Štetni organizmi

Crni luk

Bactericera tremblayi - Lukova lisna buva

Prezimljavaju odrasli insekti na mestima gde je gajen crni luk. Rano u proleće ženke polažu do 200 jaja na listove. Nakon desetak dana embrionalnog razvoja, larve počinju ishranu. Dok se hrane luče slatke sokove, pa listovi luka postaju lepljivi i na njima se javljaju gljive čađavice koje daju crnu boju listovima. Takođe dolazi do deformacije listova koji se spiralno uvijaju. Takve biljke zaostaju u porastu i često nisu za prodaju. Tokom godine ima više generacija, a generacije se krajem leta i početkom jeseni prepliću, pa se istovremeno mogu naći svi razvojni stadijumi.

           Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno.           

           Agroupozorenje daje vreme pojave štetočine. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu crnog luka.

          O vrsti možete saznati više na adresama:

http://thescipub.com/PDF/ajabssp.2008.686.688.pdf