Aktuelnosti

Zaštita jabuke [20.08.2023]

Jabuka

U zavisnosti od sorti i lokaliteta jabuke se nalaze u različitim fazama, početak berbe kod ranijih sorti kao što je Gala, dok kod srednjih i kasnijih sorti dolazi do završnih faza porasta. U cilju sprečavanja pojave truleži ploda u skladištu, preporuka je da se uradi tretman sa... U zasadima jabuka na feromonskim klopkama je i dalje visoka brojnost leptira jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporuka je dalja zaštita insekticidima...Prilikom primene preparata voditi računa o karenci.