Štetni organizmi

Pšenica

Mycosphaerella graminicola -

Mycosphaerella graminicola - prouzrokovač septorioze, sive pegavosti lista pšenice

 

            Anamorf: Septoria tritici.  Sinonim: Septoria leaf blotch of weat.

 

            Uvodjenjem sorti pšenice koje imaju lišće bliže zemlji, stvoreni su optimalni uslovi za razvoj ove bolesti. Zato se poslednjih godina ove bolest javlja u sve značajnijem obimu u Mediteranu, ali i kod nas. Registrovane su štete pri pojavi septorioze i do 40%. Na listovima koji su pri zemlji se prvo jave svetlo zelene vodenaste pege, koje prelaze u žutu pa u pepeljasto sivu boju. U okviru sivih zona koje su obično sa žutim oreolom javljaju se crne tačkice (piknidi) i tek tada je sigurno da se radi o ovoj bolesti. Parazit ima i do 9 razvojnih ciklusa tokom vegetacije. Svaki ciklus zahvata sve višlje i višlje biljne delove, pa se simptomi bolesti mogu javiti i na stablu, lisnim rukavcima i vrhovima plevica.

 

           Upotreba zaštićenog semena, manje količine semena po jedinici površine i izbalansirana ishrana sprečavaju značajniju pojavu bolesti. Pojedinih godina je upotreba fungicida ekonomski opravdana.

 

            Agroupozorenje prati ovu bolest pomoću matematičkih modela za razvoj bolesti i vizuelnim pregledima u polju.

 

            Agroupozorenje daje podatke o prisutnosti bolesti u polju. Preplatnici mogu da saznaju i prognozu dalje pojave i optimalno vreme primene fungicida u pšenici.

 O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/diseases/Tritici/Tritici_Septoria_tritici/

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/ascomycetes/Pages/Septoria.aspx


http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r730100111.html