Štetni organizmi

Lubenica

Colletotrichum lagenarium (Oklahoma model) -

      Sinonimi: Cucumber anthracnose, Antraknoza lubenice, Telemorf stadijum: Glomerella lagenarium, Glomerella cingulata.

 

            U godinama koje su sa dosta padavina usled pojave prouzrokovača antraknoze lubenica veći deo lisne mase, vreže i plodova može da podpuno propadne. Osim na lubenici i dinji, javlja se i na krastavcima, tikvama i samoniklim biljkama.

 

            Gljiva može da počne razvoj već na kotiledonima. Simptomi su obično najpre uočlje na najstarijem lišću u polju, nakon rasađivanja, koje počne da žuti. Pege na listovima postaju uglaste. Središnji deo pege postaje svetliji, rubni deo postaje tamnije boje, a oko pege se stvara hlorotični oreol. Na naličju se u vlažnim uslovima mogu videti konidije u eksudatu. Pege se javljaju i na vreži i plodovima. Pege na vreži su najpre mrke a zatim ulegnu i javi se prevlaka od micelijuma. Na plodovima se javljaju rane u okviru kojih se jave udubljenja dubine do 2 cm. Kroz ove rane prodiru i drugi štetni organizmi koji prouzrokuju podpuno truljenje ploda.

 

            Gljiva prezimi na semenu i u zaraženim biljnim ostacima. Plodored je najbolja preventivna mera borbe! U polju se gljiva prenosi kišnim kapima, insektima, vetrom i radnicima koji rade u polju. Tradicionalna preventivna zaštita na svakih 7 dana obično daje loše rezultate, jer se bolest nekad razvija brže a nekad mnogo sporije.

 

            Agroupozoren!e prati antraknozu lubenice računanjem indeksa pogodnosti za razvoj antraknoze (EFI - environmental favorability index, Latin R. i Egel D.- Model Melcast), Oklahoma modelom (Duthie J.) i vizuelno, a preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene efikasnih fungicida.

            Da biste koristili podatke dobijene Oklahoma modelom za razvoj crne pegavosti kod lubenice, potrebno je da zabeležite datum početka cvetanja (koji može biti različit u zavisnosti od tehnologije gajenja, vremena rasađivanja i gajenog hibrida).  A da biste koristili EFI indeks potrebno je da zabeležite datum kada vreže iz susednih kućica počnu da se dodiruju. Nakon toga oba indeksa omogućavaju određivanje razmaka između tretiranja. 

             O bolesti možete više pročitati na adresama: 

http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Uploads/PestNet/Cucurbit_anthracnose_(200).htm

http://www7.inra.fr/hyp3/pathogene/6collag.htm

http://www.agroatlas.ru/en/content/diseases/Cucurbitae/Cucurbitae_Colletotrichum_lagenarium/