Uslovi korišćenja sajta

Autori se obvezuju da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Prikupljanje ličnih podataka korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ćemo prikazati samo ako iste, korisnik dobrovoljno dostavi. Autori će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koje web portal omogućuje.

Autori zadržavaju pravo izmene uslova korišćenja sajta u bilo kojem trenutku i neće biti odgovorni ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obavešteni.

U rad sajta možete da se uključite kao:

- neregistrovani posetilac čime imate dostupnost svim podacima za kratak vremenski period i upozorenjima, osim konkretnih preporuka datih od strane moderatora za datu biljnu vrstu

- pretplatnik ima dostupnost svim brojčanim podacima za duži vremenski period, te konkretnim upozorenjima i preporukama  

- pretplatnik/osmatrač takođe ima dostupnost svim brojčanim podacima, upozorenjima i preporukama, kao i pretplatnik. Ali može da ostvari pravo na popust u ceni preplate.

 

Pretplata počinje da važi danom uplate i važi do 31. decembra tekuće godine!

 

Cena preplate iznosi 2500 dinara. Podrazumeva uvid u brojčane podatke o svim štetnim organizmima na traženoj određenoj gajenoj biljci.

 

Izlazak na teren po pozivu: cena izlaska je 2500 din/sat, a putni trošak se posebno obračunava po tarifi 20 din/km.

Popust na gore navedene cene možete da ostvarite, ako se uključite u rad sajta, kao osmatrač. Pri tome za svaki štetni organizam koji pratite na jednom lokalitetu dobijate 5% popusta.