Aktuelnosti

Zaštita ječma od bolesti [23.03.2023]

Ječam

    Ječmovi su u fazi kada treba sprečiti širenje bolesti na gornje listove. Preporuka je da se uradi pregled ječmova i ukoliko su bolesti prisutne na razvijenim listovima uradi zaštita. 

Preporuka je da se koriste: Priaxor 1,5 L/ha ili Elatus era 1,2 L/ha ili Ascra Xpro 1,2 L/ha ili Zantara 1,5 L/ha ili Custodia 0,8 L/ha ili Teatar plus 1 L/ha ili Calliope pro 1 L/ha ili Delaro 0,75 L/ha ili Unify 1 L/ha ili Maxentis 1 L/ha Duplex pro 0,8 L/ha ili Revycare 1 L/ha ili Duett turbo 1 L/ha.

    Oni koji žele da spreče poleganje ječma preporuka je da sada primene i regulator rasta: 

ako je ječam u bokorenju i fazi prvog kolenca Cycocel 2 L/ha, a preparati koji se mogu koristiti bez obrzira na fenofazu ječma su: Moddus evo ili Trident ili Moxa ili Trimaxx 0,4 - 0,6 L/ha ili Ephon top 0,75 ili Cerone 1 L/ha.