Štetni organizmi

Vinova loza

Uncinula necator - Uncinula necator

PEPELNICA VINOVE LOZE

Uncinula necator

anamorf: Oidium tuckery  

            Oboljenje koje na vinovoj lozi može da smanji prinos i do 80%, ako se ne suzbija.  

            Simptomi oboljenja se mogu javiti na svim zeljastim delovima čokota, ali je najdestruktivnija na bobicama. Bobice mogu biti zaražene od zametanja pa sve do početka zrenja. Po zametanju bobice prvo bivaju prekrivene brašnastom prevlakom, a kasnije se sasuše i otpadnu. Kasnije (do završetka zatvaranja grozdova) ako dođe do infekcije bobica, one pucaju, sasušuju se i propadaju. U fazi dozrevanja, obično bobice ne pucaju, ali ostaju ožegotine na pokožici.

            Parazit u uslovima Vojvodine prezimi u vidu hifa/micelije u pupoljcima, ali i u vidu kleistotecija (zimskih organa za prezimljavanje) koji se formiraju na svim zaraženim biljnim organima. Iz zaraženih pupoljaka se razvijaju beli mladari koji su izvori masovnih sekundarnih infekcija. Iz kleistotecija u periodu pre cvetanja se oslobađaju askospore koje prave primarne infekcije, ali za njihovo izbacivanje je potrebna kiša. 

            Mere zaštite podrazumevaju uklanjanje obolelih lastara, prilikom rezidbe. Za preporuku je i gajenje manje osteljivih sorata, ali većina komercijalnih sorata je manje ili više osetljiva na ovo oboljenje. Primena fungicida, čini okosnicu borbe protiv ovog patogena. Odrađivanje momenta i učestalosti tretiranja, kao i izbor adekvatnih fungicida u datom momentu nije moguć bez primene modela koji procenjuju nivo rizika ovog oboljenja.

Agroupozorenje prati ovog patogena pomoću modela za procenu rizika od oboljenja.

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih fungicida kao i preporuku učestalosti tremana.

O patogenu možete saznati više i na adresama:

http://www.inra.fr/hyp3/pathogene/6uncnec.htmhttp://www.bilikum.hr/pepel.htm