Aktuelnosti

Zaštita paprike na otvorenom polju [24.08.2023]

Paprika

    Plodovi paprike na otvorenom polju počinju da crvene. Zahvaljujući pogodom vremenu za razvoju, usevi paprike babure i slonovog uveta su uglavnom veoma bujni. Simptomi pegavosti i truleži na plodovima te pepelnice na listovima su počeli da se javljaju.

    Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi zaštita paprike sa: Cydeli top 1 L/ha (3 dana karenca u zatvorenom prostoru) ili Sercadis plus 1 L/ha (3 dana karenca) ili Fontelis 2 L/ha (3 dana karenca u zatovrenom prostoru) ili Eminent 0,6L/ha (4 dana karenca) ili Signum 1 kg/ha (14 dana karenca) ili Luminis 1 kg/ha (14 dana karenca) koji pokrivaju i pegavosti i truleži i pepelnicu ili tamo gde nema pepelnice Pehar 2 L/ha ( koji pokriva samo pegavosti / truleži sa karencom 14 dana). U usevima koji se beru preporuka je da se urade Serifel 0,5 kg/ha ili Serenade ASO 8L/ha ili Biotic B 1,5 L/ha koji nemaju karencu.

    Tamo gde se pregledom ustanovi prisutvo lisnih vaši u većem broju preporuka je da se doda: Biogard naturalis 1 L/ha koji nema karencu ili Closer 0,4 L/ha ili Sivano prime 0,4L/ha. 

 

 

 

 

    Tamo gde se pregledom ustanovi prisustvo lisnih vaši prepruka je da se doda:...
    Tamo gde se pregledom ustanovi prisustvo lisnih vaši prepruka je da se doda:...
    Tamo gde se pregledom ustanovi prisustvo lisnih vaši prepruka je da se doda:...
    Tamo gde se pregledom ustanovi prisustvo lisnih vaši prepruka je da se doda:...