28 a u Bajmoku 45 leptira druge generacije. Treća generacija je bila prisutna od 05. septembra do 10. oktobra. U Somboru je zabeleženo 11 primeraka, u Čelarevu 21 primerak a u Bajmoku 18 leptira. Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 17. septembra, pet primeraka za noć.

Poređenjem ovogodišnje dinamike leta sa ranijim podacima može se zaključiti da je prva generacija počela sa letom ranije nego što je to uobičajeno (vidi sliku). Tokom maja je usledilo smanjenje brojnosti, a najveća brojnost prve generacije je zabeležena malo kasnije nego što je to uobičajeno.  Druga generacija je imala mnogo manju brojnost od prosečne a u periodu kada je obično najbrojnija, došlo je do prestanka leta druge generacije. Treća generacija je bila prisutna u uobičajenom obimu i vremenu. Treća generacije je na mestima gde se krompir vadio tokom oktobra i novembra pravila lokalno štete.

Koeficijent generacije po Meszarosu u Somboru i Čelarevu iznosi 1,56 i 2,45 pa se tu može očekivati povećanje brojnosti. Međutim u Velikim Radincima i Bajmoku je koeficijent ispod vrednosti 1 (0 i 0,03) i može se očekivati smanjenje brojnosti. Obzirom da je brojnost bila višestruko manja od prosečnih, ekonomski značajne štete se tokom pojave gusenica prve generacije gusenica ne mogu očekivati.

XV naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća [17.11.2014]

     XV naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrća će se održati u Amfiteatru na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 6. decembra 2014. godine.  Predstavljanje firmi u holu fakulteta i prijava učesnika će početi u 8 sati, a svečano otvaranje je predviđeno za 10 sati. Predviđena su sledeća predavanja:

10.20 Ilin i Marković: Stanje i pravci razvoja povrtarstva u Srbiji

11.00 Bulajić: Suzbijanje prouzrokovača bolesti u organskoj proizvodnji povrća

11.30 Krstić: Pojava, rasprostranjenost i kontrola virusa žute pegavosti irisa u usevu crnog luka u Srbiji

12.30 Obradović, Prokić i Zlatković: Mrljavost ploda - nova bakterioza lubenica u Srbiji

13.00 Injac, Jovanović, Farkaš i Vajgand: Pojava i suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira u Srbiji 2013 - 2014. godine

14.00 Vico: Suzbijanje prouzrokovača bolesti povrća u skladištu

15.00 Izvlačenje dobitnika nagradne igre

 

Bolesti i štetočine na crnom luku [30.06.2014]

    Na velikom broju njiva može se naći aktivna plamenjača luka. Preporuka je da se crni luk pregleda, ukoliko simptomi plamenjače nisu prisutni, preporuka je da se radi zašitita preventivnim preparatima Dithane 3 kg/ha ili Odeon 2,5 kg/ha ili Bravo 3 L/ha ili Shirlan 0,4 L/ha ili Zignal 0,4 L/ha ili Gatro 0,4 L/ha na svakih 6 do 7 dana. Ukoliko su simptomi plamenjače luka prisutni preporuka je da se radi zaštita kurativnim fungicidima na svakih 4 do 5 dana preparatima Infinito 1,8 L/ha ili Acrobat 3 kg/ha ili Revus 3 kg/ha ili Curzate M 3 kg/ha ili Consento 2,5L/ha. U slučaju jakog napada plamenjače, mešati preventivne i kurativne preparate.

     Trispi su prisutni u razlitoj brojnosti. Ukoliko se konstatuje manje od 2 tripsa po biljca, preporuka je da se uradi tretman preparatima Kumulus ili Thiovit jet 3 kg/ha. Ukoliko se konstatuje više od 2 tripsa po biljci preporučuje se tretman preparatima Vertimec 1,5 L/ha ili Kraft 1,5 L/ha ili Vertigo 1,5 L/ha.

     Od sredstava prihrane može se koristiti preparat Nutri BS95.

 

Plamenjača i tripsi u crnom luku [16.06.2014]

     Na većem broju lokaliteta primećeni su simptomi plamenjače crnog luka i povećana je brojnost tripsa. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka. Ukoliko su simtomi plamenjače prisutni, u lukovima iz arpadžika se preporučuje upotreba preparata Ridomil gold 3 kg/ha ili Folio gold 3 L/ha uz dodatak preparata Mythos 2 L/ha.

     U lukovima iz semena se preporučuje upotreba preparata Acrobat 3 kg/ha ili Curzate M 3 kg/ha. Nakon tri do pet dana ponoviti zaštitu preparatima: Equation pro 0,4 kg/ha ili Consento 2,5 L/ha ili Orvego 0,8 L/ha ili Infinito 1,6 L/ha.

     Ukoliko nisu prisutni simptomi preporučuje se upotreba preparata Dithane 3 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha uz dodatak preparata Trafos K ili Nutri fos K u količini 3 L/ha.

     Ukoliko je prisutno više od pet tripsa po biljci preporučuje se dodavanje preparata Laser 0,3 L/ha.

Bolesti i štetočine u crnom luku [07.06.2014]

     U narednom periodu nas očekuje suvo i toplo vreme, pa se očekuje masovnije seljenje tripsa na useve crnog luka. Preporuka je da se usevi crnog luka pregledaju u narednih nekoliko dana. Ukoliko je prisutno manje od 3 tripsa u proseku po biljci potrebno je uraditi zaštitu luka preparatom Thiovit jet 3 kg/ha. Ukoliko je prisutno više od 3 tripsa u proseku po biljci, potrebno je uraditi zaštitu preparatima Thiovit jet 3 kg/ha + Confidor 0,5L/ha ili Kohinor 0,5 L/ha. Od fungicida preporučuje se zaštita sa Antracol 2 kg/ha, Dithane 2,5 kg/ha, Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha. Pošto se koristi Thiovit jet ne treba dodavati okvašivače!

Rekultivacija poplavljenih obradivih površina [18.05.2014]

Nakon što je došlo do poplava tri cilja treba postići, da bi se umanjila dalja degradacija zemljišta i što pre povratilo prvobitno stanje:

 1. da se što pre odvede voda sa parcele 
 2. reaktivacija živog sveta u zemljištu
 3. sprečavanje daljeg nanošenja šteta u zemljištu (gaženjem, daljim uništavanje strukture itd)

Mere kojima se mogu postići zadati ciljevi:

 1. Odvođenje vode je moguće izvlačenjem drenažnih kanala, ispumpavajem itd.
 2. Reaktivacija mikrobiološke aktivnosti i drugog živog sveta zemljišta podrazumeva:
  1. pravilnom obradom, ali ona može da počne samo kada je tlo do dubine obrade optimalne vlažnosti, da bi se izbeglo dalje uništavanje strukture zemljišta. Ovo je najbolje uraditi kultivatorima, gruberima-razrivači, pošto oni najmanje dovode do narušavanja strukture zemljišta (nestvaraju plužni đon, ne izbacuju grudve i ne narušavaju strukturu tla, minimalno povećavaju frakciju prašine koja dovodi do zamuljavanja površinskog sloja zemljišta usled velike količine padavina, odnosno stvaranja debele pokorice nakon prosušivanja, omogućavaju mulč obradu-ostavljaju eventualne žetvene ostatke na površini zemljišta, koji služe kao zaštita zemljištu i hrana mikroorganizmima...). Eventualno u nedostatku grubera u obzir dolazi obrada plugovima i lakim kultivatorima-setvospremačima. Nikako ne koristiti tanjirače, freze, rotodrljače i slčno, pošto one na plavljenim zemljištima dovode do daljeg drastičnog kvarenja zemljišta.
  2. Osim „nežne“ mehaničke obrade zemljišta potrebno je obezbediti hranu za živi svet u zemljišta. To podrazumeva iznošenje na parcelu veće količine stajnjaka, slame, biljnih ostataka, gajenje biljaka za zelenišno đubrivo, zatravljivanje višegodišnjih zasada.
  3. Sa merama revitalizacije početi čim stanje obradive površine dozvoli. Ne dozvoliti da parcela ostane neobrađena i zakorovljena do kraja sezone, makar samo gajili biljke za zelenišno đubrenje ili iznosili stajnjak i žetvene ostatke, naravno uz obaveznu plitku ili poluduboku kultivaciju gruberima.  

 

Parcele na kojima je poplava nije uništila posejane useve i u višegodišnjim zasadima, uraditi sledeće:

 1. Što pre se osloboditi vode
 2. Plitka obrada kultivatorima u cilju vazduširanja i suzbijanja pokorice
 3. Jedina dozvoljena oruđa su kultivatori i međuredno razrivanje do 30cm dubine, da bi se što pre obnovila mikrobiološka aktivnost zemljišta i koren počeo ponovo normalno da funkcioniše
 4. Međuredno zatravljivanje višegodišnjih zasada
 5. Unošenje preparata na bazi huminskih i fulvo kiselina (Humistar i drugi 10-30 lit/ha).
 6. Tretiranje nadzemnih delova preparatima koji sadrže aminokiseline (Delfan, Nutriamino Plus, Isabion i sl.) 2-3 lit/ha u blok tretmanima 3-4 puta.

Bolesti luka [12.05.2014]

     Obzirom na najavljene padavine, upozoravamo na moguću pojavu plamenjače luka na ozimim lukovima, kao i prolećnim lukovima iz arpadžika i semena. Preporuka je da se na ozimim lukovima i lukovima iz arpadžika uradi zaštita preparatima: RIDOMIL GOLD 2,5 kg/ha ili Consento 2,5 L/ha ili Curzate M 2,5 kg/ha ili ACROBAT MZ 2,5 kg /ha. Na proletnjim lukovima iz semena se preporučuje zaštita preparatima BRAVO 2,5 L/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5 kg/ha ili ANTRACOL 2,5 kg/ha. Pri ovim tretiranjima treba dodati okvašivač, na primer Etalfix pro 1 dL na 100 L vode ili Trend 1 dL na 100 L vode.

Pojava bolesti i štetočina na crnom luku [24.04.2014]

     Učestale kiše uz relativno visoke temperature pogoduju pojavi i razvoju bolesti na luku. Preporučuje se pregled useva luka iz arpadžika i ozimih lukova na prisustvo plamenjače. Ukoliko se konstatuje prisustvo plamenjače, preporučuje se zaštita preparatom Ridomil gold 2,5 kg/ha ili Consento 2,5 L/ha, a nakon 4 do 5 dana od njihove upotrebe praparati Ortiva opti 2,5 L/ha ili Equation pro 400 g/ha. Ukoliko simptoma plamenjače nema preporučuje se upotreba preparata Antracol 2 kg/ha ili Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha u kombinaciji sa preparatima Trafos K ili NutriFosK u količini 2 L/ha u razmacima od 7 dana.  Tripsima ne pogoduju trenutni vremenski uslovi pa se navedenim preparatima preporučuje dodavanje Thiovit jet ili Kumulus  u količini od 3 kg/ha. U ozimom crnom luku koji je početo da glaviči se preporučuje i upotreba biostimulatora Nutri BS-95 u količini od 1,5 L/ha.

Pojava štetočina na luku [03.04.2014]

     Poslednjih nekoliko dana povećana je brojnost minirajuće lukove muve u usevima prezimljujućeg luka i luka iz arpadžika koji je posadjen tokom januara i februara. Značajnija pojava je primećena na oko 30% ovih useva. Jaja lukove buve su konstatovana samo u tragu. Tripsi su prisutni na manje više svim parcelama, ali je brojnost manja od praga štetnosti. Preporuka je da se pregledaju lukovi i ukoliko su prisutni simptomi ishrane i polaganja jaja minirajuće muve izvrši zaštita sa preparatom Kestrel 0,5 kg/ha uz dodatak okvašivača Trend ili Etalfix pro 1 dL/100L vode.

Analiza meteoroloških prilika u 2013. godini [06.12.2013]

     Kada se uporede srednje mesečne temperature tokom 2013 godine, sa prosečnim, vidi se da su svi meseci, osim septembra, bili topliji u odnosu na višegodišnji prosek i to: april za 1,3OC, maj za 1,1OC, jun za svega 0,1OC, jul za 1,5OC a avgust za čak 2,4OC!

     Ako se visina padavina tokom 2013. godine uporedi sa višegodišnjim vrednostima, može se zaključiti da je tokom aprila, juna i jula meseca je palo 9, 18 i 48 mm padavina niže od proseka. Tokom maja, avgusta i septembra je palo 68, 9 i 39 padavina više od proseka. Kada se sve ove vrednosti saberu, moglo bi se reći da je palo 40 mm padavina više od proseka! Međutim raspored padavina je bio katastrofalan, posebno u julu i avgustu mesecu, kada su i temperature bile drastično veće u odnosu na višegodišnji prosek.

Grafikon meteoroloških podataka se može videti na slici u prilogu.

 

Priručnik za integralnu proizvodnju paradajza i crnog luka [07.09.2013]

       Autori Obradović, Moravčević, Sivčev, Vajgand i Rekanović su napisali Priručnike za integralnu proizvodnju i zaštitu paradajza i crnog luka. Priručnik je namenjen poljoprivrednim proizvođačima ali i savetodavcima i studentima. Može se preuzeti na adresi http://www.psss.rs/download.php?list.37 .

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [25.06.2013]

      Poslednjih nekoliko dana kiše lokalno padaju, pa se lokalno stvaraju i uslovi za pojavu plamenjače. Na većini mesta je prisutna značajna pojava tripsa. Preporučuje se u narednih nekoliko dana zaštita fungicidima. Na mestima gde je bilo kiše zaštitu od bolesti uraditi sa Curzate M ili Folio gold ili Acrobat MZ u količini od 2,5 kg/ha. Na mestima gde nije bilo kiše zaštitu obaviti preparatima Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha. Protiv trispa se preporučuje upotreba kombinacije preparata Confidor ili Kohinor u količini od 5dL/ha sa Thiovit jet ili Kumulus 3 kg/ha.

 

Stanje crnog luka [05.06.2013]

     Crni luk iz arpadžika je u fazi četiri do šest listova, a luk iz semena u fazi dva do tri lista. Naredna dva do četiri dana se preporučuje obavljanje zaštite fungicidima i to ukoliko su simptomi plamenjače prisutni sa FOLIO GOLD 2,5 kg/ha ili CURZATE M 3 kg/ha ili ACROBAT 2,5kg/ha, a ukoliko nisu prisutni simptomi sa ANTRACOL 2 kg/ha BRAVO 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha. Za sada simptomi plamenjače nisu primećeni na terenu! Brojnost tripsa na većini useva je velika, ukoliko je prisutno više od 5 tripsa po biljci u proseku predlaže se upotreba kombinacije preparata LASER 0,1 L/ha + THIOVIT JET ili KUMULUS 3 kg/ha. Ukoilko se koriste NAVEDENI preparati za plamenjaču i preparati protiv tripsa, ne treba koristiti okvašivač.

Pojava lukove muve [30.04.2013]

     Crni luk iz arpadžika se nalazi u fazi 3 do 4 lista, a luk iz semena je u fazi prvog lista i nicanja. Zabeleženi su simptomi pojave lukove muve pa je u narednih pet dana potrebno izvršiti pregled crnog luka iz arpadžika. Ukoliko se nadju simptomi na više od 1% biljaka, treba uraditi suzbijanje lukove muve na crnom luku iz arpadžika. Preporučuje se upotreba preparata KESTREL 200SL 0,25L/ha ili PERFEKTHION 2 L/ha uz dodatak okvašivača Trend 1dL/100L vode ili Etalfix pro 2 dL/ha.

Stanje crnog luka [20.04.2013]

    Ozimi crni luk se nalazi u fazi 5 do 6 listova, a prolećni u fazi nicanja. Na starim listovima koje je oštetila zima se mogu naći truleži. Ukoliko su one masovno prisutne preporučuje se zaštita preparatom Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 kg/ha. Prisustvo lukove move još nije zabeleženo, pa se upotreba insekticida trenutno ne preporučuje.

 

Poboljšanje strukture zemljišta pre sadnje krompira i luka [18.04.2013]


Radi poboljšanja zemljišne strukture preporučujemo preparate na bazi huminskih i fulvo kiselina HUMISTAR ili VELLHUMUS  40 l/ha  
 
Zemljište istretirati pre sadnje.  
 
 
 

Obaveštenje o visini preplate za 2013. godinu [11.01.2013]

Sajt Agroupozorenje se može koristiti u svojstvu neregistrovanog i registrovanog korisnika. Neregistrovani korisnici, kao i registrovani vide sve podatke o štetnim organizmima. Razlika je u vremenkom periodu za koji se podaci vide i u tome što preplatnici vide i konkretne preporuke za upotrebu pesticida. Odlučili smo da visina preplate tokom 2013. godine ostane ista kao i tokom 2012. godine, a to je 2500 dinara. Ukoliko želite da postanete korisnik javite se na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772.

 

Sistem sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja [03.01.2013]

Operater za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada ENVIPACK d.o.o., čiji je osnivač Galenika Fitofarmacija a.d., je tokom 2012. godine poslovao u skladu sa primarnim ciljem da uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB) na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, po uzoru na razvijene sisteme zemalja EU.

Realizacijom pilot projekta, baziranog na samostalno razvijenom EKO modelu jedinstvenom za sve proizvođače, punioce, uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja, ENVIPACK d.o.o. je od februara 2012. godine prvi postavio stabilnu osnovu za dalju izgradnju sistemskog rešenja za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od SZB.

Uspešnost realizacije ovog projekta u 2012. godini ogleda se u ostvarenim rezultatima u edukaciji krajnjih korisnika, sakupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada od SZB:

·         Potpisani su sporazumi za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada od pesticida sa 6 sakupljačkih lokacija u Republici Srbiji (CARNEX d.o.o., NEOPLANTA a.d., RUBIN a.d., Alliance One Tobacco d.o.o., PP SAVA KOVAČEVIĆ a.d. i FILIP d.o.o.),

·         Investiciona ulaganja u specijalne metalne kontejnere i plastične vreće za razvrstavanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog ambalažnog otpada,

·         Edukacija krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom i trostruko ispiranje na mestu primene,

·         Organizovano razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada sa sakupljačkih lokacija i zbrinjavanje, odnosno tretman 4 t opasnog otpada u saradnji sa domaćim ovlašćenim operaterima,

·         Sakupljeno 2 t ispranog neopasnog ambalažnog otpada koji se može zbrinuti spaljivanjem u cementari,

·         Sakupljeno 15 t opasnog ambalažnog otpada poreklom od sirovina za proizvodnju SZB, koji se ne može tretirati u zemlji, već će biti zbrinut  spaljivanjem (insineracijom) u EU, u januaru 2013. godine,

·         Promocija ENVIPACK d.o.o. i sistemskog rešavanja problema ambalažnog otpada od pesticida su uspešno realizovani kroz učešće ENVIPACK d.o.o. na sajmovima, edukativnim radionicama, prezentacijama i stručnim konferencijama vezanim za zaštitu životne sredine i nacionalnu strategiju održivog razvoja.

U godini koja predstoji, očekuju nas novi izazovi u vidu proširenja uspostavljenog sistema, povećanja količine sistemski sakupljenog ambalažnog otpada, povećanju procenta ispranog otpada u ukupnoj količini i uključivanje svih subjekata koji imaju svoju odgovornost u sistemu.

U zajedničkom je interesu da se, u skladu sa načelima odgovornog poslovanja, sistematskom rešavanju ambalažnog otpada od pesticida koji uspostavlja ENVIPACK d.o.o. priključi što veći broj drugih proizvođača, punilaca, uvoznika i distributera SZB tokom 2013. godine i na taj način, doprinese smanjenju negativnog uticaja ambalažnog otpada od pesticida na životno okruženje.

 

Zaštita crnog luka [27.06.2012]

     Crni luk iz arpadžika polako završava svoju vegetaciju. Bolesti nisu nigde konstatovane. Preporuka je da se uradi zaštita na lukovima koji će se čuvati tokom zime preparatom Ronilan 1 L/ha, uz dodatak okvašivača Trend ili Etalfix pro 1 dL/100L vode. Crni luk iz semena se nalazi u fazi intenzivnog porasta glavice. Potrebna su česta zalivanja, praktično svakih 2 do 3 dana. Brojnost tripsa je veoma različita od parcele do parcele. Ipak obzirom da su strnine završile vegetaciju, a očekuje se i sušenje vegetacije pored puteva preporuka je da se u naredna dva dana uradi tretman: (Bravo 2,5 L/ha ili Odeon 2 L/ha) + (Methomex 2 L/ha + Lannate90 450 g/ha) + Thiovit jet 3 kg/ha. Okvašivač u ovo slučaju ne treba dodavati!

Stanje crnog luka [29.05.2012]

     Kiše koje su padale u proteklom vremenu i nagle promene vremena nisu pogodovale razvoju tripsa pa je populacija u crnom luku za sada svuda mala. Lukova buva se nalazi u stadijumu polaganja jaja. Brojnost je veoma mala. Plamenjača luka nije nigde registrovana. Preporuka je da se kod ozimih lukova koji se neće vaditi duže od 20 dana i kod lukova posejanih iz arpadžika proletos uradi zaštita sa Bravo 2,5L/ha ili Antracol 2 L/ha uz dodatak okvašivača Trend ili Etalfix pro 0,1%. Kod lukova posejanih proletos iz semena (baruta) nema potrebe da se radi zaštita, osim ukoliko imaju više od 5 listova.

Pojava lukove muve [13.04.2012]

     Na ozimom crnom luku i crnom luku iz arpadžika je počela pojava lukove muve. Preporučuje se pregled listova crnog luka i ako se uoči napad na više od 5% biljaka potrebno je izvršiti zaštitu u narednih 5 dana sa: Confidor 0,3L/ha, Actara 150g/ha ili Kohinor 0,3L/ha. Obavezno koristiti okvašivače: Etalfix pro ili Trend u koncentraciji 0,1%. Prema pregledima, značajnija pojava lukove muve je konstatovana na oko 70% površina. Crni luk koji je namenjen za upotrebu kao mlad luk se ne sme štititi, da ne biste ugrozili zdravlje ljudi! Kod mladog luka je bolje napadnute lukove iščupati i baciti.

Pojava sovice repe Spodoptera exigua u 2011. godini [03.11.2011]

     U Somboru je zabeležen samo jedan primerak 20. septembra. U Velikim Radincima je zabeležen jedan primerak 21. septembra a u Čelarevu su pojedinačni primerci zabeleženi 08. i 29. septembra i 06. oktobra. Svih pet primeraka je uhvaćeno u periodu od 08. septembra do 06. oktobra. Brojnost leptira je bila višestruko manja u odnosu na proseke koje daju Vajgand i sar. (2008) i Vajgand (2010b).

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [09.07.2011]

    Na crnom luku nisu registrovane pege plamenjače. Uočavaju se simptomi crne pegavosti i truleži. Na velikom broju useva prisutni su tripsi u većem ili manjem broju. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2kg/ha, svakih 7 do 10 dana. Ukoliko ima pojave truleži preporučuje se jednokratno dodavanje preparata Ronilan 1L/ha, Switch 0,8kg/ha ili Teldor 1L/ha.

      Najbolja zaštita od tripsa je redovno zalivanje, jer biljke u dobroj kondiciji podnose do 20 tripsa po biljci. Kod suzbijanja tripsa obavezno vršiti smenu preparata po mehanizmu delovanje! Efikasnost praparata zavisi od lokalne populacije, a dobru efikasnost mogu da ispolje Laser 300mL/ha, Lannate90 450g/ha, Decis 0,6L/ha, Actara 0,4kg/ha. Efikasnost se povećava upotrebom okvašivača Silwet 0,3dL/ha.

     Obzirom na najavljenje visoke temperature, preporučuje se dodavanje preparata Isabion 1L/ha ili Delfan plus 1L/ha.

Zaštita crnog luka [27.06.2011]

  Na crnom luku iz arpadžika nisu konstatovani novi simptomi plamenjače, a brojnost tripsa na pojedinim usevima je velika. Preporuka je da se u naredna dva do tri dana uradi zaštita preparatima Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2kg/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2kg/ha. Na crnim lukovima gde je prisutno više od 10 tripsa po biljci uraditi zaštitu preparatima Laser 1 dL/ha ili Lannate90 450 g/ha ili Mehtomex 2,5 L/ha.

     Na crnom luku iz semena nije konstatovana pojava plamenjače, a pojava tripsa je i dalje mala. Preporuka je da se u naredna dva tri dana uradi zaštita preparatima Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2kg/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2kg/ha.

    Prilikom svake upotrebe preparata u luku dodati okvašivač!

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [12.06.2011]

     Na crnom luku iz arpadžika je konstatovana pojava plamenjače, a brojnost tripsa na pojedinim usevima je velika. Preporuka je da se na usevima gde su prisutni simptomi uradi zaštita preparatima Ridomil gold 2,5kg/ha ili Infinito 2,5kg/ha ili Acrobat 2,5kg/ha i zaštita ponovi za nedelju dana preparatima Equation pro 400g/ha ili Quadris 7,5dL/ha. Na usevima gde nema simptoma preporuka je da se uradi zaštita preparatima Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2kg/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2kg/ha. Na crnim lukovima gde je prisutno više od 10 tripsa po biljci uraditi zaštitu preparatima Laser 1 dL/ha ili Lannate90 450 g/ha ili Mehtomex 2,5 L/ha.

     Na crnom luku iz semena nije konstatovana pojava plamenjače, a pojava tripsa je i dalje mala. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2kg/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2kg/ha.

    Prilikom svake upotrebe preparata u luku dodati okvašivač!

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [06.06.2011]

    Ozimi crni luk je u fazi sazrevanja i na njemu više ne treba raditi nikakvu zaštitu.

    Proletnji crni luk iz arpadžika i semena se nalazi u fazi 6 do 7 listova. Na njemu nije registrovana pojava plamenjače, ali je brojnost tripsa u porastu. Lukova buva i muva nisu konstatovane. Preporuka je da se obavezno uradi zaštita preparatima Antracol 2,5kg/ha ili Bravo 2L/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Odeon 2kg/ha. Ukoliko se pregledom konstatuje više od 5 tripsa u proseku po biljci, preporučuje se suzbijanje tripsa preparatom Laser 1dL/ha obavezno uz upotrebu okvašivača (Trend ili Extrawon ili Dash).

Upozorenje na pojavu bolesti i štetočina na crnom luku [16.05.2011]

    Ozimi crni luk je u fazi 6 do 7 listova. Trips ima malu brojnost. Lukova muva, ukoliko nije suzbijena je u fazi larvi. Plamenjača luka je zabeležena na zatvorenim lokalitetima. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima Ridomil gold 2,5kg/ha ili Curzate M 2,5kg/ha ili Infinito 2,5kg/ha ili Acrobat 2,5kg/ha. Ukoliko ste radili u poslednje dve nedelje radili zaštitu sa nekim od navedenih preparata, upotrebite neki drugi od navedenih preparata. Karenca svih preparata je 21 dan.

    Proletnji crni luk iz arpadžika je u fazi 5 do 6 listova. Trips ima veoma malu brojnost ili nije prisutan. Lukova muva ukoliko nije suzbijena je u fazi larvi. Plamenjača luka nije registrovana. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima Antracol 2,5kg/ha ili Bravo 2L/ha ili Dithane 2,5kg/ha.

     Proletnji crni luk iz semena je u fazi trećeg lista. Nije zabeležena pojava tripsa, muva ni plamenjače. Preporuke je da se ne radi nikakva zaštita.

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [06.05.2011]

     Crni luk iz arpadžika je u fazi 5-6 listova. I na njemu su kontatovana jaja i larve lukove muve. Tripsi su prisutni u veoma maloj brojnosti. Plamenjača nije primećena. Preporuka je da se na zatvorenijim mestima uradi zaštita preparatima Ridomil gold 2,5kg/ha ili Curzate M 2,5kg/ha ili Infinito 2,5kg/ha. Na dobro provetrenim lokalitetima je preporuka da se uradi zaštita preparatima Antracol 2kg/ha ili Bravo 2L/ha ili Dithane 2,5kg/ha. Od insekticida dodati preparat Actara 250g/ha ili preparate na bazi acetamiprida. Uz sve preparate koristiti i okvašivače Trend ili Extrawon 1dL na 100L vode.

     Crni luk iz semena je u fazi 1 do 3 lista. Na njemu nisu konstatovane ni bolesti ni štetočine.

Pojava bolesti i štetočina na crnom luku [06.04.2011]

    Na ozimom crnom luku i mladom crnom luku zapažena je pojava ishrane i polaganja jaja. Bolesti za sada nisu primećene. Na crnom luku koji će kao mlad luk biti korišten za uskršnje praznike ne preporućuje se upotreba pesticida zbog karence. Ukoliko su manje površine, preporuke je da se izvrši ručno uklanjanje listova sa simptomima polaganja jaja - videti sliku. U lukovima koji se gaje za lukovice preporuka je da se luk zaštiti preparatima Bravo 2 L/ha ili Odeon 2 kg/ha + Actara 150g/ha ili Confidor 3dL/ha ili Kohinor 3 dL/ha ili Laser 1,5dL/ha uz dodatak okvašivača Trend 1dL/100L vode.

Novi uslovi koristenja sajta [03.04.2011]

U rad sajta možete da se uključite kao:

- neregistrovani posetilac čime imate dostupnost svim podacima za kratak vremenski period i upozorenjima, osim konkretnih preporuka datih od strane moderatora za datu biljnu vrstu

- pretplatnik ima dostupnost svim brojčanim podacima za duži vremenski period, te konkretnim upozorenjima i preporukama  

- pretplatnik/osmatrač takođe ima dostupnost svim brojčanim podacima, upozorenjima i preporukama, kao i pretplatnik. Ali može da ostvari pravo na popust u ceni preplate.

 

Pretplata počinje da važi danom uplate i važi do 31. decembra tekuće godine!

 

Cena preplate iznosi 2500 dinara. Podrazumeva uvid u brojčane podatke o svim štetnim organizmima na traženoj određenoj gajenoj biljci.

Izlazak na teren po pozivu: cena izlaska je 1600 din/sat, a putni trošak se posebno obračunava po tarifi 12 din/km.

Popust na gore navedene cene možete da ostvarite, ako se uključite u rad sajta, kao osmatrač. Pri tome za svaki štetni organizam koji pratite na jednom lokalitetu dobijate 5% popusta.

Ukoliko ste zainteresovani, javite se na e-mail vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772. 

Stanje ozimog crnog luka [16.03.2011]

     Ozimi crni luk je koji je posejan na vreme je prezimeo u zadovoljavajucoj kondiciji. Na njemu nije primećena pojava bolesti i štetočina a obzirom na najavljeno zahlađenje pojava štetnih organizama se ne očekuje ni u narednih nedelju dana. Potrebno je izvrsiti prihranu useva.

XI naučno stručni skup Savremena proizvodnja povrće [11.11.2010]

     U organizaciji Vojvođanskog društva povrtara će se u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu 11. decembra 2010. godine sa početkom u 9. sati održati skup povrtara. Tokom skupa se predstavljaju i prodavci repromaterijala za povrće.

Potreban pregled ozimog crnog luka [02.11.2010]

            Ozimi crni luk iz semena i iz arpadžika je u fazi dva do tri lista. Na pojedinim biljkama su uočeni simptomi prisustva lukove muve. Preporuka je da se ustanovi brojnost biljaka sa simptomima, ukoliko su jaja položena na više od 5% biljaka potrebno je uraditi zaštitu preparatima: Confidor 200SL 0,5L/ha ili Kohinor 0,5% ili Calypso 480SC 0,8L/ha uz dodatak okvašivača na primer Trend 1dL/100L vode.

Stanje crnog luka [25.06.2010]

            Proletnji luk iz arpadžika je u fazi 50% naraslog prečnika. Plamenjača je prisutna na oko 70% useva. Proletnji luk iz semena je u fazi 5 do 7 listova i plamenjača je registrovana na oko 30% useva. Uslovi za razvoj plamenjače su bili povoljni predhodnih dana a biće povoljni i u narednim danima. Tripsi su uglavnom u stadijumu imaga. Preporuka je da se obavezno uradi zaštita jednim od preparata Ridomil gold 2,5kg/ha ili ili Curzate R 3kg/ha ili Acrobat MZ 2,5kg/ha. Ukoliko ste koristili neki od ovih preparata prošli put, obavezno primeniti preparat različit od predhodnog tretiranja! Na lukovima koji će se vaditi za mesec dana dodati Ronilan 1L/ha.

Ako ima simtoma bolesti za pet dana ponoviti prskanje sa Infinito 1,5L/ha ili Equation pro 0,4kg/ha ili Verita 2,75kg/ha ili Quadris 1L/ha.

Ukoliko nema simptoma bolesti za pet dana ponoviti prskanje sa preparatima Bravo 2,5L/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2,5kg/ha.

Zaštita crnog luka [09.06.2010]

            Ozimi crni luk je u fazi 70% naraslog prečnika. Plamenjača crnog luka je prisutna na oko 70% useva. Proletnji luk iz arpadžika je u fazi 5 do 8 listova. Plamenjača je prisutna na ko 20% useva. Proletnji luk iz semena je u fazi 5 do 7 listova i plamenjača nije registrovana. Uslovi za razvoj plamenjače će biti povoljni i u narednih nekoliko dana.. Tripsi su uglavnom u stadijumu imaga. Preporuka je da se usev detaljno pregleda. Nakon pregleda odabrati odgovarajuća sredstva: ako su simptomi plamenjače prisutni koristiti: Ridomil gold 2,5kg/ha ili Curzate R 3kg/ha ili Acrobat MZ 2,5kg/ha. Nakon pet dana ponoviti prskanje preparatima Infinito 1,5L/ha ili Equation pro 0,4kg/ha ili Verita 2,75kg/ha ili Quadris 1L/ha.

Ukoliko nema simptoma zaštitu uraditi preparatima Bravo 2,5L/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2,5kg/ha.

            Voditi računa o karenci koja u luku iznosi za Ridomil gold 21 dan u Srbiji, Verita 14 dana u Srbiji, Curzate R 21 dan u Mađarskoj, Acrobat MZ 21 dan u Mađarskoj, Bravo 14 dana u Srbiji, Quadris 14 dana u Mađarskoj, Antracol 14 dana u Srbiji.

            Tripsi uglavnom imaju malu brosjnost i ne treba ih suzbijati.

Stanje crnog luka [23.05.2010]

                 Ozimi crni luk je u fazi 50% naraslog prečnika. Proletnji luk iz arpadžika je u fazi 5 do 8 listova. Proletnji luk iz semena je u fazi 3 do 5 listova. Uslovi za razvoj plamenjače su povoljni. Tripsi su uglavnom u stadijumu imaga. Preporuka je da se usev detaljno pregleda. Nakon pregleda odabrati odgovarajuća sredstva: ako su simptomi plamenjače prisutni koristiti: Ridomil gold 2,5kg/ha,  Verita 2,75kg/ha ili Curzate R 3kg/ha ili Acrobat MZ 2,5kg/ha. Nakon pet dana ponoviti prskanje preparatima Infinito 1,5L/ha ili Equation pro 0,4kg/ha ili Quadris 1L/ha.

Ukoliko nema simptoma zaštitu uraditi preparatima Bravo 2,5L/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2,5kg/ha.

            Voditi računa o karenci koja u luku iznosi za Ridomil gold 21 dan u Srbiji, Verita 14 dana u Srbiji, Curzate R 21 dan u Mađarskoj, Acrobat MZ 21 dan u Mađarskoj, Bravo 14 dana u Srbiji, Quadris 14 dana u Mađarskoj, Antracol 14 dana u Srbiji.

            Tripse za sada uglavnom ne treba suzbijati, nego treba sačekati.

Sve agresinija Tropinota hirta - cvetojed [06.05.2010]

Biljke čiji su oprašivači u cvetu se ne smeju prskati insekticidima jer će stradati pčele. i tu treba primenuti metode masovnog izlovljavanja plavim i belim obojenim klopkama. Međutim na usevima ječma i crnog luka preporučuje se upotreba insekticida, posebno na uvratinama. Ukoliko su parcele u blizini voćnjaka u cvetu preporučuje se upotreba preparata koji su slabe otrovnosti za pčele Mavrik 0,3L7ha ili Calypso 0,3L/ha.

Zaštita crnog luka [05.05.2010]

       Ozimi crni luk je u fazi kada su lukovice narasle 30 do 50% pune veličine, a semenski crni luk u fazi izduživanja lukovice. Primećeni su prvi simptomi plamenjače crnog luka. Preporuka je da se usevi pregledaju i ukoliko ima simptoma, da se što pre uradi zaštita crnog luka preparatima Ridomil gold 2,5kg/ha ili Curzate R 3kg/ha ili Acrobat MZ 2,5kg/ha. Nakon pet dana ponoviti prskanje preparatima Infinito 1,5L/ha ili Equation pro 0,4kg/ha ili Quadris 1L/ha ili Melodi Comby 2,5kg/ha. Ukoliko nema simptoma zaštitu uraditi preparatima Bravo 2,5L/ha ili Dithane 2,5kg/ha ili Antracol 2,5kg/ha.

          Voditi računa o karenci koja u luku iznosi za Ridomil gold 21 dan u Srbiji, Curzate R 21 dan u Mađarskoj, Acrobat MZ 21 dan u Mađarskoj, Bravo 14 dana u Srbiji, Quadris 14 dana u Mađarskoj, Antracol 14 dana u Srbiji.

Rojenje vrtnih muva (Bibio spp.) [30.04.2010]

Ovih dana na mnogim parcelama pod kukuruzom, lukom, jabukama, breskvama, šljivama itd. tokom dana se masovno roje vrtne muva iz roda Bibio. Iako ponegde njihova brojnost i pisutnost na biljkama izgleda zastrašujuće, one ne pričinjavaju nikakve štete. Uglavnom ližu već nastale povrede od naprimer rutave bube ili biljne izlučevine iz raznih žlezda. Nikakve mere suzbijanja ne treba preduzimati.  

Stanje crnog luka [26.04.2010]

              Na crnom luku koji se proizvodi iz arpadžika i ozimom luku, lukove muve su u stadijumu imaga. Lukova buve se nalaze u stadijumu imaga i jaja. Simptomi bolesti nisu uočeni. Tokom narednih nekoliko dana treba pregledati luk i ustanoviti da li su prisutni simptomi polaganja jaja i ako jesu u periodu od 30. aprila do 5. maja uraditi zaštitu luka preparatima Actara 200g/ha ili Kohinor 0,4L/ha ili Confidor 0,5L/ha.

Pojava štetočina i bolesti na crnom luku [13.04.2010]

      Na ozimom crnom luku lukove muve su u stadijumu lutke. Lukova buve se nalaze u stadijumu imaga i jaja. Pa nema potrebe da se radi zaštita od štetočina.
Simptomi bolesti nisu uočeni. A obzirom da je luk iz arpadžika tek počeo da niče nema uslova za pojavu plamenjače. Zaštitu od bolesti ne treba raditi.

Stanje crnog luka [15.03.2010]

            Lukova buva (Bactericera tremblayi) se nalazi u stadijumu imaga koji polažu jaja. Lukova minirajuća muva (Napomyza gymnostoma) se nalazi u stadijumu lutke. Preporuka je da se u narednih nedelju dana ne radi nikakav tretman insekticidima.

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [14.07.2009]

           Ukoliko su simptomi plamenjače crnog luka prisutni, preporučuje se upotreba preparata Ridomil gold 2,5 do 3 kg/ha ili Curzate R u količini 3 kg/ha. Karenca preparata u Mađarskoj je 21 dan. 

          Ukoliko simptomi plamenjače nisu prisutni preporučuje se upotreba prepata Neoram ili Koccide 2,5 kg/ha.

          Prilikom zaštite crnog luka obavezno koristitit Trend 0,1% ili Atplus 0,5%

 

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [10.06.2009]

        Piljenje larvi lukove buve je počelo, ali je u toku još uvek i polaganje jaja. Takođe na velikom broju useva crnog luka je porastao broj tripsa. Plamenjača crnog luka na terenu još uvek nije konstatovana.

          Upotrebom insekticida Actara 0,2kg/ha, Kohinor 0,4L/ha, Lannate 90 0,45kg/ha ili Methomex 2L/ha uz dodatak okvašivača Trend 0,1L ili Extrawon 0,1L na 100 L vode efiksano će se suzbiti i lukova buva i tripsi. Ukoliko su prisutni samo tripsi, preporučuje se upotreba preparata na bazi spinosada (autori Agroupozorenja nema iskustvo u suzbijanju lukove buve ovim spinosadom, pa se spinosad preporučuje samo za tripse za koje ima odličnu efikasnost).

        Za zaštitu luka od bolesti u narednom periodu se preporučuje upotreba preparata Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2 kg/ha.

Zaštita luka od bolesti i štetočina [19.05.2009]

           Za zaštitu lukova od bolesti u ovom periodu se preporučuje upotreba preparata Bravo 2,5L/ha ili Odeon 2 kg/ha ili preparata koji u sebi sadrže bakar (Ridomil gold MZ 2,5 kg/ha ili Curzate R 3 kg/ha) ili propineb.

          Piljenje larvi lukove buve u narednih 5 do 7 dana se ne očekuje, pa ne treba raditi zaštitu od štetočina.

Lukova muva još uvek aktivna [26.04.2009]

             Na usevima gde je izvršena zaštita pre dve nedelje treba ponoviti zaštitu sa preparatima iz predhodnog saopštenja. Na usevima gde ranije nije korištena zaštita, preporučuje se upotreba acetamiprida 250g/ha i fosalona 2 L/ha uz upotrebu Trenda 1dL na 100L vode.

Minirajuća lukova muva [11.04.2009]

           Pošto se larve lukove muve hrane isključivo unutar lista, za suzbijanje se mogu koristiti samo preparati koji imaju dubinsko delovanje. Dobru efikasnost su pokazali insekticidi na bazi acetamiprida 250g/ha, fosalona 2 L/ha, malationa 2 L/ha i tiametoksama. Uz navedene insekticide treba obavezno dodati okvašivač Trend u količini 1 dL na 100 L vode.

Minirajuća muva luka [24.03.2009]

        Pregledom skladišta crnog luka i praziluka, te novoposejanih polja crnog luka, konstatovano je da je minirajuća muva luka (Napomyza gymnostoma) u stadijumu lutke. To znači da za sada nije potrebno vršiti zaštitu crnog luka insekticidima.

        Oni koji vrše gajenje crnog luka za kasno vađenje, imali su problem sa minirajućom muvom luka tokom predhodne godine, a crni luk sade blizu lanjskog mogu izvršiti potapanje arpadžika u rastvor Kohinora ili preparata na bazi tiametoksama. Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 063 326 772 Dragan

    Ukoliko ste videli simptome hranjenja lukove muve na Vašem luku, javite nam na vajgandd@sbb.rs

-