Štetni organizmi

Orah

Cydia pomonella - jabukov savijač

Hrani se plodom jabuke. Osim jabuke razvija se i u plodu dunje, oraha, kruške, kajsije, breskve. Prezimi lutka. Leptiri se pile obično tokom maja. Ženka polaže jaja na plodove ili blizu njih na grane i listove. Gusenica se ubušuje u plodove i ide ka semenoj kućici. Nakon razvoja koga obavi u jednom ili više plodova gusenice se spuštaju na zemlju i potom se popnu na stablo gde se na kori preobrazi u lutku. Druga generacija obično počinje da leti tokom jula, ali se generacije prepliću, pa se javljaju istovremeno svi stadijumi ove štetočine. Ponekad se javlja i treća generacija.

U 2009 godini, u svim regionima Vojvodine je leta leptira, počeo u periodu 17-21.april. 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću feromona tipa Csalomon, vizuelno i metodom sume efektivnih temperatura.

Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: jabuke, kruške i oraha.

O vrsti možete saznati više na adresama:

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6cydpom.htm

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/codling-moths06.pdf