Štetni organizmi

Crni luk

Thrips tabaci - Duvanov trips

Prezimljava odrastao insekat u zemljištu. U proleće se seli najpre na korove, a potom na gajene biljke. Ženke polažu do 80 jaja delimično u tkivo biljaka, čak i bez oplodnje. Naseljava skoro sve gajene i spontanorastuće biljke. Celokupan razvoj na višim temepraturama može da završi za 10 dana! Zbog toga se brojnost jako poveća u veoma kretkom vremenskom periodu. Kod nas se najbrojnije javlja na crnom luku, duvanu te paprici u zaštićenom prostoru. Larve i odrasli tripsi se hrane sisanjem sokova na površini lista pa povećavaju potrebu biljaka za vodom. U slučaju jačeg napada listovi crnog luka menjaju boju, pa ne mogu da vrše fotosintezu. Na taj način prinos crnog luka može biti drastično umanjen. Prenosioc je biljnih bolesti koje prourokuju virusi. Tripsi imaju dosta prirodnih neprijatelja. Međutim usled česte primene insekticida njihov uticaj nestane, pa je potrebno suzbijati tripsa samo ako je brojnost dostigla prag štetnosti. Trips prenosi i viruse.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje informaciju o pojavi. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu, strategiju preventivnih mera i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu crnog luka.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6thrtab.htm

http://attra.ncat.org/attra-pub/gh-thrips.html