Štetni organizmi

Crni luk

Peronospora destructor (uslovi za sporulaciju) -

Model Milioncast pretpostavlja da plamenjača luka proizvodi spore/konidije u uslovima bez kiše, kada je vlažnost vazduha visoka, a temperature niske do umerene u periodu od 2:00 do 6:00 sati izjutra.

A do infekcije može doći naredne noći nakon što su se stvorili uslovi za sporulaciju ako je temperatura vazduha 6-22°C, a rosa je prisutna na lišću najmanje 3 sata, u prvih pet sati bez dnevnog svetla.