Štetni organizmi

Paprika

Pseudomonas syringae i Xanthomonas campestris - bakteriozna plamenjača paprike

BAKTERIOZNA PEGAVOSTI LIŠĆA PAPRIKE

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Sinonim: X. vesicatoria

i

Pseudomonas syringae pv. syringae

             Opšte rasprotranjene bakterioze, koje u našim uslovima prave najveće štete u proizvodnji paprike na otvorenom polju.            

Na paprici simptomi su prvo uočljivi na listu. Simptomi se manifestuju u prvo u vidu tamnnozelenih pega, nepravilnog oblika i vlažnog izleda. Kasnije pege postaju tamnije, a lišće počinje da žuti i opada. Na osnovu simptoma nije moguće razlikovati koja bakterija je prouzrokovala infekciju. Na plodovima simptomi su površinski, a ispoljavaju se u vidu prvo pega, koje se kasnije pretvaraju u kraste (ove simptome uzrokuje X.c.pv. vesicatoria). Ako je zahvaćen i cvet, dolazi do njegovog odbacivanja. 

            Prezimljavaju u biljnim ostacima i semenu. Za X.c.pv.vesicatoria idelani uslovi za širenje su toplo i vlažno vreme (pogotovo ako su vlaženja učestala ili dugo traju). Tako da u uslovima Vojvodine najpovoljniji uslovi su tokom juna i jula meseca. Ps.s.pv.syringae, preferira nešto hladnije uslove za svoj razvoj, pa je njeno prisustvo na paprici vezano za početak i kraj vegetacije na otvorenom polju.

            Pošto su hemijske mere dosta ograničene (mali broj aktivnih materija ima prihvatljivo delovanje), suzbijanje treba bazirati na primeni sledećih mera:

-          Primena plodoreda, već i godinu dana odmora može biti dovoljno, ali je najbolje 2-3 godine

-          Upotreba zdravog semena i njegova obavezna dezinfekcija masnom sodom.

-          Voditi računa o osetljivosti gajene sorte. Najosetljivije su  babure i šilje, pa ajvar paprike, a manje osetljive su začinska i paradajz paprike.

-          Iz iskustva može se reći da ako se proizvede zdrav rasad ili se seje nezaraženo seme, postoji velika verovatnoća da neće biti potrebe za hemijskim tretmanima

-          Ima smisla primeniti jedino preparate na bazi bakra i ditiokarbamata. Primena antibiotika u našoj zemlji nije dozvoljena. 

            Agroupozorenje prati ovog patogena vizuelnim praćenjem situacije na terenu.

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja tokom vegetacije. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih baktericida u paprici na otvorenom polju.

            O patogenu možete saznati više i na adresama: