Štetni organizmi

Breskva

Monilinia laxa - prouzrokovač sušenja cvetova

SUŠENJE GRANA I CVETOVA KOŠTIČAVOG I JABUČASTOG VOĆA

monilije, monilioze 

            Ekonomski značajna obolenja pre svega na koštičavom voću (višnja, trešnja, kajsija, breskva, šljiva), ali poslednjih godina i na jabučastom voću (dunja, jabuka, u manjoj meri kruška). Patogeni koji uzrokuju monilioze su:

Sušenje grančica i palež cveta koštičavog i jabučastog voća - Monilia laxa          

Trulež plodova - Monilia fructigena        

 Palež cveta dunje - Monilia linhartiana        

 Američka smeđa trulež - Monilinia fructicola 

            Osnovni simptomi se ispoljavaju u vidu propadanja cvetova, sušenja grančica i grana, sušenja plodića u zametanju, kao i truleži plodova pred zrenje i u berbi. Parazit prezimi na obolelim grančicama i osušenim - mumificiranim plodovima. Zaraza se širi preko cveta u kišnom periodu, za vreme cvetanja domaćina. To je upravo momenat za suzbijanje ovog obolenja.

            Mera zaštite podrazumevaju mehaničko uklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih delova (spaljivanjem, kompostiranjem - sasušenih grana i mumificiranih plodova). Mumificirane plodove uništite još tokom vegetacije, prije nego što počne jesenja sporulacija, a zaražene grane odstranjivati tokom rezidbe. Primena fungicida je neizostavna mera u borbi protiv ovih patogena. Obavezna je primena bakarnih preparata na kraju i početku vegetacije, kao i u najkritičnijim fazama za infekcije (cvetanje i u pojednim godinama i lokalitetima pred berbu). Treba imati u vidu da postojeći fungicidi se ne odlikuju 100% efikasnošću, te je pravilan momenat i strategija primene mehaničkih mera i fungicida od ključne važnosti za postizanje zadovoljavajućeg uspeha u suzbijanju ovih patogena.

           Agroupozorenje prati ove patogene pomoću modela za procenu rizika infekcije (model prema Luo,Y., D.P. Morgan i T.J.Michailides 2001).

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja u vreme cvetanja i u vreme pred sazrevanje voća. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: višnje, trešnje, šljive, breskve, kajsije, kao i dunje.

            O patogenima možete saznati više i na adresama:

http://www.vinogradarstvo.com/index.php?s=904http://www.inra.fr/hyp3/pathogene/6monlax.htm