Štetni organizmi

Crni luk

Hylemyia antiqua - Lukova muva

            Prezimljava u stadijumu lutke. Tokom proleća se javljaju muve. One moraju da se hrane nektarom da bi mogle polagati jaja. Ženke polažu jaja u grupama između listova luka ili na zemlju pored biljke. Larve se tokom 15 do 20 dana hrane centralnim delom stabla i lukovica, koje usled toga postaju meke. Godišnje razvije dve do tri generacije. Osim crnog luka, javlja se i na lukovicama tulipana i rizomima perunika.

 

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno.

 

            Pretplatnici na Agroupozorenju su upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu crnog luka.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

            http://www3.telus.net/conrad/insects/onmag.html

 

http://www.inra.fr/HYPPZ/RAVAGEUR/6delant.htm

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Delia_antiqua/